De Europese PNR-richtlijn (Passenger Name Record) verplicht luchtvaartmaatschappijen om passagiersgegevens aan de overheid te verstrekken. Vrijwel alle EU-lidstaten hebben de PNR-richtlijn tot nationale wetgeving verwerkt. In Nederland zorgt de wet ervoor dat gegevens van vliegtuigpassagiers met vertrek of aankomst in Nederland vijf jaar lang worden bewaard in een database van de eenheid Passagiersinformatie Nederland (Pi-NL). Het gaat dan om reserverings- en check-in-gegevens, zoals naam- en adresgegevens, telefoonnummers, e-mailadressen, geboortedata, reisdata, ID-documentnummers, bestemmingen, medepassagiers en betaalgegevens.

Het Hof van Justitie van de Europese Unie oordeelde afgelopen juni dat de geldigheid van de richtlijn niet in het geding is, maar dat er wel moet worden voldaan de fundamentele mensenrechten. 

Volgens de privacytoezichthouders is het waarschijnlijk dat de manier waarop de meeste, en mogelijk alle, EU-lidstaten PNR-gegevens verwerken niet volledig aan de PNR-richtlijn voldoet zoals geïnterpreteerd door het Hof van Justitie van de Europese Unie. De PNR-systemen die binnen de EU worden gebruikt vormen daarmee mogelijk elke dag een disproportionele inbreuk op de fundamentele rechten van burgers, zo stelt de EDPB.

De privacytoezichthouders roepen EU-lidstaten dan ook op om ervoor te zorgen dat de nationale implementatie van de PNR-richtlijn voldoet aan de wijze waarop die door het Hof is geïnterpreteerd. Lokale privacytoezichthouders kunnen een onderzoek instellen of dit op nationaal niveau ook het geval is.

Alles bij de bron; Security