De European Health Data Space Verordening (EHDS) treedt zo goed als zeker volgend jaar in werking, wat inhoudt dat zorggegevens van burgers standaard zullen worden gedeeld. Dat schrijft minister Agema van Volksgezondheid in een brief aan de Tweede Kamer.

De EHDS is een voorstel van de Europese Commissie voor het delen van medische gegevens in de Europese Unie in een gemeenschappelijk gebruikt formaat.

Standaard zullen gezondheidsgegevens voor zowel primair als secundair gebruik worden uitgewisseld. Bij primair gebruik gaat het om het gebruik van gezondheidsgegevens voor het verlenen van zorg. Bij het secundaire gebruik van gezondheidsgegevens gaat het om zaken zoals onderzoek, onderwijs, ontwikkeling van diensten en producten, inclusief AI, beleidsvorming en leveren van gepersonaliseerde zorg door behandelaars.

"De verwachting is dat de EHDS-verordening eind dit jaar of begin volgend jaar zal worden bekrachtigd. Kort daarna zal de Verordening in werking treden. De EHDS-verordening zal echter niet direct van toepassing zijn, daarvoor zijn verschillende transitieperioden van 2, 4 en 6 jaar na inwerkingtreding opgenomen", aldus Agema. De minister voegt toe dat ze op dit moment kijkt hoe de EHDS-verordening in Nederland zal worden geïmplementeerd. Zo wordt onderzocht welke aanpassingen precies nodig zijn op het gebied van nationale wet- en regelgeving.

Nederlanders die niet willen dat hun gezondheidsgegevens worden gedeeld moet hier twee keer actief bezwaar tegen maken, aangezien er wordt gewerkt met een opt-out in plaats van een opt-in. Daar komt bij dat overheden een ‘opt-out’ kunnen negeren, als dat noodzakelijk wordt gevonden voor het ‘algemeen belang’, beleid, statistiek of onderzoek. Voor het afmelden voor primair gebruik van gezondheidsgegevens is er het Nationaal Contactpunt voor eHealth (NCPeH) en voor secundair gebruik de Health Data Access Body (HDAB).

"Zo verliezen burgers dus toch de zeggenschap over hun eigen gezondheidsgegevens. Van een echte mogelijkheid om ‘uit te stappen’ is geen sprake. Dit dwingt zorgverleners het medisch beroepsgeheim te schenden en kan gevolgen hebben voor de vrije toegang tot zorg", zo stelden onderzoekers David Ollivier de Leth en Irene Schipper in een opinie voor De Volkskrant.

"De Europese Unie zet met de EHDS niet de patiënt, maar de datahonger van overheden en bedrijven centraal."

Alles bij de bron; Security