Het huidige voorstel voor client-side scanning van de Europese Unie krijgt felle kritiek van Europese experts. Het voorstel zou onder meer end-to-end-encryptie ondermijnen. Tijdens een recent seminar over het onderwerp van de overkoepelende Europese privacytoezichthouder EDPS uiten diverse experts hun zorgen.

Critici stellen dat de aanpak de privacy van gebruikers aantast. Zo stellen experts op het seminar dat de voorgestelde aanpak de private communicatie van gebruikers aantast, ook indien deze niet gerelateerd is aan kindermisbruik.

Met name kinderen zijn hierbij kwetsbaar, aangezien beelden die zij bewust privé delen als schadelijk kunnen worden geclassificeerd door client-side scanning.

Ook stellen de experts dat de voorgestelde werkwijze end-to-end-encryptie op kritieke wijze ondermijnt terwijl dit juist van cruciaal belang is om cyberdreigingen tegen te gaan.

Alles bij de bron; DutchITChannel