Internationaal

Het Belgische Openbaar Ministerie is een onderzoek naar Microsoft gestart omdat de softwaregigant weigert gegevens van bepaalde gebruikers te overhandigen. Het gaat om gegevens, waaronder ip-adressen, van gebruikers die in een cybercrimezaak worden verdacht. Volgens het Belgische OM is Microsoft onder de Belgische wetgeving verplicht om mee te werken.

Het Openbaar Ministerie hoopt door het onderzoek Microsoft toch te dwingen de gevraagde gegevens te overhandigen. Ook de Belgische minister van Justitie Koen Geens vindt dat Amerikaanse technologiebedrijven onvoldoende meewerken als het gaat om het delen van informatie. "De medewerking verschilt van provider tot provider. Maar in het algemeen is die ruim onvoldoende, wat de onderzoeken in gevaar brengt. Bijgevolg brengt dat ook de veiligheid van de bevolking in gevaar", stelt Geens. De minister merkt op dat onderzoeken steeds meer afhankelijk zijn van de medewerking van bedrijven als Facebook, Google en Twitter.

Alles bij de bron; Security


De geruchten van vorige week blijken te kloppen. In een officieel statement laat de Artikel 29-Werkgroep weten sterke zorgen te hebben over de overeenkomst tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie over de uitwisseling van persoonsgegevens. In het advies wordt de Commissie aangespoord om een aantal wijzigingen door te voeren voordat de definitieve versie van de overeenkomst wordt aangenomen...

...Ten eerste heeft de werkgroep het over een ”overall lack of clarity”. Dit komt door de verschillende documenten waar de Privacy Shield uit bestaat. De beginselen en waarborgen zijn zowel uiteengezet in de hoofdtekst als in bijgevoegde annexen, wat het moeilijk maakt om informatie te vinden en voor inconsistentie zorgt. Het volgende zorgpunt is de bewaartermijn. Er is geen bepaling in het ontwerpbesluit opgenomen die stelt dat gegevens moeten worden vernietigd op het moment dat zij niet meer noodzakelijk zijn. Gegevens kunnen op deze manier langer worden bewaard in de VS dan is toegestaan in de EU. Daarnaast wordt niet uitgesloten dat Amerikaanse inlichtingendiensten op grootschalige en ongerichte wijze gegevens kunnen verzamelen. De werkgroep herhaalt daarbij het standpunt dat deze vorm van gegevensverzameling nooit als proportioneel en noodzakelijk kan worden aangemerkt in een democratische samenleving. En hoewel de werkgroep de aanstelling van een ombudspersoon als een verbetering ziet, wordt de zorg geuit dat de ombudspersoon onvoldoende onafhankelijk zal zijn en onvoldoende bevoegdheden heeft om zijn taak effectief uit te kunnen voeren. De werkgroep spoort de Commissie aan om deze zorgpunten op te lossen.

Het advies van de werkgroep is niet bindend voor de Commissie, maar de kans bestaat dat als de bezwaren van de werkgroep niet worden aangepakt het Hof van Justitie de Privacy Shield afkeurt. 

Alles bij de bron; SOLV


Amerikaanse techbedrijven werken lang niet altijd mee aan onderzoeken van Europese politie- en opsporingsinstanties. Dit stellen Europese functionarissen tegenover The Wall Street Journal. Onder andere in het onderzoek naar de terroristische aanslagen in Parijs zouden opsporingsinstanties tegen techbedrijven zijn aangelopen die niet wilden meewerken.

Als voorbeeld wordt een incident genoemd waarbij online berichten verschenen over nieuwe aanslagen in Brussel. Belgische opsporingsinstanties vroegen hierop data op bij verschillende Amerikaanse bedrijven, maar kregen hierbij veel weerstand. Zo wilde één bedrijf alleen meewerken indien de betrokken gebruiker hiervoor zou mogen worden geïnformeerd. De Belgische autoriteiten gingen hiermee niet akkoord, waarna het bedrijf weigerde de data beschikbaar te stellen. Uiteindelijk kregen de Belgen de data pas in handen nadat het Amerikaanse ministerie van Justitie tussenbeide kwam.

Amerikaanse wetgeving zou een deel van het probleem zijn. Deze wetgeving stelt dat Amerikaanse bedrijven uitsluitend privacy gerelateerde data mogen verstrekken uit buitenlandse opsporingsinstanties indien hiervoor eerst diplomatiek overleg is geweest. Dit proces werkt traag, en de Europese functionarissen willen dan ook dat de Amerikaanse wet wordt aangepast om een snellere afhandeling van dataverzoeken mogelijk te maken.

Alles bij de bron; DutchITChannel


TTIP moet het grootste handelsverdrag ooit worden tussen de Verenigde Staten en Europa. Maar de onderhandelingen over het verdrag verlopen zeer moeizaam. Dat blijkt uit geheime documenten die Greenpeace vandaag online zette. Over verschillende onderwerpen liggen de standpunten van beide partijen nog mijlenver uiteen.

Greenpeace heeft de gelekte stukken van de TTIP-onderhandelaars op een speciale site geplaatst. Het gaat om 248 pagina's, ongeveer de helft van het definitieve document. De datum van deze stukken varieert van juni 2015 tot april 2016. Niet duidelijk is of er nadien nog wijzigingen zijn geweest. 

Greenpeace eist dat het overleg wordt gestaakt. De organisatie vindt dat het bedrijfsleven het voor het krijgt met het verdrag. "TTIP is een gigantische verschuiving van de macht van burgers naar grote bedrijven. Deze documenten laten zien dat miljoenen mensen terecht bezorgd zijn over TTIP", zegt Faiza Oulahsen van Greenpeace.

Uiteindelijk moeten de Europese Commissie, de 28 lidstaten, en het Europees Parlement met het TTIP-verdrag instemmen. De kans is groot dat er ook goedkeuring nodig is van de parlementen van de 28 landen, omdat nationale wetgeving ook moet worden aangepast. In Nederland kan dat weer tot een raadgevend referendum leiden, zoals onlangs over het associatieverdrag met Oekraïne. De tegenstanders van TTIP zijn al begonnen met de voorbereidingen daarvan.

Alles bij de bron; NOS


De Finse belastingdienst wil alle bronnen die de basis vormden van de Panama Papers en alle informatie uit de daaruit vloeiende reportages over belastingontwijking.

De Finse publieke omroep Yle  heeft aangegeven niet in te gaan op de eis. “We zien deze eis als een een fundamentele uitdaging voor de persvrijheid in Finland.”  Hoewel de organisatie begrip heeft voor de interesse in de gegevens is de omroep niet van plannen bronnen in gevaar te brengen en op lange termijn de Finse onderzoeksjournalistiek in gevaar te brengen. Daarbij geeft de omroep ook aan geen fysieke data in het bezit te hebben.

Het Internationaal Consortium van Onderzoeksjournalisten (ICIJ) is de eigenaar van de gegevens en ook zij hebben aangegeven geen informatie te overhandigen. ICIJ is plan om op 9 mei een groot deel van de informatie vrij te geven. Het gaat om informatie over meer dan 200.000 offshore rechtspersonen, al zal persoonlijke data niet worden gepubliceerd.

Dat de vraag om informatie in Finland plaatsvind is opvallend. Het land staat al jaren op plaats 1 op de jaarlijkse World Press Freedom Index.

Alles bij de bron; VillaMedia


De VS is onwillig om de onderhandelingen over de Privacy Shield-overeenkomst te heropenen. Het overlegorgaan van de Europese privacytoezichthouders, de Artikel 29-werkgroep, had onlangs enkele gebreken vastgesteld, waardoor nieuwe onderhandelingen nodig kunnen zijn.

De Amerikaanse overheid reageerde onlangs op de bevindingen van de Artikel 29-werkgroep door te stellen dat deze geëvalueerd zouden worden. Een woordvoerder benadrukte toen echter ook dat daarbij voorzichtig te werk zou moeten worden gegaan, omdat het risico bestaat dat al het werk dat tot de uiteindelijke tekst heeft geleid ongedaan zou kunnen worden gemaakt.

Alles bij de bron; Tweakers


Uitgelekte documenten, die afkomstig zijn van een aantal Duitse leden van de Artikel 29-werkgroep, wijzen erop dat het overlegorgaan van de Europese privacytoezichthouders niet in zal stemmen met de Privacy Shield-overeenkomst. Deze verving onlangs de ongeldige Safe Harbour-regeling.

De documenten, die eerder op een blog verschenen maar nu zijn verwijderd, zijn ingezien door Ars Technica. De site schrijft dat uit eruit blijkt dat de Artikel 29-werkgroep 'nog niet in een positie is om te bevestigen dat het Privacy Shield dezelfde bescherming in de VS garandeert als in de EU'. Dat is problematisch, omdat de nieuwe overeenkomst er juist voor moet zorgen dat er een overeenkomstig beschermingsniveau wordt geboden. Als dit niet zo is kan het Europese Hof weer beslissen dat de overeenkomst ongeldig is, net als met de eerdere Safe Hourbour-regeling gebeurde.

Alles bij de bron; Tweakers


Guo Shenkun, de Chinese minister voor openbare veiligheid, heeft in een ontmoeting met FBI-hoofd James Comey laten weten dat hij met de FBI wil samenwerken op de gebieden van internetbeveiliging en terrorismebestrijding. 

In september zijn er al afspraken tussen China en de VS gemaakt, waarbij de twee landen overeen zijn gekomen om geen hackaanvallen over en weer uit te voeren. Zo zouden er geen aanvallen meer uitgevoerd worden om economische spionage uit te voeren. Reuters meldt dat China ook toenadering tot andere westerse landen zoekt op het gebied van terreurbestrijding. Ook zijn er dergelijke afspraken met Rusland gemaakt.

Eind vorig jaar nam China een nieuwe vergaande antiterreurwet aan, die onder andere een decryptieplicht voor bedrijven bevat. Ook kunnen bedrijven verplicht worden anderszins technische hulp en samenwerking te bieden in het kader van terrorismebestrijding.

Alles bij de bron; Tweakers


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha