De Europese privacytoezichthouders maken zich zorgen over de plannen van de Europese Commissie voor de invoering van een Europees digitaal patiëntendossiers. Met name het gebruik van gezondheidsgegevens van Europese burgers zit de privacytoezichthouders niet helemaal lekker. Dat laten de Europese privacytoezichthouder EDPS en het Europees Comité voor gegevensbescherming (EDPB) in een gezamenlijke opinie weten...

...De Europese Privacytoezichthouders stellen dat het voorstel het recht op privacy en databescherming kan verzwakken, met name gezien de categorieën van persoonlijke data en doeleinden met betrekking tot het secundaire gebruik van data. Het gaat dan bijvoorbeeld om onderzoek, innovatie en beleidsvorming.

Verder stellen de EDPB en EDPS dat de relatie tussen de bepalingen in het voorstel en die in de GDPR moet worden verduidelijkt. Op dit moment is het doel waarvoor gezondheidsdata wordt gebruikt niet duidelijk afgebakend, iets dat volgens de toezichthouders wel moet gebeuren.

Het voorstel introduceert ook verschillende uitzonderingen op de GDPR. Iets dat volgens de toezichthouders moet worden beperkt, omdat het anders de rechten van burgers ondermijnt om echte controle over hun data te krijgen. Ook blijkt dat de rechten zoals die in het voorstel beschreven zijn niet consistent zijn met die van de GDPR....

....Het voorstel van de Europese Commissie zou niet tot een centrale database moeten leiden en alleen de uitwisseling van gezondheidsgegevens uit gedecentraliseerde databases mogelijk moeten maken. Vanwege de gigantische hoeveelheden data die worden verwerkt bestaat volgens de toezichthouders het risico op onrechtmatige toegang en is het noodzakelijk om toezicht op de data te houden. De EDPS en EDPB pleiten dan ook voor het toevoegen van een bepaling aan het voorstel dat persoonlijke digitale gezondheidsdata alleen in de EU wordt opgeslagen.

Alles bij de bron; Security