Vaak accepteren overheidsdiensten online de identificatiekaart uit het buitenland niet, met als gevolg dat een burger dergelijke zaken via de post moet regelen of zelfs persoonlijk moet langskomen. Kroes wil aan deze rompslomp een einde maken en wil dan ook dat EU-landen elkaars systemen gaan accepteren. Dat moet de burger tijd en ook geld besparen.

Het voorstel van Kroes is nadrukkelijk geen oproep voor de invoering van één Europese e-IDkaart. Ook gaat Brussel de lidstaten niet verplichten een elektronische identificatiekaart in te voeren. Dat blijft aan de lidstaten zelf, die ook verantwoordelijk blijven voor het systeem en de informatie die bekend is.

Op dit moment zijn er zeven EU-landen, waaronder België, Duitsland en Spanje, die een e-IDkaart hebben. Negen andere landen, waaronder Nederland, hebben een online-identificatiesysteem.

Alles bij de bron; hln