Nieuws uit Brussel

Acht EU-lidstaten willen de politie extra bevoegdheden geven om persoonlijke gegevens van verdachte burgers aan buitenlandse collega´s over te leveren. Uitvoering van dit zogeheten Europees Onderzoeks Bevel moet ook mogelijk worden bij feiten die niet strafbaar zijn in het land waar de verdachte zich bevindt en bij feiten die er niet gepleegd zijn. Het gaat om huiszoekingen, fouilleren, financieel onderzoek, observatie, DNA materiaal en afluisteren.

Eind juli liet de Britse minister van Binnenlandse Zaken Theresa May weten dat ze het voorstel van België, Oostenrijk, Bulgarije, Estland, Spanje, Slovenië en Zweden zal steunen.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.nrc.nl 

Toezichthouders van de Europese Unie gaan onderzoek doen naar het strenge licentieverbod dat Apple hanteert voor applicaties van derden. Dat melden verschillende bronnen vandaag tegenover de Amerikaanse krant de New York Post. De Europese Commissie is volgens de bronnen onlangs dan ook een samenwerking aangegaan met de FTC om te achterhalen of de beleidsvoering van Apple gezien mag worden een vorm van ‘ondeugdelijke concurrentie’. Het volledige onderzoek hiernaar zou wel eens vier tot zes maanden in beslag kunnen nemen.

De Europese Commissie heeft onlangs nog het nieuwe Digital Agenda initiatief aangenomen, waarmee men de samenwerking tussen verschillende technologieën hoopt te kunnen bevorderen. Iets dat door Apple op het moment dus juist wordt tegengewerkt.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.gadget.nl 

Het aantal aangiftes van bewakingscamera's is de afgelopen maanden sterk toegenomen. Momenteel telt België ongeveer 14 000 plaatsen waar zich systemen voor bewakingscamera's bevinden. In juni 2010 waren dat er nog maar 8 300. De felle stijging op korte tijd heeft te maken met de nieuwe wet op de bewakingscamera's.

Die wet verplicht de aangifte van bewakingscamera's bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (kortweg: Privacycommissie) en voorzag een overgangsperiode van drie jaar. Binnen die termijn moest iedereen die een bewakingscamera heeft of wil installeren, rekening houden met de nieuwe voorwaarden. Eind juni 2010 liep de overgangsperiode af. Daardoor zag de Privacycommissie het aantal aangiftes de voorbije maanden fors stijgen.

Bron van dit artikel: www.belgium.be 

Onder het artikel staat de website van het Belgisch CBP

De Europese Commissie heeft besloten om de herziening van de databeschermingsrichtlijn zeker een jaar uit te stellen. De richtlijn uit 1995 reguleert het verwerken, opslaan en uitwisselen van persoonlijke gegevens binnen de EU.

De vijftien jaar oude databeschermingsrichtlijn vormt het kader voor regels over wat bedrijven en overheden met persoonlijke data van burgers mogen doen. Volgens veel politici is de richtlijn echter sinds de opkomst van het internet verouderd. De Europese Commissie wil de richtlijn zo aanpassen dat er spelregels komen voor sociale-netwerksites, online adverteren en het opslaan van data via cloudcomputing. Verder wil Reding dat de rechten en plichten van de diverse opsporingsdiensten in de EU onder de databeschermingsrichtlijn gaan vallen.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.tweakers.net 

De Europese Commissie wil dat lidstaten werk maken van het innen van verkeersboetes die weggebruikers opgelegd krijgen in andere EU-lidstaten. Vooral overtredingen van buitenlandse bestuurders die geregistreerd worden met geautomatiseerde systemen zoals flitscamera’s, blijven vaak onbestraft...

...Dit najaar presenteert de Commissie een wetsvoorstel om de uitwisseling van kentekengegevens te verbeteren. Het Landelijk Parket Team Verkeer van het Openbaar Ministerie is dan ook blij met het voorstel van de Commissie. „Daardoor kunnen juridisch bindende bepalingen worden opgelegd. Tot nu toe was de samenwerking vrijblijvend, waardoor we met veel landen geen afspraken konden maken over de uitwisselen van kentekengegevens.” Het nieuwe wetsvoorstel dwingt lidstaten tot uitwisseling van de gegevens.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.nrc.nl 

De EU financiert een Brits onderzoek naar de inzet van technologie om het gedrag van passagiers in vliegtuigen in de gaten te houden.

Een combinatie van camera's, sensoren voor het detecteren van explosieven, microfoons en computersystemen zouden een piloot in de toekomst moeten waarschuwen voor verdacht gedrag van passagiers. Lees terroristen...

...Hoewel de EU voorlopig geen plannen heeft om een dergelijk systeem te verplichten, is het weer een teken aan de wand dat de angst voor terrorisme als allesomvattend argument gebruikt wordt om ons stapje voor stapje onze privacy te ontnemen.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.bright.nl

Van hooiberg naar speld: stap vooruit, maar geen triomf

In juli stemt het Europees Parlement over de doorgifte van bankgegevens aan de VS. Het bereikte compromis zet niet direct aan tot het ontkurken van de champagneflessen. Alle positieve en negatieve punten bij elkaar opgeteld is het op z’n best een zes min.

De rechtsbescherming voor burgers is met vraagtekens omgeven, en er zijn twijfels of alle partijen wel serieus van zins zijn zich aan de afspraken te houden. Alle kritische opmerking van diverse kanten zijn zeer zeker terecht....

...D66 sluit zich dus aan bij het compromis. Niet met vreugde, en niet zonder twijfels.

Lees het volledige artikel bij de bron; weblog Sophie in 't Veld

De bewaarplicht voor zoekmachines is dankzij Europarlementariërs van het CDA, SGP en ChristenUnie een stap dichterbij gekomen, zo waarschuwt Bits of Freedom (BoF).

Schriftelijke Verklaring 29 wordt gepresenteerd als “een Europees alarmsysteem (EAS) tegen pedofielen”, maar wil in werkelijkheid ook de bewaarplicht naar zoekmachines uitbreiden. Onder publieke druk trok een groot aantal parlementariërs hun ondertekening van de verklaring in.

Hoe doorslaggevend deze stemmen waren .... er zijn 369 stemmen nodig en er zijn voor dit voorstel 371 stemmen uitgebracht....CDA'rs ....BEDANKT HOOR !

Bron voor dit artikel; www.security.nl & www.bof.nl

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha