De Europese Commissie heeft samen met het bedrijfsleven en diverse maatschappelijke organisaties richtlijnen voor bedrijven opgesteld voor het gebruik van rfid-tags. De regels moeten de privacy van burgers waarborgen. Bedrijven moeten alle privacyrisico's van nieuwe rfid-toepassingen in kaart brengen en nagaan of er maatregelen nodig zijn om de privacy te waarborgen.

Daarbij moet vooral aandacht uitgaan naar gevoelige persoonsgegevens, zoals biometrische, gezondheids- of identiteitsdata. Pas als aan deze voorwaarden is voldaan, mag een fabrikant zijn product met smart-tags op de markt brengen.

Lees alles bij de bron; tweakers