'Veilige haven' is een gezamenlijke overeenkomst tussen de VS en de EU om ervoor te zorgen dat de gegevens van EU-burgers worden beschermd, zelfs wanneer deze worden beheerd door Amerikaanse bedrijven buiten Europa. Na het afluisterschandaal door de Amerikaanse veiligheidsdienst, de NSA, is er na een enquête van het EP de conclusie getrokken dat de overeenkomst moet worden opgeschort.

Nadat de commissie Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken besloot dat de overeenkomst moet worden opgeschort, zullen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie haar toekomst bespreken in de plenaire vergadering.

Op 15 januari debatteren de leden hierover met de Commissie en de Raad. 

Alles bij de bron; EP