Om de verspreiding van het Covid-19-virus tegen te gaan grepen heel wat Europese landen een tijdlang naar ingrijpende beperkingen op buitenlandse reizen. Daarnaast werd ook het PLF ingevoerd voor wie de grens overstak of naar ons land kwam: zij moesten daarop de details van hun reis aangeven.

Dergelijke maatregelen waren al tijdens het hoogtepunt van de coronacrisis erg omstreden. Het nut van een PLF was niet altijd duidelijk, en bovendien botsten die ingrepen op de grenzen van de privacy en de vrijheid van beweging in Europa.

Toch zette de Kamer deze week het licht op groen om reisbeperkingen en een PLF in te kunnen voeren zonder dat er sprake is van een pandemie. Niet iedere uitbraak van een gevaarlijk virus wordt immers meteen als een pandemie bestempeld. Maar als ergens opnieuw ebola uitbreekt, is het belangrijk om reizen uit die landen enigszins in handen te houden, klinkt het.

Tijdens de coronacrisis was er grote kritiek dat de regering via de pandemiewet al te veel macht naar zich toe trok. Volgens oppositiepartij N-VA is dat probleem nog altijd niet van de baan. “Er wordt op geen enkele manier voorzien in enige parlementaire controle. Dat kan voor ons niet in een moderne democratie”, aldus fractieleider Peter De Roover.

Ook hij vindt de wet te hypothetisch opgesteld. De tekst heeft het over infectieziekten met grensoverschrijdende risico’s voor de Belgische volksgezondheid. Daar kan heel veel onder vallen. “In welke omstandigheden zou dit wettelijk kader kunnen worden geactiveerd? En hoe zullen toekomstige besmettelijk ziektes zich manifesteren? Dat weet niemand. Met Europese reisbeperkingen mag toch niet lichtzinnig worden omgesprongen.” 

Alles bij de bron; deMorgen