Het Europese Parlement heeft tegen het verdrag gestemd dat de Amerikaanse autoriteiten toegang tot de bankgegevens van Europese burgers en bedrijven gaf. De Europese ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken ondertekenden op 30 november 2009 een overeenkomst met de VS over het delen van bankgegevens, om zo terrorisme te bestrijden. De overeenkomst werd bewust slechts één dag vóór de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon afgesloten, om zo het Europees Parlement te omzeilen. Het verdrag vergroot namelijk de bevoegdheden van het Europees Parlement over internationale overeenkomsten.

Het verbod was voorgesteld door VVD-Europarlementslid Jeanine Hennis-Plasschaert. Ze liet weten dat het gebruik van financiële gegevens noodzakelijk voor de bestrijding van het terrorisme is, maar dat de overeenkomst de fundamentele beginselen van de wetgeving inzake gegevensbescherming schendt. Ze betreurde ook dat de EU "haar financiële veiligheidsdiensten aan de Verenigde Staten bleef uitbesteden", "zonder wederkerigheid". Europa krijgt namelijk geen inzage in de gegevens van Amerikaanse burgers of bedrijven.

 

Lees verder bij de bron; www.security.nl