Het plan van de Europese Commissie om alle chatberichten van burgers door middel van client-side scanning te controleren leidt tot een disproportionele beperking van verschillende grondrechten en kan voor false positives zorgen die ingrijpende gevolgen voor burgers kunnen hebben, zo stelt Frederik Zuiderveen Borgesius, hoogleraar ICT en recht aan de Radboud Universiteit.

Morgen vindt in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek plaats waarbij experts Kamerleden over client-side scanning en de gevolgen hiervan zullen informeren. Van Hoepman, Hubert en Borgesius is het position paper openbaar, waarin ze hun standpunt kenbaar maken.

Alle drie de experts wijzen op de gevaarlijke gevolgen die client-side scanning kan hebben. "Misschien helpt een vergelijking met bestaande technologie duidelijk te maken dat het voorstel van de commissie een gevaarlijk precedent schept", stelt Hoepman.

De experts waarschuwen ook voor de vergaande gevolgen die een onterechte melding kan hebben. Brussel wil door een algoritme zowel onbekende als bekende misbruikafbeeldingen detecteren. "In de praktijk komt het nu al voor dat communicatiediensten zoals Microsoft en Google ten onrechte de account van een gebruiker afsluiten, omdat hun AI-systemen onschuldige beelden aanzien voor CSAM-materiaal", merkt Borgesius op.

Volgens Hubert zijn onterechte meldingen niet zonder gevolgen. "Er komen onderzoeken, telefoons worden leeggetrokken, ouders worden verdachten, iedereen wordt met de nek aangekeken. Veilig Thuis komt over de vloer om onderzoek te doen. Dit ontwricht hele gezinnen, mogelijk met thuissituaties die dit er niet bij kunnen hebben. Als we geluk hebben concludeert men al binnen een paar maanden (!) dat de onterechte melding echt onterecht was."

De beveiligingsexpert stelt dat het ook veelvuldig is gebleken dat ook onterechte meldingen kunnen leiden tot veroordelingen, die soms pas na vele jaren hoger beroep teruggedraaid worden. Daarnaast kunnen ook afgehandelde meldingen leiden tot blijvende sporen in databases. "Een andere vreselijke uitkomst is dat er geen officieel oordeel wordt geveld en iemand eindeloos blijft hangen in een schaduwtoestand ‘niet bewezen/niet weerlegd’. Dit alleen al kan je leven ruïneren."

Borgesius noemt in zijn position paper ook de aantasting van grondrechten van burgers. "Als het voorstel wordt aangenomen, zou voor het eerst in Europa de communicatie van honderden miljoenen onschuldige mensen worden gemonitord en geanalyseerd voor de overheid", waarschuwt de hoogleraar. Hij verwacht ook dat het voorstel voor zo veel ‘false positives’ zal zorgen, dat de autoriteiten overspoeld worden en de meldingen niet kunnen onderzoeken. "De verordening zal daarom waarschijnlijk niet effectief zijn."

Alles bij de bron; Security