De overdracht van persoonlijke gegevens van EU-burgers aan Israël is voorlopig van de baan. Ierland maakte bezwaar, waarop de Europese Commissie een officiële verklaring die in de maak was, introk. Die verklaring luidde dat de bescherming van gegevens in Israël vergelijkbaar is met die in de EU, een eerste noodzakelijke stap om tot overeenkomsten te komen om telefoon- of bankgegevens te delen.

De Ierse minister van justitie Ahern meldde in juli in Brussel de Israëliërs onvoldoende te vertrouwen. Ierland vraagt zich af of de Israëlische regels alleen elektronische data betreffen, want kennelijk vallen op een andere manier verkregen data en documenten er niet onder. Dublin betwijfelt ook of de Israëlische privacy-autoriteit wel voldoende onafhankelijk kan opereren.

Lees alles bij de bron; www.trouw.nl