Op dit moment wordt door de Europese Unie hard gewerkt aan één van de grootste Europese wetgevingsoperaties ooit. De herziening van de privacyrichtlijn uit 1995. Onder de huidige privacyrichtlijn is in de diverse lidstaten een lappendeken aan privacywetgeving ontwikkeld.

Belangrijke uitgangspunten uit de richtlijn als doelbepaling en beperkingen in het gebruik van persoonsgegevens zijn door de meeste landen wel in hun landelijke privacywetgeving overgenomen. Complexe onderwerpen als anonimisering, The Internet of Things en profilering vanuit Big Data worden nu nog op totaal verschillende wijze benaderd door de EU lidstaten.

De nieuwe Europese privacyverordening is techniekneutraal en wordt niet te gedetailleerd uitgewerkt. Dit biedt ook op de langere termijn houvast. De verordening brengt meer evenwicht in de privacybelangen van het individu, de belangen van inlichtingen- en opsporingsdiensten en het belang van innovatie- en concurrentiekracht van (internet)bedrijven.

Alles bij de bron; SecManagement