De Gegevensbeschermingsautoriteit schrijft dat ze 389 oude dossiers niet langer in behandeling neemt. De GBA zegt dat het van die klachten 'niet langer opportuun is om de dossiers verder te behandelen'. "Dit onder meer omdat elk van die dossiers al langer dan één jaar niet behandeld werd en omdat de omstandigheden van de zaak niet in het bijzonder prioritair of maatschappelijk bovenmatig relevant zijn", zegt de toezichthouder.

Bij de oudere dossiers die nog op de plank lagen, kijkt de GBA nu per geval of het nog zin heeft ze te behandelen. Indieners van een klacht worden daarvan op de hoogte gebracht en kunnen bezwaar maken tegen de seponering.

Ook de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens zegt dat ze te veel klachten en meldingen krijgt en daardoor zaken moet laten liggen, maar de AP seponeert die zaken vooralsnog niet.

Alles bij de bron; Tweakers