Nieuws uit Brussel


Tijdens de plenaire vergadering van de Artikel 29-werkgroep op 12 oktober 2010 stonden ook diverse andere onderwerpen op de agenda.

Passagiersgegevens (PNR)

De Artikel 29-werkgroep zal binnenkort een opinie publiceren naar aanleiding van de mededeling van de Europese Commissie over de nieuwe strategie voor de uitwisseling van passagiersgegevens (Passenger Name Record – PNR) met derde landen.

Wet bescherming persoonsgegevens van Uruguay

De Europese privacytoezichthouders hebben een gezamenlijke opinie aangenomen waarin wordt verklaard dat de wetgeving van Uruguay naar de maatstaven van de Europese privacyrichtlijn een passend beschermingsniveau voor persoonsgegevens biedt.

Lees alles bij de bron; cbp.nl 

De nieuwe regering gaat strikter toezien op de digitale privacy van burgers, zo staat in het regeerakkoord. Maar buiten Nederland ligt dat heel anders. Binnen het Europees parlement zijn grote vraagtekens over een project dat een verregaande inbreuk maakt op de privacy van burgers. Dat alles in het kader van terrorisme- en criminaliteitsbestrijding.

Opheldering

Er zijn in Europa veel van dit soort vergevorderde onderzoeken, gefinancierd door de Europese Unie. Er is amper controle op deze projecten. Binnen het Europese Parlement wordt nu om opheldering gevraagd.

 

De Europese Commissie klaagt de Britse regering aan omdat ze niet voldoen aan de internet privacy wetgeving na klachten van Britse consumenten over online behavioural advertising. Volgens de Commissie beschermt de Engelse wet onder andere te weinig tegen illegaal onderscheppen van internetverkeer.

Lees alles bij de bron; itcommercie.nl 

Al weer ruime tijd terug stuurde ik op persoonlijke titel een mail naar de Nederlandse EP-leden naar aanleiding van het bericht dat de EU gegevens over/van zijn burgers wil delen met niet EU-landen. Op deze mail heb ik tot nu toe twee reacties ontvangen. Weliswaar wat weinig maar de inhoud was gelukkig wel goed.

Deze twee reacties wil ik graag met jullie delen;

Reactie 1 van Kartika Liotard;

Geachte Heer B,

Bedankt voor uw mail. Ik deel uw verontrustheid. Principieel ben ik tegen het openbaar maken of verspreiden van privacygevoelige gegevens. Ik heb afgelopen juni dan ook tegen het SWIFT-verdrag gestemd. Helaas geen meerderheid van het Parlement met mij.

Mochten er nieuwe wetsvoorstellen gedaan worden, die een bedreiging vormen voor de privacy van EU-burgers, dan kunt u erop rekenen dat ik er alles aan zal doen deze niet zomaar voorbij te laten gaan.

Met vriendelijke groet,

Kartika Liotard
Europarlementariër Verenigd Links
www.nietzomaar.eu 

Reactie 2 is van Olivier Winants;

Beste R,

Met dank voor je terechte zorgen en bezwaren. Wij als SP eurofractie hebben ook hard gestrijd tegen het nieuw gegevensuitwisselingsakkoord met de VS en hebben dan ook consequent in het Europees Parlement tegengestemd. Ondanks dat we die strijd verloren hebben en het akkoord toch is aangenomen, blijven we de Commissie druk opleggen om de naleving van de standaarden die in het akkoord zijn aangenomen strikt op te volgen en af te dwingen. We zullen ook bij de evaluatie van het akkoord heel streng bestuderen hoe het akkoord in de realiteit is nageleefd en elk wanbeleid aan de orde stellen!

U kunt erop rekenen dat wij als SP eurofractie blijven strijden tegen massale gegevensuitwisseling met andere overheden. Ook waar specifieke gegevensuitwisseling wel toegelaten is (bijvoorbeeld naar aanleiding van een lopend crimineel onderzoek), blijven we waken dat de voorwaarden en condities worden nageleefd zodat de fundamentele rechten van de burger gevrijwaard worden. Dennis de Jong is lid van de commissie Burgerlijke Vrijheden en Justitie, waar zulke onderwerpen behandeld worden, dus u hebt alvast één europarlementarier die zich voor uw rechten sterk zal maken!

Met vriendelijke groeten,
- Olivier 

De Europese Unie moet zich beter beschermen tegen aanvallen op de  belangrijkste digitale informatiesystemen. Ook moeten de daders van die cyberaanvallen makkelijker kunnen worden vervolgd en zwaarder worden bestraft. Dat vindt de Europese Commissie, die donderdag met voorstellen kwam.

Volgens Brussel is het nodig dat de lidstaten van de Europese Unie voortaan snel reageren op dringende verzoeken om steun bij cyberaanvallen, waardoor de autoriteiten beter kunnen ingrijpen.

Lees alles bij de bron; automatiseringsgids.nl

Nederland is een ‘volgzame lidstaat’ bij het uitvoeren van Europese aanhoudingsbevelen. Sommige EU lidstaten waaronder Belgie maken misbruik van deze nieuwe eenvoudiger uitleveringsverzoeken binnen de Europese Unie. De rechtsbescherming voor verdachte burgers is onvoldoende.Dit blijkt uit een onderzoek naar de dagelijkse praktijk bij rechtbank en openbaar ministerie van het Europese Aanhoudingsbevel tussen 2006 en 2008 door de Utrechtse onderzoekers Elina Kurtovic en Philip Langbroek.

Dergelijke bevelen blijken vooral te worden gebruikt om ‘kleine criminelen’ binnen Europa aan elkaar over te dragen. De ruimte voor Nederlandse rechters om dergelijke bevelen af te wijzen is niet groot, mede door beperkende uitspraken van de Hoge Raad. De procedure is niet transparant en rechters neigen ertoe zich aan te passen aan het laagste niveau van mensenrechtenbescherming in Europa. Ook hebben rechters geen zicht op het verloop van de zaak en de behandeling van de verdachte na diens overlevering.

Lees alles bij de bron; nrc.nl 

D66-Europarlementariër Sophie in ´t Veld is verbolgen over het nieuws dat de Verenigde Staten creditcardgegevens van Europese burgers een jaar lang opslaan. Ze heeft de Europese Commissie gevraagd snel opheldering te geven.

Passagiers zijn verplicht om voor hun reis naar de VS via internet een reisformulier in te vullen. De kosten hiervoor, 14 dollar, kunnen alleen via een betaling met een kredietkaart worden gedaan. ,,Dit betekent dat Europese burgers niet anders kunnen dan hun creditcardgegevens af te staan aan een land buiten de EU", aldus In ´t Veld vrijdag.

Lees alles bij de bron;www.eunu.nl

Eurocommissaris Viviane Reding (Justitie)  streeft naar een 'Digital Single Market' in Europa. In dat kader heeft ze in een speech gezegd dat ze in oktober een schema voor de herziening van Europese Privacyrichtlijn wil lanceren. (Dit is de richtlijn waar de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens op gebaseerd is).

Om een vrij digitale markt te scheppen wil Reding onder meer de bescherming van privacy verbeteren. Online wil ze vooral de transparantie vergoten. Bedrijven moeten consumenten volledige en begrijpelijke informatie verstrekken voor zij persoonsgegevens verzamelen.

Lees allles bij de bron; www.solv.nl

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha