Het akkoord over het delen van passagiersgegevens (PNR) tussen de Europese Unie en Canada is in strijd met EU-recht, zo heeft het Europees Hof van Justitie vandaag geoordeeld (pdf). Volgens het Hof kan het akkoord in de huidige vorm niet worden goedgekeurd. In de afspraken zit onvoldoende rechtsbescherming voor Europeanen. Volgens het Hof is het 'in wezen' toegestaan om stelselmatig alle gegevens van passagiers door te geven, te bewaren en te gebruiken, maar verschillende bepalingen van de ontwerpovereenkomst voldoen niet aan de grondrechten van de EU. Zo is de overeenkomst onder andere in strijd met het grondrecht op de bescherming van persoonsgegevens. 

In 2014 werd het huidige akkoord tussen de EU en Canada gesloten. Het Europees Parlement vroeg het Hof van Justitie of het akkoord wel aan EU-wetgeving voldoet. "Nu, twee-en-een-half jaar later, bevestigt het Hof de bezwaren die wij allang hadden. De Commissie en nationale regeringen bleven hardnekkig vasthouden aan een ondeugdelijk akkoord. De Commissie moet nu terug naar de onderhandelingstafel", zegt D66-Europarlementariër Sophie In 't Veld

Volgens In 't Veld heeft de uitspraak mogelijk verstrekkende gevolgen. Vergelijkbare akkoorden met de Verenigde Staten over bijvoorbeeld PNR of bankdata (SWIFT) komen volgens haar nu op losse schroeven te staan.

Alles bij de bron; Security