...openheid in software, cloud computing en netwerken is een ontwikkeling die de komende jaren stevig zal doorzetten. Blijft over: Open Data. Hier zien we tegenstrijdige belangen. Data is immers geen service maar een waardevol bezit. Services zijn uitwisselbaar en vervangbaar, gegevens niet. Sommige gegevens, zoals bijvoorbeeld de weersverwachting, zijn eenvoudig openbaar te maken. Andere data, zoals patiëntinformatie of iemands betalingsinformatie moet met respect voor de privacy worden behandeld.

Met de komst van steeds slimmere Big Data analysetoepassingen wordt het makkelijker om informatie ‘achter’ de informatie te ontdekken. Wanneer wordt een combinatie van open data opeens persoonlijke data? Wanneer wordt data van sociale media, die in alle openheid door de Facebook-, LinkedIn- of Google-gebruiker op de website is geplaatst, opeens privé? Er zijn al vele bedrijven die het internet ‘afstruinen’ naar dit soort data, om het vervolgens ‘per strekkende meter’ te koop aan te bieden.

...Data-eigendom wordt steeds belangrijker. Gelukkig zien steeds meer burgers en organisaties dat in. Gegevens delen is een mooi goed, zeker als dat het algemeen belang dient. Maar privacy is veel belangrijker. Erkend data-eigenaarschap en geborgde data-integriteit zijn volgens mij de vertrekpunten van elk informatie-project.

Gun iedereen zijn data-eigenaarschap. En vanuit dat ‘erkende’ eigenaarschap zullen veel mensen en organisaties zonder problemen veel data willen delen. Erken de waarde van ieders data en ga daar zorgvuldig mee om. Dat is – denk ik – de ethische randvoorwaarde voor onze nieuwe open informatiemaatschappij.

Alles bij de bron; BinnlandsBestuur