Nieuws uit Brussel

Thuiskopieheffingen zouden alleen mogen worden opgelegd als aannemelijk is dat de desbetreffende datadragers worden gebruikt voor het maken van privékopieën, adviseert de advocaat-generaal van het Europese Hof van Justitie.

De advocaten-generaal van het Europese Hof van Justitie zijn juridisch deskundigen, die bij elke aanhangige zaak hun mening geven. Hun opinie is niet bindend, maar heeft grote invloed en wordt in de meeste gevallen gevolgd.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.tweakers.net

Als het aan de Europese Unie ligt, krijgt elke burger het recht om zijn persoonlijke informatie te laten verwijderen bij bedrijven. Tegelijk komt er een charter voor rechten op het internet.

Het recht op informatiecontrole is onderdeel van 2015.eu, een digitale strategie van de EU waarin doelstellingen worden opgesteld voor de volgende vijf jaar.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.zdnet.be

 

Het Europees Parlement heeft zich woensdag achter een voorstel van Sophie in 't Veld (D66) geschaard over duidelijke voorwaarden voor de uitwisseling van passagiersgegevens. Hierdoor moet de Europese Commissie opnieuw in onderhandeling met de Verenigde Staten over de doorgifte van passagiersgegevens. 

„De massale uitwisseling van persoongegevens vraagt om spijkerharde garanties en de bescherming van burgerrechten”, aldus In 't Veld

Lees het volledige artikel bij de bron; www.telegraaf.nl

EU-commissaris Neelie Kroes (Digitale Agenda) geeft dinsdag een flinke impuls aan de opkomst van eCall, een systeem in auto's dat bij een ongeluk automatisch belt naar het Europese alarmnummer 112.

Het automatische alarm zorgt ervoor dat hulpdiensten sneller arriveren. Ze weten ook precies de locatie.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.nu.nl

Update;

Dinsdag committeren zich naast België nog zeven EU-landen aan eCall. Ook enkele transportorganisaties, zetten die dag hun handtekening onder de MoU.

15 van de 27 EU-lidstaten, waaronder Nederland, en 3 andere Europese landen hadden hun meewerking al toegezegd.

Update bron; www.tweakers.net

Het op 1 december 2009 inwerking getreden Verdrag van Lissabon maakt de weg vrij voor de toetreding van de Europese Unie tot het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM).

Dit verdrag waarborgt onder meer het recht op een eerlijk proces (artikel 6) en het recht op respect voor het privé- en familieleven (artikel 8). Het EVRM-verdrag werd kort na de oprichting van de Raad van Europa (in 1949) opgesteld en trad in 1953 in werking. Bij deze organisatie hebben zich in de afgelopen zestig jaar in totaal 47 landen aangesloten.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.eerstekamer.nl

De Europese Commissie gaat een aantal datawetten en -regels herbekijken. De bedoeling is om na te gaan of ze wel noodzakelijk en proportioneel zijn.

“De commissie kijkt of de dataretentiewet proportioneel is en of de tijd dat de data wordt bijgehouden te lang is”, zegt Matthew Newman, woordvoerder voor Justitie, Fundamentele Rechten en Burgerzaken aan ZDNet UK.

De dataretentiewet komt er op neer dat providers alle communicatie moeten bijhouden gedurende zes tot vierentwintig maanden, afhankelijk per land. Dat bevat onder meer naar wie je e-mailt en wanneer je welke sites bezoekt. De eigenlijke inhoud wordt niet bijgehouden.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.zdnet.be

Europese regeringen hebben de Europese Commissie vrijdag toestemming gegeven om met de Verenigde Staten een nieuwe overeenkomst te bespreken over het delen en natrekken van informatie over bankoverschrijvingen voor terrorismeonderzoek.

De Europese ministers van binnenlandse zaken hebben Malmstrom een mandaat gegeven om van de VS te eisen dat verzoeken om gegevens eerst moeten worden getoetst door een rechter in een EU-lidstaat. Ook moeten ingezetenen van de EU op dezelfde schadeloosstelling kunnen rekenen als Amerikanen wanneer gegevens misbruikt worden. Tot slot mogen de gegevens alleen worden gebruikt voor onderzoek naar terrorisme.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.nieuws.nl

Omdat het Europees Parlement het vorige SWIFT-akkoord in februari verworpen heeft, moet er over een nieuw akkoord worden onderhandeld.

Bij hun afwijzing van het vorige akkoord bekritiseerden Europarlementsleden vooral het feit, dat niet alleen gegevens van specifieke verdachten zouden worden overgedragen, maar dat dat ook "in bulk" zou kunnen, voor grote aantallen mensen. Rechten van de burgers op hun eigen persoonsgegevens, met name toegangsrechten, rectificatie, schadevergoeding en beroepsprocedures, waren ook niet duidelijk genoeg omschreven.

Het Parlement is ook gevraagd om een overeenkomst inzake de overdracht van gegevens van vliegtuigpassagiers aan de VS en Australië al dan niet goed te keuren. Op 6 mei stemmen Europarlementsleden over een ontwerpresolutie, met naar verwachting een voorstel voor uitstel van de stemming. Op die manier kan een standaardmodel voor Passenger Name Record (PNR) bestanden worden ontwikkeld, dat aan de eisen van het Parlement voor de gegevensbescherming voldoet. PNR-gegevens werden aanvankelijk voor commerciële doeleinden verzameld, maar worden nu steeds vaker gebruikt om misdaad te bestrijden.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.europeesparlement.eu

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha