Internationaal

De Staatsveiligheid ondergaat een grondige reorganisatie om het moslimradicalisme en het terrorisme beter te bestrijden. Vanaf 1 september zullen de "buitendiensten", die informatie verzamelen op het terrein, met twee grote afdelingen voor "radicalisme" en "terrorisme" werken. Dat is nodig om de lawine aan informatie sinds het losbarsten van de Syriëcrisis op te vangen, zo klinkt het.

Andere "bedreigingen" die de Staatsveiligheid onderzoekt, zoals sekten en economische spionage, belanden daardoor op de achtergrond. Voor counterintelligence of contraspionage is wel nog een aparte afdeling voorzien. Ook van de toenemende dreiging van cyberspionage wordt werk gemaakt.

"Het actieplan 2015 van de Staatsveiligheid is door de Nationale Veiligheidsraad goedgekeurd.", zegt de woordvoerder van de Staatsveiligheid.

Alles bij de bron; deRedactie

Nederland zal 18-19 augustus 2015 in Genève onder de loep genomen worden door het VN-Comité tegen Rassendiscriminatie. Een breed scala aan onderwerpen zal hierbij door het Comité aan de orde worden gesteld.

Om het Comité van de benodigde informatie te voorzien heeft daartoe onlangs een nationale coalitie van maatschappelijke organisaties/NGO’s een zogeheten schaduwrapportage over Nederland bij het Comité ingediend. Op initiatief van Privacy First is in deze rapportage het grenscontrole-systeem @MIGO-BORAS van de Koninklijke Marechaussee onder de aandacht van het Comité gebracht. Klik HIER voor de gehele rapportage in pdf; de passage over camerasysteem @MIGO-BORAS treft u aan op p. 26. 

Het camerasysteem @MIGO-BORAS is Privacy First al jaren een doorn in het oog: miljoenen onschuldige burgers die per auto de Nederlandse landsgrenzen passeren worden door dit systeem ongemerkt gefotografeerd, gescreend en geprofiled. Behalve massale privacyschending is daarbij zeer waarschijnlijk ook sprake van verboden discriminatie naar nationaliteit.

Privacy First hoopt en verwacht dat het Comité in Genève de Nederlandse regeringsdelegatie hierover kritisch zal bevragen en om opheldering, openheid en verbetering van haar beleid zal vragen. Daarbij is het uiteindelijke oordeel (“Concluding Observations”) van het Comité weliswaar niet bindend, maar wel zeer gezaghebbend voor de mate waarin Nederland het VN-Verdrag tegen Rassendiscriminatie naleeft. Het Comité is immers het toezichthoudende orgaan voor de naleving van dit verdrag en als zodanig de hoogste instantie ter wereld om hierover te oordelen.

Privacy First ziet een kritisch oordeel van het Comité met vertrouwen tegemoet en is graag bereid om hier nader commentaar op te geven. Meer informatie over de Nederlandse sessie bij het Comité vindt u op http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=978&Lang=en .

Bron; Persbericht PrivacyFirst

Het akeligste element van drie belangrijke handelsakkoorden waarover nu wordt onderhandeld – waaronder TTIP – is dat ze een wereld schetsen waarin de politiek geen rol meer speelt, schrijft essayist Evgeny Morozov.

Terwijl alle ogen op Griekenland waren gericht heeft het Europees Parlement geruisloos ingestemd met een niet-bindende resolutie over het Transatlantic Trade & Investment Partnership (TTIP), de omstreden liberalisering van de handel tussen de Verenigde Staten en Europa. Als het handelsverdrag TTIP van kracht wordt, met nog twee andere verdragen waarover op het ogenblik wordt onderhandeld – de Trade in Service Agreement en de Trans-Pacific Partnership Agreement – dan zullen overheden aanzienlijk worden beperkt in hun vermogen de activiteiten van bedrijven in toom te houden...

...Een vergeten element van het juridische bouwwerk dat wordt opgetrokken is dat Europa ten slotte alsnog zijn sterke en diep gekoesterde inzet voor databescherming zal laten varen. Die protectionistische houding, vooral gericht op bescherming van de burger tegen overmatige bemoeienis van staat en bedrijfsleven, staat steeds meer op gespannen voet met de graaimentaliteit van het hedendaags kapitalisme.

