Nieuws uit Brussel

Europees commissaris Karel De Gucht (Handel) heeft woensdag geprobeerd de zorgen van het Europarlement weg te nemen over een internationaal akkoord dat de EU wil sluiten over de bescherming van intellectueel eigendom. Dat akkoord mag er niet toe leiden dat de burgerlijke vrijheden worden ingeperkt, zei de Belg in een debat. Maar veel fracties in het Europarlement zijn niet gerustgesteld...

...Maar het Europarlement is bang dat er maatregelen uit de bus komen die de vrijheid van internetgebruikers aantasten. Zij zouden bijvoorbeeld van het web geweerd kunnen worden als ze een aantal malen betrapt zijn op illegaal downloaden.

Het Europarlement stoort zich er vooral aan dat de onderhandelingen in het diepste geheim worden gevoerd. Het eist meer transparantie.

Lees alles bij de bron; www.europa-nu.nl 

Nog een uitgebreid artikel op; www.tweakers.net 

Een derde bron; www.solv.nl 

Mededeling inzake het gebruik van beveiligingsscanners in EU-luchthavens

...Nederland steunt de mededeling van de Commissie en ziet graag op korte termijn een juridisch voorstel tegemoet dat het mogelijk maakt om de securityscanner als standaard beveiligingscontrolemethode in te zetten op luchthavens. Nederland stelt zich hierbij op
het standpunt dat bescherming van de volksgezondheid alsmede het garanderen van mensenrechten, waaronder privacy, gegevensbescherming en persoonlijke waardigheid, randvoorwaarden zijn bij het juridische verankeren van deze beveiligings-controlemethode.

Richtlijn betreffende Europees onderzoeksbevel in strafzaken 

...Nederland hecht er belang aan dat ter bevordering van de strafrechtelijke samenwerking in de Europese Unie de traditionele instrumenten van rechtshulp waar mogelijk worden vervangen door nieuwe duurzame instrumenten gebaseerd op het beginsel van wederzijdse erkenning, die leiden tot verbetering van de samenwerking. Dat betekent dat de EU Rechtshulpovereenkomst (Trb. 2000, 96) en het bijbehorende protocol (Trb. 2001, 187) worden vervangen.

Bron = de hyperlink

 

 

Barroso houdt dinsdag in Straatsburg voor het eerst in de geschiedenis van de EU een speech waarin hij de stand van zaken in de unie opmaakt en de uitdagingen schetst voor het komende jaar. Daarna volgt er een debat.  

Maar in het Europarlement bestaat kennelijk de vrees dat veel leden zullen wegblijven bij deze gebeurtenis. Daarom zal driemaal tijdens de toespraak van Barroso via het elektronische stemsysteem worden getest wie er aanwezig is. Wegblijvers riskeren een nog vast te stellen boete, maar er zou gedacht worden aan een bedrag van 100 euro.

Lees alles bij de bron; www.volkskrant.nl 

Update: Toch geen boete voor wegblijven bij Barroso. Het presidium van het Europees Parlement heeft dat maandag besloten na protesten van verscheidene fracties.

Lees alles bij de bron; www.eunu.nl 

De overdracht van persoonlijke gegevens van EU-burgers aan Israël is voorlopig van de baan. Ierland maakte bezwaar, waarop de Europese Commissie een officiële verklaring die in de maak was, introk. Die verklaring luidde dat de bescherming van gegevens in Israël vergelijkbaar is met die in de EU, een eerste noodzakelijke stap om tot overeenkomsten te komen om telefoon- of bankgegevens te delen.

De Ierse minister van justitie Ahern meldde in juli in Brussel de Israëliërs onvoldoende te vertrouwen. Ierland vraagt zich af of de Israëlische regels alleen elektronische data betreffen, want kennelijk vallen op een andere manier verkregen data en documenten er niet onder. Dublin betwijfelt ook of de Israëlische privacy-autoriteit wel voldoende onafhankelijk kan opereren.

Lees alles bij de bron; www.trouw.nl

De Europese Commissie heeft het voorstel om Israël de toegang tot potentieel gevoelige gegevens over Europese burgers van de Unie mogelijk ingetrokken na bezwaren van de Ierse regering.

De Ierse bezorgdheid ontstond oa na het gebruik van vervalste paspoorten bij de moord op een Hamas-aanhanger, naar verluidt door Israëlische agenten.

Lees alles bij de bron (engels); www.rte.ie 

De socialistische fractie in het Europees Parlement is bezorgd over de falende beveiliging in de Verenigde Staten tegen terreur...

,,Na de aanslagen van 11 september hebben de VS bij de Europese landen gehamerd op de noodzaak om privégegevens van burgers te verzamelen en de modernste apparatuur in te zetten om nieuwe dreigingen te voorkomen. Helaas helpen databanken en bodyscanners niet als gewone veiligheidsmaatregelen en procedures niet worden toegepast.'' ...

Lees alles bij de bron; www.europanu.nl 

EU-landen moeten bij onderzoek naar criminaliteit gemakkelijker bewijsmateriaal kunnen verkrijgen in andere lidstaten. De Europese Commissie schrijft dat in een dinsdag uitgebracht advies. Ze reageert daarmee op een voorstel van zeven EU-landen, waaronder België.

Volgens de Europese Commissie moet het grensoverschrijdend verzamelen van informatie wel aan duidelijke regels zijn gebonden. Ook dienen er strenge normen te komen voor het beschermen van gevoelige informatie.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.eunu.nl  en hier een zeer uitgebreid artikel

D66 heeft in een spoedprocedure opheldering geëist van de Europese Commissie over druk vanuit de Verenigde Staten om Wikileaks-voorman Julian Assange aan te pakken. Ook wil de partij weten of er plannen zijn om websites te censureren.

D66-Europarlementariër Marietje Schaake wil opheldering van zowel de Europese Commissie als de Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken en Justitie over de kwestie. Volgens Schaake is er te veel te onduidelijk. "Ik wil precies weten hoe de vork in de steel zit en dus moet duidelijk worden wat er nu precies achter de schermen plaatsvindt".

"Mensen zullen in het digitale tijdperk anders moeten denken. Het is echt tijd voor radicale transparantie", betoogt ze dan ook. "Alleen dan kun je geloofwaardig nog iets als geheim bestempelen. Nu wordt er teveel geheim gehouden."

Lees het volledige artikel bij de bron; www.nu.nl 

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha