Nieuws uit Brussel

De VS willen meer inzage in de gegevens van luchtvaartpassagiers en in financiële transacties, want iedere buitenlander is een potentiële terrorist. In Europa ligt dat erg gevoelig.

Het Europarlement stemt vandaag over de overdracht van persoonsgegevens aan de VS.

Deze zomer kreeg een groepje Europese journalisten bij een bezoek aan het Amerikaanse ministerie van justitie in Washington een rode badge opgespeld. Een blik op het uitlegbord bij de portier leert dat van hen een ’ernstige terreurdreiging’ uitgaat. De Amerikaanse diplomaten die hen begeleiden krijgen een groene badge: terreurdreiging ’laag’. Het uitlegbordje mag niet worden gefotografeerd. Iemand van Justitie duwt haar hand voor de lens: geheim.

Lees alles bij de bron; trouw

Later valt op webwereld te lezen;

Het Europees Parlement wil meer bewijs dat het vergaren, opslaan en verwerken van reizigersgegevens noodzakelijk is in de strijd tegen terrorisme. Er moeten alternatieven komen.

Dat staat in de ontwerpresolutie die deze woensdag en donderdag wordt besproken in het Europees Parlement. Onder meer D66-europarlementarier Sophie in ’t Veld is indiener van deze ontwerpresolutie, die specifiek gaat over de doorgifte van passagiersgegevens aan onder meer de Verenigde Staten.

De discussie over het passenger name record (PNR) is al lang bezig, maar nu weer actueel omdat er binnenkort onderhandelingen op stapel staan tussen de EU, Australië, Canada en de Verenigde Staten over de opslag, verwerking en doorgifte van persoonsgegevens.

Het Europees Parlement wil als grondslag voor die onderhandelingen onder meer het Europees Verdrag voor de rechten van de mens gebruiken. Daarnaast moet het voldoen aan de Europese normen voor gegevensbescherming. De EU wil garanties dat persoonsgegevens alleen worden gebruikt in het geval van terrorismebestrijding en niet voor andere doeleinden.

Europa geeft zijn burgers straks het recht om te worden vergeten. Europees Commissaris Viviane Reding heeft namelijk haar aanzet klaar voor de nieuwe Europese privacywet, en daarin is dit nieuwe recht opgenomen. We zouden dus mogen eisen dat lasterlijke, vervelende of gewoon achterhaalde informatie over onszelf van het internet en uit commerciële databases verdwijnt, en niet voor eeuwig in Google blijft opduiken of aanleiding blijft geven tot spam.

Dat is veelbelovend. Maar ik hoop dat het Europa ernst is om niet alleen een mooi klinkend principe uit te vaardigen, maar het ook om het af te dwingen.
Vaak horen we vertellen - vooral door Amerikaanse bedrijven als Facebook en Google - dat onze Europese visie op privacy achterhaald is. Zij zijn erin geslaagd een mythe te creëren: de mythe dat de nieuwe generatie, de millennials, geen nood meer voelt aan privacy. Jongeren leven hun leven in het publiek op het internet en voelen zich daar goed bij. Wie wél nog zeurt over privacy, bewijst dus vooral dat hij een ouwe zak is

Lees alles bij de bron; destandaard

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) is verheugd over het plan van Eurocommissaris Viviane Reding voor herziening van het juridische raamwerk voor de gegevensbescherming in de Europese Unie. Vandaag maakte zij de hoofdlijnen van dit plan bekend. In 2011 zal een concepttekst voor een vernieuwde Europese privacyrichtlijn verschijnen.

Door nieuwe technologische mogelijkheden is het gebruik van persoonsgegevens in de afgelopen decennia niet alleen explosief toegenomen, maar ook ondoorzichtiger geworden. Burgers moeten goed worden geïnformeerd over het gebruik van hun persoonsgegevens en daarover controle kunnen uitoefenen. Het CBP pleit er ook voor dat de te herziene richtlijn de ontwikkelaars van nieuwe producten en diensten zal verplichten om al bij het ontwerpen daarvan na te denken over waarborgen om persoonsgegevens te beschermen en te beveiligen.

Dit heet Privacy by Design.

Lees alles bij de bron; CBP

De organisatie Statewatch heeft een gelekt concept van een van de eerste officiële documenten in verband met de update van de Privacyrichtlijn gepubliceerd: A Comprehensive Strategy on Data Protection in the European Union.  Aan de huidige Privacyrichtlijn (ook wel Dataprotectierichtlijn) is vijftien jaar debat voorafgegaan, maar kennelijk heeft de Commissie deze keer meer haast. De Commissie belooft in het document in 2011 met een voorstel voor een nieuwe richtlijn te komen.

