Nieuws uit Brussel

Op 30 november was ik in Brussel bij de European Data Protection and Privacy Conference, en op 1 december een door Sophie in ’t Veld georganiseerd Privacy Platform. Zoals al eerder vermeld wordt momenteel in Brussel gewerkt aan een update van de huidige Dataprotectierichtlijn 95/46 (ook wel Privacyrichtlijn). Beide evenementen werden in dat kader georganiseerd.

De huidige Dataprotectierichtlijn heeft twee doelen: het waarborgen van grondrechten en het waarborgen van de vrije markt binnen Europa.

De gedachtegang in 1995 was kort gezegd als volgt. Als alle Europese lidstaten een hoog niveau van bescherming van persoonsgegevens in de wet vastleggen, kunnen gegevens vervolgens zonder problemen over de grens gestuurd worden. Nederlandse bedrijven en personen kunnen er bijvoorbeeld op rekenen dat hun gegevens in bijvoorbeeld België net zo goed beschermd worden als in Nederland. Of het beschermen van fundamentele rechten en privacy erg goed lukt is de vraag. Veel landen hebben eigen keuzes gemaakt of oude tradities behouden tijdens het implementeren van de richtlijn.

Verder was er opnieuw veel aandacht voor het recht om vergeten te worden: men moet eenmaal gegeven toestemming weer in kunnen trekken, en gegevens dienen dan ook verwijderd te worden.

De Europese Commissie is van plan om in de zomer van 2011 een voorstel voor een nieuw regime – een richtlijn of een verordening – te presenteren. De discussie zal dus nog wel even duren.

Lees veel meer bij de bron; solv
De Brusselse openbaarvervoermaatschappij MIVB heeft een onderneming aangeduid om de persoonlijke gegevens van de gebruikers te beschermen. Dat terwijl de MIVB zelf steeds heeft gezegd dat de chipkaart geen probleem vormt voor de privacy, zo zegt Didier Gosuin, de MR-fractieleider in het Brusselse parlement, donderdag in La Libre Belgique.

Het betrokken bedrijf moet een veiligheidspolitiek uitwerken en nagaan welke strategieën en maatregelen genomen moeten worden om de persoonlijke gegevens te beschermen. "Als een veiligheidspolitiek moet worden uitgewerkt, wil dat zeggen dat men ons sinds 2008 blaasjes wijsmaakt", zegt Didier Gosuin.

Lees alles bij de bron; knack.be 

Kroes stelt dat men door cloud computing controle verliest over persoonsgegevens. Omdat de Europese Unie de bescherming van persoonsgegevens als een fundamenteel recht ziet, is actie vereist. Kroes gelooft dat meer onderzoek nodig is om de beveiligingsaspecten van cloud technologie te verbeteren. Onderzoek naar “privacy-by-design” en “privacy-enhancing technologies” worden dan ook breed gesteund door Europa.

Daarnaast zijn er vragen over de stroom van gegevens binnen Europa en op wereldwijde schaal. Zo verschilt de implementatie van de Privacy-richtlijn (“Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens”) per lidstaat. Is dit het resultaat van culturele en juridische verschillen, of betreft het een obstakel voor de regels van de interne markt?

Lees alles bij de bron; solv

Het Europees Parlement heeft een resolutie aangenomen waarin het zijn waardering uitspreekt over de onderhandelingen voor het antipiraterijverdrag Acta. Een kritische resolutie van De Groenen en de Liberalen haalde het niet.

De resolutie werd door twee conservatieve allianties ingediend. Het parlement vraagt de Europese Commissie daarin om bevestiging dat implementatie van het verdrag geen gevolgen zal hebben voor fundamentele burgerrechten. Een veel meer kritische resolutie, opgesteld door onder andere de groene en liberale fracties, haalde het niet.

Lees alles bij de bron; tweakers

The European Commission on Monday (22 November) tabled an "Internal Security Strategy" with proposals ranging from cyber-squads fighting online fraud to enhanced border management and EU data systems to track potential terrorists taking a flight or wiring money to suspicious organisations.

The plan, which includes 41 actions to be regulated in the coming four years, is aimed at implementing the extra powers in the field of home affairs acquired by the EU once the Lisbon Treaty came into force.

It also responds to requests from the European Parliament to have EU-based data extraction and analysis on bank transactions to terrorist organisations, instead of sending all the banking data to the US, where such a programme has existed since 2001.

Lees het volledige artikel bij de bron; euobserver

Strengere regels voor het plaatsen van cookies op computers van EU-burgers, leiden tot veel onzekerheid en discussie. Eurocommissaris Neelie Kroes moet met een oplossing komen. Nieuwe Europese telecomregels bevatten een aanhangsel dat vereist dat de omgang met cookies verandert.

Wetgevers, toezichthouders, internetadverteerders en privacygroeperingen geven echter heel verschillende uitleg aan de regelgeving. Eurocommissaris Neelie Kroes zegt nu te zoeken naar een werkbaar compromis begin volgend jaar.

Lees alles bij de bron; automatiseringsgids

 

Gerard Schouw van D66 gaat minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) aan de tand voelen over het verdrag dat Nederland met de Verenigde Staten heeft gesloten over het uitwisselen van DNA-gegevens en vingerafdrukken van verdachte personen. Volgens Schouw is het zeer twijfelachtig of Nederland dit zomaar op eigen houtje had mogen doen: ,,Merkwaardig.''

Schouw wijst op verdragen van Lissabon en Prüm, waaruit hij opmaakt dat dit soort afspraken alleen in Europees verband mag worden gemaakt en niet slechts bilateraal (tussen twee landen).

Volgens D66-Europarlementariër Sophie in 't Veld is de overeenkomst met de VS tot stand gekomen na ,,chantage'' van de Amerikanen. Ze dreigden dat Nederland anders zijn visumvrijstelling voor reizen naar de VS zou kwijtraken. 

Lees alles bij de bron; eunu

De Europese Commissie vindt het niet nodig nieuwe regels in te voeren om de netneutraliteit te waarborgen. De Europese Commissie volgt daarmee in de afwachtende houding die de Nederlandse overheid ook heeft aangenomen rond deze problematiek. Wel wil ze dat de nationale toezichthouders van de lidstaten waken dat er eerlijke en open internettoegang blijft bestaan. De herzieningen van de Europese Telecomrichtlijn, die in mei moet zijn geëffectueerd in nationale wetgeving, biedt daar volgens Kroes voldoende mogelijkheden toe.

Lees alles bij de bron; automatiseringsgids

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha