De BoerBurgerBeweging (BBB) wil dat er een referendum onder de Nederlandse bevolking wordt gehouden over de invoering van de digitale euro. Andere partijen willen dat de munt helemaal niet wordt ingevoerd, zo blijkt uit meerdere moties die over de digitale euro zijn ingediend.

Op 14 december kwamen meerdere partijen in de Tweede Kamer met in totaal 23 moties die betrekking op de digitale euro hebben.

BBB-Kamerlid Van der Plas wil met de motie het kabinet verzoeken een referendum te houden onder de Nederlandse bevolking en die te laten stemmen over het wel of niet toevoegen van een digitale euro aan de officiële betalingsopties in de eurozone. 

JA21-Kamerlid Eppink wil dat het kabinet zich in Europees verband verzet tegen een digitale euro die de transferunie nog verder uitbreidt.

Olaf Ephraim van Groep van Haga wil met zijn motie dat de regering zich uitspreekt dat Nederland nooit zal deelnemen aan een programmeerbare digitale euro. Ook de PVV ziet deelname niet zitten. 

Eerder bleek al dat er in de Tweede Kamer zorgen zijn over de privacygevolgen van de digitale euro.

Op dit moment bevindt de digitale euro zich bij de Europese Centrale Bank (ECB) nog in de onderzoeksfase. Deze fase duurt naar verwachting tot het najaar van 2023. De Europese Commissie wil in het voorjaar van 2023 met een wetsvoorstel over de digitale euro komen.

Alles bij de bron; Security