45PNBANNER22
Gefaciliteerd door Burgerrechtenvereniging Vrijbit
 • Home
 • Buitenlands Nieuws

Internationaal Nieuws

Het smalle pad van de vrijheid

Op 17 juli kondigde de nationale ombudsman een nieuw onderzoek aan. Hij gaat onderzoeken in hoeverre de overheid het recht op demonstratie eerbiedigt. Aandacht voor politieke rechten is hoognodig: tot voor kort deden Nederlanders nog massaal mee aan vertrapping van die rechten.

Elke werkdag fiets ik over de Vrijheidslaan. Die laan heette tien jaar lang ‘Stalinlaan.’ en werd in 1956 hernoemd vanwege het bloedbad dat het Rode Leger aanrichtte in Boedapest. Het weghalen van de Stalinlaan-naambordjes markeerde het begin van nog heviger uitsluiting van communisten in Nederland. Zo viel extreemlinks, of althans het Nederlandse communisme, van zijn voetstuk – en eindigde als paria.

Het omgekeerde gebeurde met Hans Janmaat. Deze politicus, in de tachtiger en negentiger jaren steevast extreemrechts genoemd, begon als paria – en wordt nu door sommigen postuum op een voetstuk geplaatst. Janmaat stond jarenlang bekend als racist en als fascist. Nu zijn kritiek op het multiculturele ideaal mainstream is geworden lijkt hij, ondanks al zijn gebreken, opeens een visionair.

De overeenkomsten tussen reacties op ‘extreemlinks’ en ‘extreemrechts’ zijn opmerkelijk. Zowel de communisten als Janmaat kregen te maken met vier soorten openlijke reacties: politieke, sociale, juridische, en van de media. Van cordons sanitaires (politiek) via ontslag van ambtenaren omdat ze partijlid waren (sociaal) en ‘creatief toepassen’ van wetgeving (juridisch) tot doodzwijgen of stigmatiseren (media) – alle registers werden opengetrokken om de ‘extremisten’ te dwarsbomen.

Politieke reacties waren zelden inhoudelijk, en meestal gericht op uitsluiting. Sociale reacties omvatten onder andere een beroepsverbod voor communisten. Lidmaatschap van Janmaats partij was vaak ook reden voor ontslag. Juridische reacties varieerden van het aanpassen van de wet om communistische wethouders te kunnen ontslaan in 1948 via het stelstelmatig op oneigenlijke gronden verbieden van manifestaties van Janmaats partij tot strafvervolging van Janmaat cum suis. Strafvervolging vond in 1994 met opzet vlak voor de verkiezingen plaats, zo vertelde een officier van justitie doodleuk in NRC Handelsblad.

Media-reacties waren ook stevig. In geval van de communisten was er een consistent vijandige houding. En tot 1965 kregen ze geen zendtijd voor politieke partijen. In geval van Janmaat gingen liefst drie journalisten undercover in zijn partij in 1994. Dat jaar schilderde Elsevier hem onterecht af als antisemiet. En in 1982 interviewde de NOS met opzet alle fractievoorzitters behalve Janmaat.

Naast deze openlijke reacties waren er ook heimelijke. De BVD, de toenmalige geheime dienst, infiltreerde verscheidene partijen en richtte zelf twee partijen op. Voorts maakt Van Dijk melding van verzoek tot schending van het medisch beroepsgeheim, chantage om mensen hun familieleden te laten bespioneren, en afwijzing van sollicitaties als een familielid ooit contact met communisten had gehad. Wellicht het schokkendst is de volslagen desinteresse van politici voor deze praktijken van de BVD. Tot 1967 bleek van geen enkele politieke belangstelling, daarna mondjesmaat. Uit beide boeken doemt een beeld op van een dienst die lak heeft aan de rechtsstaat die hij met allerlei acties zegt te beschermen, van gebrekkig toezicht, en van gebrek aan evaluatie van nut en noodzaak van die acties.

En ja – een rechtsstaat mag zich weren tegen politieke partijen die hem bedreigen. Maar in hoeverre communisten of Janmaat een serieuze dreiging vormden is onduidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat bescherming van de rechtsstaat uitliep op ongecontroleerde uitholling ervan. Rechten van burgers zijn vertrapt; geweld werd toegelaten. Politieke vrijheid gold niet voor burgers met afwijkende ideeën.

Het is geen brede laan, die Vrijheidslaan.

Lees meer berichten op Sargasso.


Nederlandse politie, FBI en Europol brengen sites dark web ten val

De FBI brengt zo samen met de Nederlandse politie, het Amerikaanse antidrugsagentschap en Europol een enorme klap toe aan het dark web. Opvallend: de politie kon één van de sites een maand lang beheren en heeft zo duizenden gegevens van verkopers en aankopers kunnen onderscheppen. "Het idee dat politie en justitie geen toegang hebben tot zo'n sites is nu wel uit de wereld geholpen", vertelt Wil van Gemert, adjunct-directeur van Europol.

Twee weken geleden verdween de grootste criminele marktplaats AlphaBay plots van het dark web door een gezamenlijke actie van Canadese, Amerikaanse en Thaise autoriteiten. Nadat AlphaBay opgedoekt was, vluchtten veel - anonieme -gebruikers immers naar Hansa, de derde grootste criminele markt op het dark web. Maar daar stond de politie - die erin geslaagd was de site over te nemen - hen op te wachten. De politie slaagde erin om duizenden kopers en verkopers uit 37 verschillende landen wereldwijd te identificeren. Die gegevens werden doorgegeven aan die landen.

In de vier weken dat de politie Hansa in handen hand hebben ze meer dan 30.000 aankopen geregistreerd, goed voor meer dan twee miljoen aan inkomsten. De echte beheerders van de site werden ook aangehouden. 

Alles bij de bron; deRedactie


 

Opinie Europese toezichthouders over privacy op het werk

Dankzij de nieuwe technische mogelijkheden kunnen werkgevers hun werknemers steeds makkelijker controleren. De Europese privacytoezichthouders (verenigd in de Artikel 29-werkgroep) hebben daarom in een nieuwe opinie duidelijk gemaakt op welke wijze werkgevers kunnen zorgen voor meer balans tussen hun legitieme belangen enerzijds, en de bescherming van de privacy van werknemers anderzijds...

...en benadrukt dat het (mede) gezien de nieuwe technologieën nog belangrijker is om met een aantal privacybeginselen rekening te houden bij het verwerken van persoonsgegevens in een arbeidsverhouding, namelijk:

 • persoonsgegevens moeten rechtmatig worden verwerkt, en alleen voor proportionele en noodzakelijke doeleinden.
 • persoonsgegevens mogen in principe alleen gebruikt worden voor de doeleinden waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld.
 • er zijn geen andere manieren mogelijk hetzelfde doel te bereiken, die minder ingrijpend zijn voor de privacy van de werknemers.
 • indien werknemers worden gecontroleerd moeten zij van tevoren zijn geïnformeerd over de redenen voor de controle, de controleperioden, de methoden en technieken en de gegevens die worden verzameld.
 • werknemers moeten de mogelijkheid hebben om hun gegevens in te zien en eventueel te corrigeren.
 • de persoonsgegevens mogen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is.
 • de persoonsgegevens moeten worden beveiligd, zodat ze niet verloren raken of in verkeerde handen terechtkomen

...De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die vanaf 25 mei 2018 van toepassing is, biedt de Nederlandse overheid de mogelijkheid om aanvullende (privacy)regels te stellen met betrekking tot:

 • recruitment;
 • de uitvoering van de arbeidsovereenkomst;
 • management, planning en organisatie van het werk;
 • gelijkheid en diversiteit op het werk;
 • gezondheid en veiligheid op het werk en de werkplek;
 • bescherming van de eigendom van de werkgever of de klant;
 • het genot van de met de arbeidsverhouding samenhangende rechten en voordelen; en
 • beëindiging van de arbeidsverhouding.

Alles bij de bron; SOLV


 

Scanstraten voor Belgische HST-stations

De Belgische stations krijgen extra beveiliging voor passagiers die met hogesnelheidstreinen willen reizen. Bagage gaat door de scanner en agenten worden opgeleid in het herkennen van verdacht gedrag. Voorlopig gaat het om steekproeven. De extra beveiliging wordt toegepast op de stations Brussel-Zuid, Antwerpen-Centraal en Luik-Guillemins. Er worden steekproeven uitgevoerd op de bagage en agenten krijgen een opleiding in het detecteren van verdacht gedrag. 

Wie in België met een hogesnelheidstrein wil reizen loopt een kans van één op tien op extra controle. De keuze wordt met behulp van een apparaat willekeurig bepaald. Met een metaaldetector en bagagescanner wordt dan gekeken of de reiziger wapens of explosieven bij zich heeft. Minister Jan Jambon van Binnenlandse Zaken geeft toe dat op deze wijze niet elke terrorist uit de rij gehaald kan worden. De maatregelen is volgens hem dan ook vooral bedoeld om af te schrikken.

Toch wordt er ook gericht gecontroleerd. Dat gebeurt door de politie op basis van ‘behavior analyzes’. Voor Brussel-Zuid zijn al tien agenten opgeleid, die hun kennis gaan doorgeven aan collega’s in andere gemeenten. 

Alles bij de bron; BeveilNieuws


 

Hans de Zwart directeur BoF; Draconisch terreurbeleid maakt ons tot bange, geïsoleerde mensen

De laatste jaren is in West-Europa een aantal angstaanjagende aanslagen gepleegd. De schijnbare willekeur en bekende locaties zoals London Bridge geven ons het gevoel dat wij net zo goed zelf slachtoffer hadden kunnen zijn. Het is begrijpelijk dat politici na een aanslag ferme taal spreken.

Ook in Nederland wordt actie ondernomen. De Eerste Kamer heeft afgelopen week ingestemd met een wet die een sleepnet voor de geheime diensten mogelijk maakt. De diensten kunnen binnenkort grote groepen onschuldige burgers aftappen. Zulke maatregelen en de gebruikelijke oproep om waakzaam te zijn, lijken vooral symptoombestrijding. Iedereen snapt dat het onmogelijk is om iemand die met een auto op mensen in wil rijden altijd op tijd te stoppen. Maar paradoxaal genoeg eisen de maatregelen an sich in combinatie met onze verhoogde alertheid wel hun eigen slachtoffers: onschuldige burgers worden vals beschuldigd en we beperken onze eigen vrijheden.

Het nu goedgekeurde massale aftappen zal het aantal valse beschuldigingen slechts doen toenemen. „Datamining is voor het voorkomen van terroristische aanslagen waarschijnlijk een ineffectieve methode”, schreef de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid vorig jaar in het rapport Big data in een vrije en veilige samenleving. „Omdat elke terroristische aanslag uniek is, is het nagenoeg onmogelijk om een goed profiel te maken. In combinatie met een gering aantal aanslagen levert dit te hoge foutpercentages op”, aldus de WRR.

Nu kun je nog volhouden dat het beter is om het zekere voor het onzekere te nemen, maar de Noorse filosoof Lars Svendsen liet tien jaar geleden in A Philosophy of Fear al zien hoe kortzichtig dat is. Volgens Svendsen leeft Europa in een angstcultuur: we denken dat we vaker aan steeds groter gevaar worden blootgesteld, van epidemieën tot terrorisme. In werkelijkheid zijn we veelal veiliger dan ooit, maar juist daarom kunnen we ons veroorloven zorgen te hebben over gevaren die hoogstwaarschijnlijk nooit reëel zullen worden. Angst als bijproduct van luxe.

De basis van menselijke relaties is dat we elkaar met vertrouwen tegemoet treden. Alle nieuwe beveiligingsmaatregelen hebben wantrouwen als basis. Ze ondermijnen de maatschappij en maken geïsoleerde, bange individuen van ons. Wantrouwen is bovendien een self-fulfilling prophecy: als we contact vermijden kunnen we ook niet leren dat die ander ongevaarlijk is. We beperken daarmee onze eigen vrijheid en die van de ander. Gevangen in onze angst zijn we dus nu al het slachtoffer van terrorisme.

Aan het einde van de zestiende eeuw schreef Michel de Montaigne een essay over angst. Op de vlucht voor oorlog en de pest zag de Franse staatsman messcherp wat angst doet. Dat mensen zichzelf ophangen, verdrinken of naar hun dood springen als gevolg van angst, laat volgens Montaigne zien dat bang zijn soms minder dragelijk is dan de dood. Daarom is hij „het bangst voor de angst zelf”, schrijft hij. Een verstandige les. Als we echt willen dat terrorisme minder slachtoffers eist, moeten we minder investeren in schijnmaatregelen tegen terrorisme en meer investeren in maatregelen tegen de angst voor terrorisme.

Alles bij de bron; NRC [digiabo]


 

Een jaar na ‘Nice’: In Frankrijk wordt de noodtoestand tot normaal verheven

Vorige week heeft de Franse Assemblée Nationale met ruime meerderheid ingestemd met de inmiddels zesde verlenging, nu tot november. Maar het eind is in zicht. Deze verlenging is in principe de laatste, liet minister van Binnenlandse Zaken Gérard Collomb weten.

Toch stemt dat critici nauwelijks tevreden. Want veel van de extra bevoegdheden voor de politie die gelden onder de noodtoestand, worden vanaf dit najaar onderdeel van het gewone Franse recht. Dit leidt tot een situatie van „permanente uitzondering”, vrezen niet alleen mensenrechtenorganisaties als Amnesty, maar vindt ook de Franse nationale ombudsman. 

De nieuwe antiterrorismewet van Collomb geeft prefecten, in departementen verantwoordelijk voor de ordehandhaving, onder andere de mogelijkheid om zonder goedkeuring vooraf van een rechter mensen huisarrest op te leggen of om ze te verbieden hun gemeente te verlaten. ‘Huisarrest’ mag dat om juridische redenen niet meer heten, het worden nu ‘individuele surveillancemaatregelen’ genoemd. Ook huiszoekingen in verband met terrorismeonderzoek (‘visites’ in newspeak) kunnen voortaan zonder goedkeuring vooraf.

De nieuwe wet „staat het toe om vrijheidsbeperkende maatregelen te nemen op basis van een verdenking, van gedrag, van een houding of van relaties die [een verdachte] heeft”, zei ombudsman Jacques Toubon. De nationale cohesie komt in gevaar omdat „99 procent van deze personen dezelfde religie hebben”, zei hij: de islam. Omdat het voor prefecten ook makkelijker wordt om ‘godsdienstige plekken’ tijdelijk te sluiten, maken vertegenwoordigers van de katholieke kerk zich zorgen om de scheiding van kerk en staat. Sinds het begin van de noodtoestand zijn er zestien radicale moskeeën gesloten.

Alles bij de bron; NRC [registratie/paywall]


 

Belgische staatsveiligheid kan nu ook reisbureaus of busmaatschappijen verplichten om informatie te geven over passagiers

De staatsveiligheid kan nu ook reisagentschappen of busmaatschappijen verplichten om informatie te geven over passagiers. Zonder dat daar politie aan te pas komt. Zo kunnen ze mensen volgen en opsporen die nog niet bekend stonden als terrorist. 

Tot nu toe konden ze alleen terreurverdachten zo intensief volgen. Staatsveiligheid kan nu ook onderzoeken starten na een tip over haatberichten op het internet. Telefoontaps en dergelijke bestonden al, maar agenten staatsveiligheid kunnen nu ook een valse identiteit aannemen, als dat nodig blijkt. Of ze kunnen reisbureaus verplichten naam en rekeningnummers van verdachten te geven die ze volgen. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld internationale busmaatschappijen.

Alles bij de bron; HLN [Thnx-2-Luc]


 

AH wil volgend jaar winkels zonder kassa's testen

Albert Heijn wil volgend jaar winkels zonder kassa's gaan testen waarbij er automatisch wordt afgerekend. Bij de kassaloze winkels gaan klanten een poortje door en moeten vervolgens de smartphone met een qr-code scannen.

Zodra klanten met hun boodschappen de winkel uitlopen wordt er automatisch afgerekend. Details over de gebruikte techniek zijn nog niet bekendgemaakt. Albert Heijn wil het systeem als eerste bij de To Go-winkels testen. Amazon introduceerde vorig jaar al een kassaloze winkel genaamd Amazon Go. Hierbij maken klanten gebruik van een speciale app. Deze app genereert een qr-code die klanten bij een toegangspoortje van de winkel laten scannen.

Ook het systeem van Amazon rekent automatisch af bij het verlaten van de winkel. Klanten krijgen vervolgens via de app een overzicht te zien van wat ze allemaal hebben gekocht. Amazon zegt dat het 'computer vision', 'deep learning algorithms' en 'sensor fusion' gebruikt om te zien wat klanten kopen. 

Alles bij de bron; Security [Thnx-2-Luc]