Sinds de invoering van de Privacyrichtlijn in 1995 is er zoals bekend heel wat veranderd, bijvoorbeeld op het gebied van de (post 9/11) terrorismebestrijding en op technologisch gebied. Google, sociale netwerken, cookies en smart phones bestonden nog niet in 1995. Overigens was de richtlijn uit 1995 grotendeels gebaseerd op wetten en verdragen uit de jaren 70.

Lees alles bij de bron; solv.nl


De opslag en doorgifte van reisgegevens van vliegtuigpassagiers is buitenproportioneel. De Europese Commissie kan die doorgifte aan de Verenigde Staten nog steeds niet goed rechtvaardigen.

Dat zegt privacywaakhond European Data Protection Supervisor (EDPS) in een advies aan de Europese Commissie. De commissie had zelf om het advies gevraagd. De EDPS vraagt zich af of het nodig is proactief zogeheten ‘passenger name records’ (PNR) voor elke passagier bij elke vlucht door te zenden naar het land van bestemming.

“De EDPS denkt dat bulktransfer van data over onschuldige mensen in het kader van risicobeheersing serieuze vragen opwekt over de proportionaliteit”, zegt EDPS in het advies. Het adviesorgaan zet vooral vraagtekens bij de proactiviteit van het doorzenden van dergelijke data.

Lees alles bij de bron; webwereld.nl 


Het Europese Hof van Justitie heeft donderdag geoordeeld dat een algemene, ongedifferentieerde thuiskopieheffing tegen richtlijnen van de Europese Unie ingaat. Het Hof deed deze uitspraak in een zaak over de Spaanse thuiskopieheffing. De Nederlandse thuiskopieheffing is vergelijkbaar met de Spaanse, waardoor de kans groot is dat ook de Nederlandse heffing op de schop zal moeten.

De EU-rechters vinden de heffing niet geoorloofd, omdat deze ook bedrijven en andere niet-particuliere instellingen treft. Voor hen geldt het thuiskopierecht niet, en daarom hoeven zij ook geen heffing af te staan. Om die reden is de huidige heffing, die geen onderscheid maakt tussen privépersonen aan de ene kant en bedrijven en organisaties aan de andere kant, niet toegestaan.

Lees alles bij de bron; tweakers.net 

Op webwereld verscheen enkele dagen later een uitgebreid artikel over de invloed van deze uitspraak op de situatie in ons land;

Hoewel de Nederlandse thuiskopieregeling bijzonder veel op de Spaanse regeling lijkt, hoeft de Nederlandse regeling niet op de schop. Dat stelt althans Jochem Donker van Stichting de Thuiskopie. Donker stelt dat het onderscheid tussen particulieren en bedrijven in de Nederlandse regeling namelijk wel degelijk gemaakt wordt.

“Er is in Nederland geen sprake van ongedifferentieerde toepassing van de thuiskopieheffing, er is namelijk een heel stelsel van uitzonderingen voor professioneel gebruik”, legt Donker uit. “In specifieke gevallen waaruit blijkt dat het niet voor privégebruik bestemd is kunnen bedrijven restitutie krijgen van de thuiskopievergoeding, zoals bij audiovisuele bedrijven”. 


GroenLinks eist samen met verschillende Europarlementariërs volledige openheid over het Europese Big Brother-plan Indect. Een automatisch digitaal monitorsysteem.

Europarlementariër Judith Sargentini van GroenLinks roept samen met vier collega's het Europarlement op een verklaring (pdf) te ondertekenen. Ze spreken daarin hun zorgen uit over de mogelijkheid dat Indect als excuus wordt gebruikt voor het uitvoeren veel verdergaande controles dan van tevoren is beloofd. Daarnaast bestaat het gevaar dat de fundamentele rechten van burgers worden geschonden en bestaat de mogelijkheid dat de verzamelde informatie in handen komt van publieke partijen of derden.

Lees alles bij de bron; webwereld.nl 


Het Europees Parlement (EP) wil weten onder welke voorwaarden de dubbele veiligheidscontroles voor reizigers van en naar de Verenigde Staten worden afgeschaft. Het is de bedoeling dat passagiers die tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie reizen, nog maar één keer worden gecontroleerd.

Het parlement is niet op de hoogte gebracht van de onderhandelingen over het zogeheten One Stop Security-programma, stelde Europarlementariër Sophie in 't Veld (D66) dinsdag. Zij vreest dat de Amerikanen eenzijdig nieuwe veiligheidsnormen aan Europa zullen opleggen.

De privacy van EU-burgers is mogelijk in het geding. Ze noemt het veelzeggend dat de commissie het parlement nog niet heeft geïnformeerd en vreest een addertje onder het gras.

Lees alles bij de bron; eunu.nl 

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha