Als voornaamste bezwaar tegen zo'n verbod voeren de Europarlementariërs aan dat hacking tools ook nodig zijn voor bestrijding van cybercrime. "Het strafbaar stellen van het bezit van hackersinstrumenten, zoals de Europese Commissie heeft voorgesteld, werkt averechts", stelt GroenLinks-afgevaardigde Judith Sargentini. Terwijl Cybercriminelen zich er weinig van zullen aantrekken, worden beveiligingsonderzoekers door zo'n verbod gehinderd bij het opsporen en dichten van lekken in computersystemen, verwacht Sargentini.

In Nederland kan het bezit van hackersinstrumenten nu overigens al straf opleveren. Ons land volgt daarmee het Cybercrimeverdrag van de Raad van Europa (geen EU-instelling) uit 2001. De Europese Groenen willen bovendien een klokkenluidersbepaling opnemen in de nieuwe wetgeving, ter bescherming van 'ethische hackers' die beheerders van computersystemen waarschuwen voor gaten in de beveiliging.

Alles bij de bron; automgids