Nieuws uit Brussel

Vandaag stemde het Europees Parlement over het door het Franse lid Gallo ingediende rapport over de handhaving van intellectuele eigendomsrechten. Het rapport is helaas met grote meerderheid aangenomen (328 tegen 245). Wat houdt het in?

Het rapport pleit voor een strenge handhaving van IE-rechten, met name ook in de digitale omgeving, en lijkt impliciet aan te sturen op vergaande maatregelen zoals het filteren van content en het opleggen van toegangsbeperkingen.

Lees alles bij de bron; www.solv.nl en ook hier een stuk met persoonlijk commentaar van EP-leden

De EU-Commissie wil de privacyregels voor het delen van persoonsgegevens van vliegtuigpassagiers aan de VS, Australië en Canada versterken en het gebruik van de gegevens strikt aan de bestrijding van terrorisme en ernstige vormen van georganiseerde criminaliteit beperken. "We moeten de samenhang vinden tussen de bruikbaarheid van het verzamelen van deze gegevens in de strijd tegen het terrorisme en de georganiseerde misdaad, en de behoefte van de vervoerders en passagiers aan juridische duidelijkheid en een hoog niveau van gegevens bescherming" zei commissaris Cecilia  dinsdag (21 september) tijdens een persconferentie in Straatsburg.

Over drie nieuwe afspraken moet worden onderhandeld met de VS, Canada en Australië, die de bestaande vervangen waarvan het Europees Parlement vindt dat de privacy te weinig gewaarborgd is.

Lees alles bij de (engelstalige) bron; www.euobserver.com

De Raad van Europa werkt aan een ‘internetverdrag’ dat onder meer de politieke invloed op het internet moet beperken. Ook spreekt het verdrag zich uit over netneutraliteit en open standaarden.

Het voorstel voor het internationale verdrag behelst twaalf basisprincipes waaraan landen zich moeten houden als het gaat om de onafhankelijkheid van het internet. Het ontwerpverdrag is naar buiten gekomen tijdens het Internet Governance Forum in Litouwen.

Lees alles bij de bron; www.webwereld.nl 

Persoonsgegevens van jongeren op sociale netwerksites zoals Facebook, Hyves of MySpace moeten achter slot en grendel. Dat bepleit de CDA-delegatie in het Europees Parlement. Profielen van mensen onder de 18 jaar moeten verplicht worden ingesteld op bescherming van privégegevens, zodat derden niet stiekem met gevoelig materiaal aan de haal gaan...

..."Voor onder de 18 jaar moet de standaardinstelling altijd op privé staan en dan is het vervolgens aan een jongere om zelf aan te geven of zijn gegevens ook openbaar mogen worden voor onbekenden", aldus europarlementariër Lambert van Nistelrooij.

Lees alles bij de bron; www.telegraaf.nl

De Nederlandse politie had het beeldmateriaal van journalisten over een illegale autorace niet in beslag mogen nemen. Tot dat oordeel komt het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg...

...Na herhaaldelijke weigering van Sanoma werd de hoofdredacteur van Autoweek op 1 februari 2002 gearresteerd. Een dag later werd een cd-rom met het beeldmateriaal onder protest overhandigd.

Lees alles bij de bron; www.nhd.nl 

De Europese Unie subsidieert onderzoek onder de naam INDECT. De naam staat voor Intelligent information system supporting observation, searching and detection for security of citizens in urban environment. INDECT moet informatie van internet, gegevens uit databanken en beeldstromen van bewakingscamera’s met elkaar verbinden zodat een automatische scanner ontstaat die bedreigingen en verdacht gedrag ontdekt.

Na reacties in de media, van burgerrechtenorganisaties en van leden van het Europees Parlement over het geheime karakter van het project werd meer openheid beloofd.

In dat kader heeft INDECT onlangs een document gepubliceerd om een overzicht te geven....uit het document blijkt dat alle aandacht maar lastig wordt gevonden

Lees alles bij de bron; www.solv.nl 

Het Europese Parlement heeft een resolutie aangenomen waarin duidelijk stelling wordt genomen tegen het niet-openbare karakter van de onderhandelingen over de ACTA. Daarnaast neemt het Parlement nog enkele interessante inhoudelijke standpunten in:

Het verdrag mag het recht op een eerlijk proces niet beperken en mag niet afdoen aan grondrechten zoals de vrijheid van meningsuiting en het recht op privacy;

Het Parlement is van mening dat er op ISP’s geen aansprakelijkheid behoord te rusten voor content die door hen wordt gehost of doorgegeven, in zoverre dat dit voorafgaande toezicht of een filterverplichting zou vereisen;

De wereldwijde toegang tot legale, betaalbare en veilige medicijnen mag niet worden aangetast door versterking van grensoverschrijdend toezicht en beslagleggingsmogelijkheden.

Lees alles bij de bron; www.solv.nl 

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha