Het alleen bekijken van online content via de browser kan geen inbreuk op auteursrecht zijn, oordeelt het Europees Hof in een bizarre zaak.

Het web is gered, u kunt gerust browsen zonder dat u een piraat bent. Voor de tijdelijke kopieën van webpagina's die hierbij worden gemaakt: één op de grafische kaart (voor het scherm) en één op de harde schijf (de cachefunctie van de browser), is namelijk geen toestemming nodig van rechthebbenden.

Tot dat nogal logische maar cruciale oordeel komt het Europese Hof, die daarmee korte metten maakt met de nogal bizarre claims van Britse kranten. Die stelden dat alle bezoekers van een nieuwsaggregatiesite Meltwater piraten zijn, omdat hun pc twee lokale kopieën maakt van de content, in strijd met het reproductierecht.

Alles bij de bron; WebWereld