Het is de Europese Commissie niet gelukt om met bedrijven een 'cookie pledge' overeen te komen waarin afspraken zouden worden gemaakt over online tracking. Het vrijwillig initiatief moest 'cookiemoeheid' tegengaan en internetgebruikers beter informeren over waar ze toestemming voor geven.

Vorig jaar presenteerde Brussel de cookie plegde waarin het onder andere stelt dat betalen geen alternatief is om niet online gevolgd te worden en websites daarom minstens een derde optie moeten aanbieden.

...Wanneer gebruikers de keuze krijgen uit tracking-gebaseerde advertenties of het betalen van een bedrag, moest er een derde privacyvriendelijke advertentie-optie worden aangeboden.

In de uitleg van dit onderdeel stelde Brussel dat de meeste mensen niet voor online content betalen. Aangezien mensen dagelijks tientallen websites bezoeken is het voor elke website betalen geen 'geloofwaardig alternatief' om niet online gevolgd te worden.

"Het is de Europese Commissie helaas niet gelukt om met bedrijven een zogenoemde cookie pledge overeen te komen", zo laten de demissionair minister van Economische Zaken en staatssecretaris voor Digitalisering aan de Tweede Kamer weten. "De inhoud van de cookie pledge kan nu dus niet als basis dienen voor afdwingbare afspraken. Of er een meerderheid is binnen de Europese Unie voor afdwingbare afspraken – los van de cookie pledge – is op dit moment lastig in te schatten."

Alles bij de bron; Security