Nederland is een ‘volgzame lidstaat’ bij het uitvoeren van Europese aanhoudingsbevelen. Sommige EU lidstaten waaronder Belgie maken misbruik van deze nieuwe eenvoudiger uitleveringsverzoeken binnen de Europese Unie. De rechtsbescherming voor verdachte burgers is onvoldoende.Dit blijkt uit een onderzoek naar de dagelijkse praktijk bij rechtbank en openbaar ministerie van het Europese Aanhoudingsbevel tussen 2006 en 2008 door de Utrechtse onderzoekers Elina Kurtovic en Philip Langbroek.

Dergelijke bevelen blijken vooral te worden gebruikt om ‘kleine criminelen’ binnen Europa aan elkaar over te dragen. De ruimte voor Nederlandse rechters om dergelijke bevelen af te wijzen is niet groot, mede door beperkende uitspraken van de Hoge Raad. De procedure is niet transparant en rechters neigen ertoe zich aan te passen aan het laagste niveau van mensenrechtenbescherming in Europa. Ook hebben rechters geen zicht op het verloop van de zaak en de behandeling van de verdachte na diens overlevering.

Lees alles bij de bron; nrc.nl