Stukje bij beetje wordt er meer duidelijk over de nieuwe munt die de Europese Centrale Bank (ECB) zeer waarschijnlijk gaat introduceren. Onlangs kwam de ECB met nieuws: het gebruik van de digitale munt gaat niet gepaard met kosten voor de gebruikers. Ook zegt de ECB dat de digitale euro haar gebruikers ongeveer evenveel privacy zal bieden als bij betalingen met contant geld, maar is dat wel zo?

Ook enige vorm van programmeerbaar geld is uitgesloten. We hoeven dus niet bang te zijn voor enige vorm van dwang of drang tijdens transacties. Er zijn nl altijd alternatieven voorhanden, zoals de gewone betaalrekening, contant geld en zelfs crypto’s. Niet alleen de DNB, ook de Tweede Kamer is voornemens altijd ruimte te houden voor contante transacties.

Opmerkelijk aan het persbericht van de ECB is dat de centrale bank aangeeft dat de privacy van de digitale euro vergelijkbaar is met die van contant geld. Volgens de ECB zijn de gegevens van de transactie met een digitale euro alleen bekend bij de ontvanger en de betaler. De ECB geeft het volgende aan op de website;

‘En zelfs als u online betaalt, zouden we ervoor zorgen dat uw financiële activiteiten alleen bij u bekend zijn. Het Eurosysteem zou u niet rechtstreeks kunnen koppelen aan uw betalingen. Een digitale euro zou een publiek goed zijn. We zullen uw gegevens dus nooit voor commerciële doeleinden gebruiken.’

Daarmee lijkt de privacy van de digitale euro identiek aan de privacy van contant geld, als men echter verder leest, blijkt dat de vork anders in de steel zit.

Waar de ECB uitlegt wie er toegang heeft tot de gegevens van betalers, lijkt de privacy van de digitale euro meer overeen te komen met die van een gewone bankrekening. Bij contante betalingen is er sprake van volledige anonimiteit, maar rekeninghouders van de digitale euro worden daarentegen wel gecontroleerd op witwaspraktijken en terrorismefinanciering, zo valt te lezen op de site;

‘Net als bij andere digitale betalingsmethoden zouden intermediairs zoals uw bank alleen toegang hebben tot de persoonsgegevens die nodig zijn om te voldoen aan de EU-wetgeving, zoals de regelgeving ter bestrijding van het witwassen van geld en terrorismefinanciering.’

De ECB zegt wel dat de rekeninghouders gepseudonimiseerd zijn, wat zou betekenen dat de centrale bank geen persoonsgegevens kan zien die naar rekeninghouders herleidbaar zouden kunnen zijn.

Maar aangezien commerciële banken moeten voldoen aan EU-wetgeving, kunnen ze waarschijnlijk wel gegevens doorgeven aan autoriteiten, waarna criminelen kunnen worden opgespoord. Dus hoewel de centrale bank alleen toegang heeft tot gepseudonimiseerde gegevens, is de mate van privacy waarschijnlijk minder dan bij contante betalingen.

Er is nog veel onduidelijk over hoe de digitale euro er precies uit gaat zien. Ook over de privacy is nog veel onduidelijk. Het is wachten op meer publicaties van de ECB voordat we meer kunnen zeggen over de nieuwe munt.

Alles bij de bron; HollandGold