45PNBANNER22
Gefaciliteerd door Burgerrechtenvereniging Vrijbit
  • Home
  • Buitenlands Nieuws

Internationaal Nieuws

Oud-veiligheidsbaas wil minder privacy in strijd tegen terreur

,,Over sommige dingen moet je niet willen discussiëren”, vindt Pieter Cobelens, voormalig baas van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD). De vraag of privacy ondergeschikt is aan onze eigen veiligheid is totaal geen issue voor de generaal-majoor. ,,Als ik dood ben, heb ik niets aan privacy.” Als het aan hem ligt, worden de maatregelen voor de nationale veiligheid flink opgeschroefd. Te beginnen met het gebruik van bewegende beelden. 

,,In Nederland hoor je dan al snel dat we de richting van een politiestaat op gaan. Dat vind ik onzin”, zegt de oud MIVD-baas. ,,Cameratoezicht, biometrie en het opvragen van camerabeelden van private ondernemingen vergroten de kans om verdachte zaken waar te nemen.” Hij wijst er op dat het dreigingsniveau in ons land op niveau 4 staat, op een schaal van vijf.  ,,Dat kan bijna niet hoger. De overheid zou er alles aan moeten doen om meer informatie te krijgen.”

Dat extra toezicht is volgens Cobelens vooral belangrijk op gemeenplaatsen, zoals de wachtrijen buiten stadions. ,,...Buiten het stadion is het veel linker. Je moet de drempel om daar een aanslag te plegen ook veel hoger zien te leggen.” Dat kan volgens Cobelens door databanken met elkaar te combineren. 

De oud-MIVD’er hekelt de hypocrisie van Nederlanders als het gaat om hun eigen veiligheid. ,,Zolang er niets gebeurt, heeft iedereen een grote mond over privacy. Onze houding is nu vergelijkbaar met die van de Amerikanen vóór 9/11. Als er straks bij Pinkpop een aanslag plaatsvindt en er 22 Nederlandse kinderen omkomen, dan hoor je niemand meer over privacy. Ik vind dat we het niet zover moeten laten komen.”

Alles bij de bron; AD


 

Belgische Privacycommissie wil binnen kunnen vallen bij bedrijven

De privacycommissie mag vanaf volgend jaar inspecties uitvoeren bij bedrijven waarvan wordt vermoed dat ze onze privacy schenden, maar ze vindt dat de regering haar niet genoeg bevoegdheden geeft. De commissie maakt in een advies van 47 pagina's brandhout van de voorziene procedures. "Een onderzoeksbevoegdheid die volledig afhangt van de toestemming van de betrokkene is geen bevoegdheid", luidt het.

De commissie wil onder meer kunnen binnenvallen bij bedrijven. Daarnaast wil ze zonder toestemming van de eigenaars of verantwoordelijken de computersystemen kunnen inkijken. Inspecteurs moeten volgens haar ook alle nuttige voorwerpen kunnen onderzoeken, van bewakingsapparaten tot pacemakers met een internetverbinding. Ze moeten echte inbeslagnames kunnen doen.

Alles bij de bron; HLN


 

Brussel en Antwerpen krijgen in juli veiligheidspoortjes en Amsterdam CS krijgt eigen terminal voor trein naar Londen

Vanaf juli worden veiligheidspoortjes geplaatst op de stations van Brussel-Zuid, Luik-Guillemins en Antwerpen-Centraal. Concreet zal de installatie bestaan uit veiligheidspoortjes met x-rays en metaaldetectoren, gelijkaardig aan de installaties op de luchthaven.

De verstrengde controle bij het vertrek van internationale treinen werd in 2015 aangekondigd na de mislukte aanslag op een Thalys. Wanneer de installaties in gebruik genomen zullen worden, specificeerde de NMBS niet. De aanwezigheid van politie-agenten zal verplicht zijn om selectieve controles uit te kunnen voeren. Mensen van Securail, de veiligheidsdienst van de spoorwegen, zijn eveneens aanwezig, maar kunnen niet alleen handelen, zo vernam de krant nog. De federale regering keurde de poortjes eerder deze maand goed op de bijzondere ministerraad rond veiligheid, naast bijvoorbeeld ook bewakingscamera's in de internationale treinstations.

De controles gelden straks niet voor de andere hogesnelheidstreinen op Amsterdam CS, Thalys (naar Parijs) en ICE naar Frankfurt. Daarvoor is geen paspoort en bagagecontrole nodig.
 
Alles bij de bronnen; HLN [Thnx-2-Luc] & hetParool

AIVD traceert Chinese en Russische inbraken bij Nederlandse bedrijven

Bij ongeveer 30 procent van de 25 bedrijven met het meeste onderzoek (R&D) ontdekte de AIVD digitale spionage om vindingen te stelen. In circa twee derde van de gevallen (oftewel 5 van die 25 ondernemingen) was het slachtoffer zich niet bewust van spionage. De aangetroffen infectieduur varieerde van enkele dagen tot ruim twee jaar. Daarbij verkreeg de inbreker de ‘hoogste rechten’(admin) om aan systemen te frunniken en informatie te stelen.