Carl Bildt, de havik van de Zweedse politiek en inmiddels ook voorzitter van de denktank Global Commission on Internet Governance, gaf laatst in een commentaar een vrij nauwkeurige omschrijving van deze neoliberale mentaliteit. Volgens Bildt zijn ‘belemmeringen van het vrije dataverkeer in feite handelsbelemmeringen’. Daarmee is ook de bouw van een hek om uw huis een inbreuk op het kapitalisme, want wie weet wat voor reclame-inkomsten er nog uit uw gegevens kunnen worden gehaald? Als de enige maatstaf voor ons technologiebeleid is of het de belangen van het bedrijfsleven bevordert, dan is er natuurlijk veel op databescherming en vrijwel elke privacywetgeving aan te merken.

Alles bij de bron; pdfNRC [DigiAbo]

De automatische grenscontrolepoortjes, die vrijdag werden ingehuldigd op Brussels Airport, zijn al stuk. Dat bevestigt woordvoerster van de federale politie zondagavond. Technici zijn nog op zoek naar de oorzaak van de panne.

Doel van de nieuwe ‘e-gates’ is om automatisch de identiteit te verifiëren van EU-burgers van minstens 12 jaar die van buiten de Schengenzone op Brussels Airport aankomen. Nauwelijks twee dagen later moeten passagiers voor de grenscontrole alweer langs de oude loketten passeren. Wat er precies schort aan de zes geautomatiseerde controleposten, die samen zowat 2,4 miljoen euro gekost hebben, is nog niet duidelijk.

Alles bij de bron; deStandaard

In de modellen 2013 tot 2016 van de Land Rover Range Rover kunnen de portieren uit zichzelf ontgrendelen, merkten de trotse bezitters van deze auto's. In één geval vloog daardoor de deur tijdens het rijden open, meldt TechWorld. Andere rijders klaagden ook over het ontgrendelen, maar kennelijk zonder dergelijk gevaarlijke consequenties.

Het spontaan ontgrendelen blijkt te liggen aan een fout in de software. Jaguar Land Rover ziet zich daardoor gedwongen tot een terugroepactie voor ruim 65.000 Range Rovers. Dealers zullen de software kosteloos vervangen door een nieuwe, verbeterde versie.

Alles bij de bron; AutomGids

Het aantal terroristische aanslagen wereldwijd is in twee jaar tijd verdubbeld. Het aantal doden dat daarbij gevallen is, is bijna verdrievoudigd. Dit valt te concluderen uit de cijfers van de recent bijgewerkte Global Terrorism Database. De stijging wordt veroorzaakt door slechts een paar landen. Het zwaartepunt van de stijging in het dodental zit in een paar andere landen.

CombiWW

Het aantal terroristische aanslagen in de EU steeg van 152 in 2013 naar 201 in 2014 terwijl het aantal dodelijke slachtoffers daalde van 7 naar 4. Die vier vielen allemaal bij religieus geïnspireerd terrorisme. De cijfers komen uit de net verschenen jaarlijkse rapportage van Europol. De belangrijkste zaken van de afgelopen jaren in een paar grafieken gevat;

CombiEU

Alles bij de bronnen; Sargasso1 & Sargasso2  [grafieken zijn daar ook duidelijker :) ]

Uber registreert een heleboel gegevens van zijn klanten en dat moet stoppen. Deze mening is van privacygroep Epic, die er een open brief over heeft gestuurd naar de New York Times. 

Uber gaat volgens Epic over de schreef door bijvoorbeeld locatiegegevens op te slaan. Met ingang van 15 juli aanstaande wil Uber nog meer gegevens gaan verzamelen en vastleggen dan nu al het geval is. De Federal Trade Commission (FTC) zou daar toestemming voor geven. Epic hoopt dit tij nog te kunnen keren.

Alles bij de bron; AutomGids

Hij werkte 30 jaar bij de NSA en waarschuwde in 2011 al voor de surveillancepraktijken van de Amerikaanse inlichtingendienst, toch is William Binney lang niet zo bekend als die andere klokkenluider, Edward Snowden. Net als Snowden vertrok Binney bij de NSA. Naar eigen zeggen omdat hij zag hoe technologie die bedoeld was om terroristen te bespioneren gebruikt werd om Amerikaanse burgers te monitoren. Sindsdien probeert hij de privacyschendingen door Amerikaanse inlichtingen- en opsporingsdiensten aan te pakken.

In eerste instantie achter de schermen, maar toen dat niet voor de gewenste hervormingen zorgde besloot hij in 2011, twee jaar voor de onthullingen van Snowden, zijn verhaal aan journalisten te vertellen.

Alles bij de bron: security.nl

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha