De Europese Commissie heeft een volgende stap gezet in het vervangen van het geklapte Privacy Shield. Met Privacy Shield werd de doorgifte van data van persoonsgegevens vanuit de Europese Unie naar de VS geregeld, maar in juli 2020 zette een rechter een streep door het akkoord.

Officieel is het sinds dat moment niet meer toegestaan om zomaar data door te geven naar de VS. Alleen met een doorgiftecontract en extra aanvullende maatregelen waarmee gegarandeerd wordt dat persoonsgegevens veilig zijn, mogen nu data naar de VS doorgegeven worden. 

De Europese Commissie kan veilige datadoorgifte echter ook mogelijk maken zonder regelingen als Privacy Shield. Op basis van artikel 45 van de AVG kan de Europese Commissie namelijk bepalen of een land buiten de EU een adequaat niveau van databescherming biedt. Met andere woorden: de databescherming daar moet in de buurt komen van onze AVG.

Dergelijke adequaatheidsbesluiten zijn al genomen voor bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Canada, Argentinië en Israël. 

Nu heeft de Europese Commissie ook een concept adequaatheidsbesluit gepubliceerd voor de VS. De Amerikaanse president Biden tekende op 7 oktober namelijk een presidentieel bevel, waarmee onder meer extra regels worden ingesteld om te voorkomen dat de Amerikaanse autoriteiten en inlichtingendiensten zomaar toegang kunnen krijgen tot data. 

Het adequaatheidsbesluit wordt echter niet voor de gehele VS genomen, maar specifiek voor het Data Privacy Framework, waar in maart 2022 al een principeakkoord over werd gesloten. Amerikaanse bedrijven kunnen zich bij dat framework aansluiten als zij voldoen aan een gedetailleerde set aan privacyverplichtingen.

Het conceptbesluit wordt nu naar de European Data Protection Board gestuurd, die daar zijn mening over moet geven. Daarna moet het conceptbesluit voorgelegd worden aan vertegenwoordigers van de EU-lidstaten en moet het Europees Parlement nog akkoord gaan.

Max Schrems, een Oostenrijkse privacyactivist die al jaren een strijd voert tegen de Privacy Shield, is kritisch. Schrems vermoedt dat ook de nieuwe Privacy Shield een aanklacht bij het Hof van Justitie niet zal 'overleven'.

Alles bij de bron; AGConnect