Op Europees niveau maakt ACTA haar eindspurt: vandaag zeiden drie van de vijf parlementaire commissie “nee” tegen ACTA. 

Tussenstand:

1-0 - Commissie Industrie, Onderzoek en Energie (ITRE): 31 tegen, 25 vóór
2-0 - Commissie Juridische Zaken (JURI): 12 tegen, 10 vóór
3-0 - Commissie Burgerlijke vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken (LIBE): 36 tegen, 1 vóór

Maandag 4 juni stemt de Commissie Ontwikkelingssamenwerking (DEVE) over ACTA en donderdag 21 juni is de Commissie Internationale Handel (INTA) aan zet. 

Alles bij de bron; BOF