In de Marktbarometer wordt gekeken naar het gebruik van de slimme meter en energieverbruiksmanagers1in 2020. Het convenant op grond waarvan de Marktbarometer jaarlijks wordt opgesteld en aan uw Kamer wordt gestuurd, is per eind 2020 beëindigd.

De belangrijkste uitkomsten en aanbevelingen van de Marktbarometer staan hieronder.

Slimme meter; De acceptatiegraad van de slimme meter, het aantal mensen dat welwillend tegenover een het plaatsen van een slimme meter staat, is in 2020 gestegen van 88% naar 89%. Het ‘verbruiks- en indicatief kostenoverzicht Energie' dat een overzicht van het eigen energieverbruik van de eindafnemer biedt, wordt in 2020 door 30% van de respondenten uitgebreid bekeken en door 37% kort bekeken.

Energieverbruiksmanagers; Energieverbruiksmanagers, in de vorm van bijvoorbeeld een kastje met een display aan de muur of een app op de telefoon, bieden inzicht in het eigen verbruik en kunnen bijdragen aan energiebesparing. Toch gebruikt een groot deel van de consumenten de energieverbruiks-manager beperkt of niet. Dit geldt met name voor de apps. De displays worden vaker bekeken dan de apps.

Alles bij de bron; RijksOverheid