Contant geld verdwijnt in hoog tempo uit de Zweedse samenleving, tot grote zorgen van consumentenorganisaties en privacygroepen. Cash is nog maar verantwoordelijk voor 2% van de Zweedse economie. 

Hoewel Zweden steeds vaker elektronisch betalen, zijn er groepen die zich zorgen maken, omdat een cashloze samenleving een bedreiging voor de privacy vormt en kwetsbaar is voor cybercrime. Ook is er kritiek dat door het verdwijnen van cash bepaalde groepen in het nauw raken, zoals ouderen en vluchtelingen.

De overheid profiteert van het digitale betalingsverkeer, het elektronische spoor zorgt namelijk voor een efficiëntere belastinginning, zo meldt de New York Times. Ook Jacob de Geer notabene een van de oprichters van de mobiele betaaldienst iZettle, waarschuwt voor de gevolgen van een cashloze samenleving. "Big Brother kan precies zien wat je aan het doen bent als je alleen elektronisch betaalt."

Alles bij de bron; Security