Hoe komt de AIVD achter de spionage? Permanent monitoren van verbindingen en of servers, of anderszins? Kunnen bedrijven zich hiervoor inschrijven? Of daar ook verzet tegen bieden? Het standaardantwoord luidt dat de AIVD haar methoden niet prijsgeeft. Maar op de website van de AIVD staat dat de dienst bedrijven voorlicht. Maar eveneens:

1)  De AIVD kan hacken en tappen, maar ook niet-digitale middelen inzetten. Dankzij bijzondere bevoegdheden kan de AIVD exclusief complexe digitale aanvallen die de nationale veiligheid raken, onderkennen.

2) De AIVD beschikt over ICT-specialisten die met de informatie van internationale collega’s aanvallen ontdekken, die bij andere overheidspartners (nog) niet bekend zijn.

3) De AIVD moet en mag bronnen en werkwijze geheimhouden. Dus kunnen bedrijven vertrouwelijker via de AIVD communiceren dan met andere overheden.

Dus de geheimhouding door de AIVD wordt juist als voordeel genoemd waardoor de dienst behalve effectiever en sneller ook discreter kan optreden dan andere diensten. Gezien de intensieve samenwerking met andere diensten kan het dus, zeker voor bedrijven, prettig zijn om juist met de AIVD zaken te doen. Eventueel als tussenpersoon naar andere misdaadbestrijders. Bedrijven kunnen zich niet abonneren op overheidstoezicht, maar ze worden getipt bij signalen van digitale inbraak, volgens de woordvoerder van V&J.

Alles [veel meer] bij de bron; NetKwesties


 

AP: ‘Ombudsman voor de privacy’

Vanaf 25 mei 2018 geldt er in de Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze komt in de plaats van de huidige Wet bescherming persoonsgegevens. Met de AVG ontstaat binnen de EU een gelijk speelveld voor organisaties die persoonsgegevens verwerken. Samengevat zijn de belangrijkste effecten van de AVG:

  • Privacyrechten van burgers bij de verwerking van hun gegevens worden versterkt

Organisaties moeten bewijzen dat wanneer om toestemming gevraagd wordt zij ook geldige toestemming van de consument hebben gekregen om hun persoonsgegevens te verwerken. Ook moet het voor mensen net zo gemakkelijk zijn om hun toestemming in te trekken als om deze te geven. 

Voor ‘toestemming’ gelden vier criteria, licht Wolfsen toe: ‘Vrij, specifiek, geïnformeerd – dat je weet waar je ‘ja’ tegen zegt - en ondubbelzinnig. Als iemand bij ons een klacht indient en aangeeft dat er op onrechtmatige wijze persoonsgegevens worden verwerkt, nemen we contact op met het desbetreffende bedrijf en dat moet dan aantonen hoe het proces van toestemming is verlopen. En als dat niet op orde is, dan leggen we een boete op.’

  • Verantwoordelijkheid van organisaties die gegevens verwerken, wordt aangescherpt

De nadruk komt - meer dan nu - te liggen op de verantwoordelijkheid van organisaties zélf om de wet na te leven én om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden (accountability).

  • Bevoegdheden van de AP en haar Europese collegae worden aanzienlijk verstevigd

Met de intrede van de AVG op 25 mei volgend jaar wordt ook de European Data Protection Board geïnstalleerd. Wolfsen spreekt van een ‘Europese bank-achtige structuur’ en hij zal zelf deel uit maken van de board, evenals zijn Europese vakbroeders. ‘De board maakt beleid en fungeert ook als een soort rechter als er tussen twee landen discussie is. Wij kunnen dat agenderen en een besluit erover nemen. De Europeanisering van de AVG is daarmee een feit.’ Tegelijk worden de bevoegdheden van de nationale autoriteiten verstevigd. ‘We kunnen meer, we mogen meer en we moeten meer. We krijgen een Ombudsman-achtige functie en onze wetgevingsadvisering blijft. Onze correctiemogelijkheden worden bijna draconisch verhoogd.

Wolfsen refereert aan de vier fundamenten van de Nederlandse rechtsorde: gelijkheid, solidariteit, democratie en vrijheid. ‘Het klinkt misschien wat zwaar, maar als toezichthouder helpen wij de Nederlandse rechtsorde te bewaken. Privacy behoort tot de vrijheidsrechten, net zoals vrijheid van geloof en vrijheid van meningsuiting. Wanneer je als overheid niet de privacyrechten van mensen waarborgt, dan kan er gehandeld worden in strijd met de fundamenten van de rechtstaat. Dus het gaat wel ergens over.’

Alles bij de bron; Computable


 

EU legt Facebook 110 miljoen euro boete op voor misleiding bij overname WhatsApp

De Europese Commissie heeft Facebook een boete van 110 miljoen euro opgelegd voor het geven van misleidende informatie bij de overname van WhatsApp. Ondanks een ontkenning van Facebook bleek het toch mogelijk privégegevens van gebruikers van Facebook en WhatsApp te combineren.

Commissielid Margrethe Vestager, die over mededinging gaat, zei dat van het boetebesluit een duidelijk signaal uitgaat naar bedrijven dat zij zich moeten houden aan alle EU-regels rondom overnames, waaronder de verplichting om correcte informatie te verschaffen.

Volgens de Commissie heeft Facebook niet alleen tot twee keer toe misleidende informatie verschaft over het kunnen combineren van gebruikersaccounts, maar was het bedrijf zich ook bewust van de mogelijkheid om deze gegevens te combineren. De Commissie noemt het schenden van de verplichtingen door Facebook 'nalatig'. 

Het is de eerste keer dat de Commissie een boete heeft opgelegd aan een bedrijf voor het geven van misleidende informatie in het kader van een overname. De reden waarom de boete is vastgesteld op 110 miljoen in plaats van 247 miljoen euro, hangt samen met verzachtende omstandigheden, zoals het feit dat Facebook met de Commissie heeft samengewerkt in het onderzoek. Ook heeft Facebook toegegeven de regels te hebben overtreden en heeft het bedrijf afgezien van een openbare hoorzitting, waardoor de Commissie het onderzoek beter heeft kunnen uitvoeren.

Alles bij de bron; Tweakers


 

VS overweegt laptops te weren op vluchten uit Europa

Volgens bronnen van The Daily Beast bij Europese veiligheidsdiensten zou het Amerikaanse Homeland Security van plan zijn om laptops en gelijkaardige toestellen te verbieden op vluchten vanuit Europa. Eerder in maart was dit al het geval voor vluchten vanuit tien luchthavens uit het Midden-Oosten. Wanneer de ban er komt is niet duidelijk, maar deze zou vandaag al kunnen aangekondigd worden. Concreet vreest de VS dat laptops worden gebruikt om explosieven in te verbergen om zo tijdens de vlucht een aanslag te kunnen plegen.

Momenteel wordt handbagage tussen Amerikaanse en Europese luchthavens overdreven grondig gecontroleerd. De afgelopen jaren leerden we zo dat onze gsm of laptop geen lege batterij mocht hebben (om te kunnen aantonen dat het om een werkend exemplaar gaat). Ook onze schoenen zijn mogelijke bommenwerpers en een flesje water of frisdrank van meer dan 200 milliliter blijft een risico dat veiligheidsdiensten niet willen nemen.

Dat al die voorwerpen door een scanner gaan, waarbij laptops zelfs apart worden gescand, is voor veiligheidsdiensten blijkbaar nog niet genoeg om een bom van een laptop te onderscheiden. De laptops zouden wel nog toegelaten worden in de cargoruimte. Maar ingecheckte bagage loopt veel meer risico om gestolen te worden omdat ze bijvoorbeeld onbewaakt op de transportband terechtkomt.

Alles bij de bron; DutchITChannel


 

Belgische regering wil uw oogscan en vingerafdruk

De regering-Michel wil zondag op de superministerraad over veiligheid uitpakken met een identiteitskaart met oogscan en vingerafdruk. De eerste van drie superministerraden, zondag op Hertoginnedal, staat in het teken van de veiligheid. 

Na de batterij veiligheidsmaatregelen die zijn genomen na de terreuraanslagen in Parijs en Brussel wil de regering-Michel nog een tandje bijsteken. Maar niet alles wat op de verlanglijstjes staat, zal het halen, bleek gisteren op een bijeenkomst van de kabinetschefs. Heel wat voorstellen werden eerder besproken, maar bleken budgettair of politiek niet haalbaar. Veel van de afgeblokte dossiers liggen opnieuw op tafel.

Voor Michel wordt het zaak uit te pakken met een paar blikvangers. Een doorbraak over de zogenaamde biometrische identiteitskaart moet zo’n trofee worden. Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) lanceerde meer dan een jaar geleden na een werkbezoek aan Marokko al eens het idee om te werken met vingerafdrukken bij de identificatie van mensen, zoals dat al gebeurt bij de aanvraag van internationale paspoorten en bij de registratie in het vreemdelingenregister. 

Het voorstel botste op groot politiek verzet. Zeker de Vlaamse liberalen wezen op het gevaar van een schending van de privacy. De Privacycommissie had ook laten weten dat een algemene registratie van alle vingerafdrukken of irisscans in databanken in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Maar het dossier ligt opnieuw op de regeringstafel. De premier lijkt op een doorbraak te hopen, waarbij vingerafdrukken en irisscans op onze identiteitskaart gebruikt kunnen worden, naast de klassieke pasfoto.

Die gegevens zouden niet opgeslagen worden in een grote databank, maar zouden louter technische hulpmiddelen zijn voor een identificatie, zoals vingerafdrukken nu al gebruikt worden om mobiele telefoons te ontgrendelen.

Alles bij de bron; deTijd