De Europese Commissie gaat een aantal datawetten en -regels herbekijken. De bedoeling is om na te gaan of ze wel noodzakelijk en proportioneel zijn.

“De commissie kijkt of de dataretentiewet proportioneel is en of de tijd dat de data wordt bijgehouden te lang is”, zegt Matthew Newman, woordvoerder voor Justitie, Fundamentele Rechten en Burgerzaken aan ZDNet UK.

De dataretentiewet komt er op neer dat providers alle communicatie moeten bijhouden gedurende zes tot vierentwintig maanden, afhankelijk per land. Dat bevat onder meer naar wie je e-mailt en wanneer je welke sites bezoekt. De eigenlijke inhoud wordt niet bijgehouden.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.zdnet.be

Europese regeringen hebben de Europese Commissie vrijdag toestemming gegeven om met de Verenigde Staten een nieuwe overeenkomst te bespreken over het delen en natrekken van informatie over bankoverschrijvingen voor terrorismeonderzoek.

De Europese ministers van binnenlandse zaken hebben Malmstrom een mandaat gegeven om van de VS te eisen dat verzoeken om gegevens eerst moeten worden getoetst door een rechter in een EU-lidstaat. Ook moeten ingezetenen van de EU op dezelfde schadeloosstelling kunnen rekenen als Amerikanen wanneer gegevens misbruikt worden. Tot slot mogen de gegevens alleen worden gebruikt voor onderzoek naar terrorisme.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.nieuws.nl

Omdat het Europees Parlement het vorige SWIFT-akkoord in februari verworpen heeft, moet er over een nieuw akkoord worden onderhandeld.

Bij hun afwijzing van het vorige akkoord bekritiseerden Europarlementsleden vooral het feit, dat niet alleen gegevens van specifieke verdachten zouden worden overgedragen, maar dat dat ook "in bulk" zou kunnen, voor grote aantallen mensen. Rechten van de burgers op hun eigen persoonsgegevens, met name toegangsrechten, rectificatie, schadevergoeding en beroepsprocedures, waren ook niet duidelijk genoeg omschreven.

Het Parlement is ook gevraagd om een overeenkomst inzake de overdracht van gegevens van vliegtuigpassagiers aan de VS en Australië al dan niet goed te keuren. Op 6 mei stemmen Europarlementsleden over een ontwerpresolutie, met naar verwachting een voorstel voor uitstel van de stemming. Op die manier kan een standaardmodel voor Passenger Name Record (PNR) bestanden worden ontwikkeld, dat aan de eisen van het Parlement voor de gegevensbescherming voldoet. PNR-gegevens werden aanvankelijk voor commerciële doeleinden verzameld, maar worden nu steeds vaker gebruikt om misdaad te bestrijden.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.europeesparlement.eu

In de laatste, nu officiële, conceptversie van anti-piraterijverdrag ACTA is de gevreesde three-strikes voetnoot verdwenen. Wel wordt een achterdeur opengehouden voor landen die dit wel willen.
Dat blijkt uit versie 8 van de woensdag vrijgegeven documentatie over de Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA). In dat omstreden handelsverdrag tegen het vervalsen van goederen is een passage opgenomen over online copyrightbeleid.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.webwereld.nl

De commissie constateert dat de aanbeveling van de Commissie voor een nieuw 
onderhandelingsmandaat het stempel RESTREINT draagt en dat deze aanbeveling haar enkel langs onofficiële weg heeft bereikt. 

De commissie besluit daarop een brief aan de Minister van Justitie te sturen waarin wordt gevraagd hoe dit zich verhoudt tot diens toezegging dat de Eerste Kamer er qua informatievoorziening niet op achteruit zal gaan na inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon. Tevens zal worden gevraagd of het document waarover de commissie nu beschikt daadwerkelijk het document is waarover tijdens de JBZ-Raad van 22 en 23 april 2010 wordt beraadslaagd.

Tijdens de commissievergadering van 20 april 2010 heeft de commissie voor de JBZ-Raad besloten een brief te sturen aan de minister van Justitie met een reactie op de brief over het concept onderhandelingsmandaat van de Europese Commissie. De fracties van D66, de VVD en GroenLinks hebben een inbreng geleverd.

Bron; www.eerstekamer.nl/eu

De brief die 20 april naar HB verstuurt is door de commissie

Een Amerikaanse school heeft mogelijk duizenden foto's van leerlingen gemaakt terwijl ze zich thuis omkleedden, sliepen, maar ook bezochte websites en de inhoud van chatgesprekken werd vastgelegd....

...Volgens de school, zou de feature slechts beperkt zijn ingezet en alleen bij het achterhalen van verloren of gestolen laptops.

Uit een nieuwe aanklacht blijkt dit niet zo te zijn. Niet alleen is er op zeer grote schaal bespioneerd, het schoolpersoneel deed dit met opzet en genoot er ook van.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.security.nl

Dit is een vervolg artikel op deze post

Het Acta-verdrag wordt openbaar. Dat heeft de Europese Commissie vrijdag bekendgemaakt. De onderhandelingen over het Acta-verdrag, met daarin onder meer maatregelen tegen piraterij op internet, waren lange tijd geheim.

De tekst van het verdrag wordt woensdag 21 april openbaar gemaakt, aldus de Europese Commissie. Volgens de deelnemers aan de onderhandelingen hebben deze nu een fase bereikt waarin een verdrag dichtbij is.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.tweakers.net

De kans om door een terroristische aanval om het leven te komen is zo klein, dat het niet gerechtvaardigd is om geld aan de bestrijding ervan uit te geven, zo blijkt uit cijfers. De afgelopen decennia hebben beleidsmakers en politici risk-assessment technieken gebruikt voor het beoordelen van risico's waarmee mensen te maken kunnen krijgen, zoals het gebruik van pesticiden, vervuiling en kernenergie.

Aan de hand daarvan is er een algemene consensus opgesteld van welke risico's acceptabel zijn en welke niet. Als deze technieken op terrorisme worden toegepast, wordt duidelijk dat terrorisme nauwelijks een reële dreiging is. Het vormt een acceptabel risico, dat zo klein is, dat het uitgeven van geld dat het zich voordoet of om de mogelijke gevolgen te bestrijden, nauwelijks gerechtvaardigd is.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.security.nl

Subcategorieën

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha