Ondanks kritiek van de Raad van State wil het kabinet zorgen dat banken meer (transactie)gegevens van cliënten met elkaar kunnen uitwisselen om witwassen en financiering van terrorisme tegen te gaan. Het idee achter het kabinetsplan is om zo de druk, die uitgaat van de zogenaamde transactie-monitoring, op banken te verlichten.

Als er een gezamenlijke monitoring is, zou dat schelen in tijd, energie en kosten.

Ook andere instellingen zoals makelaars, belastingadviseurs, notarissen en advocaten zouden bepaalde informatie moeten gaan uitwisselen in het kader van het cliëntenonderzoek. Daarnaast komt er een verbod voor handelaren op contante betalingen voor goederen vanaf 3000 euro.

Al in 2021 uitte de RvS kritiek op het plan, omdat enkele maatregelen leiden tot vergaande inbreuken op de vertrouwelijkheid van gegevens van mogelijk miljoenen burgers en bedrijven. 

De meningen van toezichthouders, zoals de Autoriteit Persoonsgegeven, en ook de publieke opinie kan eraan bijdragen dat het voor beroepsgroepen moeilijker gaat worden om die data te delen.

Alles bij de bron; BNR


 

Internetprovider Ziggo hoeft een waarschuwing van Stichting BREIN niet door te sturen naar klanten die illegaal downloaden, heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden bepaald.

BREIN weet door eigen onderzoek met welke IP-adressen illegaal wordt gedownload en geüpload via BitTorrent maar niet welke naw-gegevens (naam, adres en woonplaats) bij die IP-adressen horen. Dat weet alleen de provider die voor de internettoegang zorgt. BREIN kan de klanten dus niet zelf de brief sturen.

Volgens het gerechtshof is er geen juridische grondslag die Ziggo verplicht om de waarschuwingsbrieven naar zijn klanten door te sturen. Eerder oordeelde de rechtbank in Utrecht al dat Ziggo de brieven helemaal niet mag doorsturen. Daarvoor moet de Autoriteit Persoonsgegevens een vergunning uitgeven en die heeft Ziggo niet.

Ook bij een kort geding aan het begin van dit jaar ving de Stichting bot. BREIN overweegt in cassatie te gaan bij de Hoge Raad.

Alles bij de bron; NU


 

De VVD heeft minister Yesilgoz van Justitie en Veiligheid om opheldering gevraagd over de gebrekkige logging bij de Belastingdienst wat onderzoek naar corrupt personeel zou hinderen. Ook wil de partij weten hoeveel medewerkers van de fiscus toegang tot de gegevens van burgers hebben en met hoeveel organisaties de database van de Belastingdienst is gekoppeld. De bewindsvrouw is gevraagd om de in totaal zestien Kamervragen met spoed te beantwoorden...

..."Klopt het dat de database van de Belastingdienst is gelinkt aan de bestanden van de Rijkdienst voor het Wegverkeer?", vragen Idsinga en Michon-Derkzen verder, die ook willen weten aan welke bestanden van andere instanties de database van de Belastingdienst nog verder is gekoppeld. 

Hoewel Yesilgoz is gevraagd om met spoed te reageren staat voor het beantwoorden van Kamervragen een maximale termijn van drie weken.

Alles bij de bron; Security


 

Minister Adriaansens van Economische Zaken roept Nederlanders op om vaker aangifte of melding van cybercrime te doen. Dat gebeurt nu vrij weinig, zo blijkt uit onderzoek van I&O Research.

Zeven op de tien Nederlanders die met cybercrime privé te maken kreeg doet daar geen melding of aangifte van. Wanneer men dit wel doet, wordt er het meest melding bij de Fraudehelpdesk (16 procent) gedaan. Vijf procent doet aangifte bij de politie.

De voornaamste redenen om geen melding of aangifte te doen is dat men denkt dat het geen zin heeft (29 procent) of dat men het zelf wil oplossen (26 procent). Nederlanders ouder dan 40 jaar doen vaker wel een melding of aangifte. Onder de 40 jaar zegt men relatief vaak geen actie te ondernemen omdat ze het niet zo belangrijk vinden...

"Veel Nederlanders zijn bereid om beveiligingsmaatregelen te nemen, zoals het uitvoeren van updates of bij het inloggen op systemen of apparaten. Dat alleen is niet voldoende. Het gaat er om dat we óók alerter zijn. Dus ik roep consumenten en bedrijven op om ook vaker online risico’s te melden en zeker het kleine mkb om digitale veiligheid een dagelijks onderdeel te laten zijn van hun ondernemerschap", aldus minister Adriaansens.

Alles bij de bron; Security


 

De Nederlandse privacytoezichthouder schrijft in een advies aan de minister dat de wet moet worden aangepast voor die naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. Het advies gaat over de Wet toekomst accountancysector.

Onderdeel van de wet is dat accountantskantoren in bepaalde gevallen individuele accountants moeten beoordelen 'op basis van kwaliteitsindicatoren'. Die rapportages worden openbaar beschikbaar. Dat keurt de Autoriteit Persoonsgegevens af.

Het rapporteren over en vervolgens openbaar maken van prestaties op naam van de accountant levert 'een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokken accountant op', schrijft de AP

De toezichthouder zegt dat het huidige wetsvoorstel die privacyinbreuk niet rechtvaardigt. De minister kan niet aantonen dat de belangen van die kwaliteitsverbetering opwegen tegen de privacyinbreuken. Sterker nog, in het wetsvoorstel is die belangenafweging volgens de waakhond helemaal niet gemaakt.

Daarnaast zijn er te weinig manieren om de privacyimpact te beperken. De AP noemt daar verschillende opties voor, zoals de mogelijkheid een score aan te vechten voor die openbaar wordt. Zulke voorbeelden staan niet in het wetsvoorstel opgenomen. Tot slot ontbreekt een bewaartermijn in de wet waardoor niet duidelijk is hoe lang gegevens opgeslagen blijven.

Alles bij de bron; Tweakers


 

Het kabinet zal een motie van de Partij voor de Dieren die oproept tot het in stand houden van end-to-end encryptie uitvoeren en Europese voorstellen die end-to-end encryptie onmogelijk maken niet steunen. De motie werd met 128 stemmen voor en 22 stemmen tegen aangenomen. Alleen het CDA, ChristenUnie en de SGP stemden tegen.

Wel blijft wetenschappelijk onderzoek naar het verkrijgen van toegang tot versleuteld materiaal mogelijk. Dat laat minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid in een brief aan de Tweede Kamer weten. 

....Geregeld stellen experts dat inlichtingendiensten in een "gouden eeuw van surveillance" leven. Het aftappen van versleutelde berichten is lastiger geworden, maar zoveel andere vormen van surveillance zijn tegenwoordig veel eenvoudiger.

Daarnaast kan de metadata die wel beschikbaar is vaak zeer veel informatie over het privéleven van iemand prijsgeven en met wie, wanneer en op welk moment er is gecommuniceerd.

Alles bij de bron; Security


 

Tegen twee mannen uit Zaandam is 12 maanden celstraf geëist, waarvan 4 voorwaardelijk. Ze worden ervan verdacht dat zij persoonlijke (bank)gegevens van meer dan 30.000 klanten van energie- en telecombedrijf Nuts Groep hebben gestolen en doorverkocht.

Dat bedrijf, biedt onder meer energiediensten aan onder de namen Budget Energie en NLE, ontdekte in 2019 dat er zo’n 30.000, door klanten ondertekende, energiecontracten waren ontvreemd. Hierin stonden allerlei persoonsgegevens van klanten en hun bankrekeningnummers. Foto’s van dit soort contracten bleken later via berichtenkanaal Telegram te koop te worden aangeboden.

Onderzoek van de Landelijke Recherche onder leiding van het Landelijk Parket wees erop dat er werd ingelogd vanaf IP-adressen van de twee verdachten, waarvan er één werkzaam was bij het bedrijf.

De verdenking is dat ze, meestal buiten werktijd, inlogden op het bedrijfsnetwerk en zo de gegevens van de server konden halen. Dit gebeurde via een eigen account en via accounts van anderen. Deze persoonsgegevens konden voor veel geld worden doorverkocht, en daar zijn onschuldige klanten de dupe van, aldus de officier van justitie.

Alles bij de bron; OpenbaarMinisterie


 

De slimme gas- of elektriciteitsmeter van meer dan 20.000 gezinnen blijkt dan toch niet zo slim te zijn. Hun meter maakt namelijk geen verbinding met het 4G-netwerk. En dus worden de meterstanden en het verbruik niet automatisch geregistreerd. 

Sommige meters communiceren niet omdat ze in te goed geïsoleerde ruimtes, zoals een kelder, staan. Andere doen dat dan weer niet omdat het 4G-netwerk in de buurt simpelweg te zwak is. 

Bij Fluvius is het probleem ook gekend. “Op sommige plekken is er inderdaad geen verbinding mogelijk”, zegt Björn Verdoodt, de woordvoerder van Fluvius. “...Bij dergelijke meters gebeurt het wel dat er plots toch even verbinding is en alle gegevens dan in één keer doorgestuurd worden. Maar we begrijpen dat de meerwaarde die mensen van zo’n digitale meter verwachten ook dan verloren gaat.”

Fluvius werkt aan een oplossing en als alles goed gaat, zou die er begin 2023 ook al moeten zijn. “Het gaat om een antenne, een soort zender, die dan op het huis geplaatst zal worden”, vertelt de woordvoerder. “Op die manier zou dan wel verbinding met het 4G-netwerk gemaakt kunnen worden. Daardoor zullen alle gegevens dan ook op een correcte manier doorgestuurd en verwerkt kunnen worden.”

Alles bij de bron; deMorgen


 

De Tweede Kamer stemde dinsdag unaniem voor de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). Deze wet moet ervoor gaan zorgen dat patiëntgegevens straks digitaal kunnen worden uitgewisseld. 

In april werd het wetsvoorstel al goedgekeurd in de ministerraad. Het wetsvoorstel werd al in 2018 voorgedragen door voormalig minister Bruno Bruins. Hij wilde in 2018 al dat de toestemmingsvraag voor het delen van gegevens zou verdwijnen. Patiënten moeten tot op heden namelijk toestemming geven voor het elektronisch delen van gegevens.

Door de Wegiz wordt het verplicht voor zorginstellingen om dit stap voor stap in te voeren. Voordat het zover is moet de wet nog wel langs de Eerste Kamer.

Alles bij de bron; Tweakers


 

Burgers kunnen straks digitaal zien welke organisaties hun gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) hebben opgevraagd en waarom. Daarnaast zal de BRP de bron voor de nog te ontwikkelen digitale id-wallet vormen. Dat laat staatssecretaris Van Huffelen van Digitalisering in een brief aan de Tweede Kamer over de doorontwikkeling van de BRP weten.

De BRP bevat persoonsgegevens van alle inwoners van Nederland. Zo houden gemeenten persoonsgegevens van burgers bij in de BRP, zoals wanneer iemand trouwt, een kind krijgt of verhuist. Als iemand gaat verhuizen naar een andere gemeente, verhuizen de persoonsgegevens met diegene mee.

Persoonsgegevens in de BRP worden voor altijd bewaard. Als een organisatie persoonsgegevens uit de BRP krijgt, wordt de registratie van deze verstrekking 20 jaar bewaard. Alleen organisaties met een publieke of maatschappelijke taak kunnen gegevens uit de BRP krijgen.

Sinds maart van dit jaar kunnen burgers via MijnOverheid inzien welke organisaties hun BRP-gegevens automatisch ontvangen als er een gegeven van die burger wijzigt, bijvoorbeeld het adres bij verhuizing. Straks zal ook het "protocolleringsoverzicht van verstrekkingen" uit de BRP digitaal beschikbaar komen. Het overzicht bestaat uit de organisaties die gegevens hebben gekregen waarin naast gegevens van de organisatie, ook een toelichting is opgenomen, waarin de grondslag van de verstrekking wordt uitgelegd.

Alles bij de bron; Security


 

Subcategorieën

Schrijf je in op onze wekelijkse nieuwsbrief!