Slimme Energiemeters

 De strijd om de slimme meter heeft, in ieder geval in het Amerikaanse Houston, een nogal letterlijk te nemen betekenis gekregen. De kogels vlogen nog net niet door de lucht. Thelma Taormina, een 55-jarige inwoonster van Houston in Texas, had het haar energiebedrijf nog wel zó goed duidelijk gemaakt: 'Ik wil geen slimme meter!' ... 

Maar dat energiebedrijf was eigenwijs en stuurde een al even eigenwijze monteur op Taormina af. Die liep richting oude elektrameter om die te verwijderen. Taormina probeerde het te verhinderen maar werd herhaaldelijk weggeduwd.
Daarop besloot ze haar laatste redmiddel uit de kast te halen: haar pistool. Dat had effect; de monteur droop af.

Het energiebedrijf zegt echter het er niet bij te laten zitten en Taormina voor de rechter te zullen dagen. Of het bedrijf daar een gewillig oor vindt, is nog de vraag. Volgens de nieuwszender KHOU 11 News uit Houston overweegt de toezichthouder op nutsbedrijven in Texas om huiseigenaren het recht te geven slimme meters te weigeren en te verwijderen.

Zoals u wellicht weet ben ikzelf ook allesbehalve een fan van dit nieuwe speeltje van Big Brother en de industrielobby. Het ding kost zo'n zeven miljard als we 'm landelijk invoeren, en dat wordt dan volgens de voorstanders terugverdiend doordat we allemaal een paar procent zuiniger zullen omspringen met energie.

Alles bij de bron; trouw [energieblog Vincent Dekker]

Een beveiligingsonderzoeker die slimme energienetwerken onderzoekt heeft een tool gelanceerd om de veiligheid van slimme meters te testen. De Termineter tool is een in python ontwikkelde framework dat een platform biedt om slimme meters te testen.

McIntyre werkte samen met energiebedrijven en kreeg het groene licht om om het programma uit te brengen. Eerder dit jaar werd een andere onderzoeker nog onder druk gezet om zijn presentatie en ontwikkelde 'OptiGuard-tool' terug te trekken. Zowel Termineter als OptiGuard testen de veiligheid en functionaliteit van slimme meters via de infrarood-poort van de apparaten. 

Om beide tools te gebruiken moet de gebruiker fysieke toegang tot de meter hebben en over een seriële poort-verbinding beschikken die met de optische infrarood interface communiceert. Begin dit jaar waarschuwde de Amerikaanse overheid dat er in sommige landen voor honderden miljoenen dollars met slimme meters werd gefraudeerd.

Alles bij de bron; security en uitgebreider in het engels hier bij darkreading

Slimme meters bieden de consument allerlei voordelen, maar de gebruikte intelligentie is ook de achilleshiel, zo waarschuwt het Europees agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging (ENISA). 

Software en hardware voor het bouwen van slimme energienetwerken kunnen worden gemanipuleerd voordat ze aan elkaar worden gekoppeld. Kwaadaardige code, zogeheten logische bommen die plotseling storingen veroorzaken, kunnen tijdens de ontwikkeling in de software worden aangebracht", aldus ENISA.

Daarnaast is ook de hardware kwetsbaar voor "kill switches" en verborgen "backdoors", die in de computerchips kunnen worden aangebracht. "Het risico van een aanval tijdens het fabricageproces is reëel en waarschijnlijk de minst begrepen dreiging." Het aanvallen en manipuleren van slimme energienetwerken is in dit geval zeer lastig te vinden en nog lastiger op te lossen.

Alles bij de bron; security

Niet alleen in Vlaanderen groeit de twijfel en weerstand tegen ‘slimme meters’. Kosten, baten, security, privacy en zelfs gezondheidszorgen blijken heikele munten. 

Ondertussen blijken op heel wat plaatsen, ook buiten België de kosten en mogelijke baten in vraag te worden gesteld. De Amerikaanse staat Vermont stelde recent dat consumenten zonder de verplichting tot meerbetaling een slimme meter mogen weigeren. In Canada hebben haast 6 procent van de consumenten in de staat British Columbia gesteld geen slimme meter te willen. Ook in Groot Brittannië zijn er ‘counties’ waar de bewoners protesteren tegen de invoering van de deze systemen. 

Concreet wordt in het buitenland ook gewezen op de allicht kortere levensduur van dergelijke meters, zodat sneller dan verwacht vervangingskosten zich aandienen. Zo rekende men in het Canadese British Columbia uit dat de kosten al tot 1,6 miljard Canadese dollars stijgen, met op 20 jaar een besparing ten bedrage van 560 miljoen dollar, terwijl de meters wellicht al na 15 tot 20 jaar moeten worden vervangen. 

Alles bij de bron; knack 

De slimme elektriciteitsmeter is een Europees stokpaardje. Een Europese richtlijn geeft de opdracht om 80 procent van alle consumenten met een slimme meter uit te rusten. Die meters kunnen op afstand uitgelezen worden. Maar daar is een kostprijs aan verbonden, liefst twee miljard euro.

Minister van Energie Freya Van den Bossche zegt dat het sop de kool voorlopig niet waard is. De baten zijn vandaag zeer moeilijk in te schatten. Volgens een studie zou er in dertig jaar een maatschappelijke opbrengst zijn van 144 miljoen euro, maar de garanties daarop zijn vaag. De kosten zijn wel duidelijk. Een Vlaams gezin zou twintig jaar lang veertig euro betalen via de distributienettarieven.

'Dat is een avontuur waar ik me niet aan wil wagen', zegt Van den Bossche. Tijdens hoorzittingen in het Vlaams Parlement gisteren waren trouwens ook heel wat adviesorganen en de distributienetbeheerders erg voorzichtig tot negatief. Slimme meters hebben vandaag nog niet bijster veel toepassingen.

Met de juiste argumentatie kan Vlaanderen onder de Europese richtlijn uit komen, maar de slimme meters staan ook in het Vlaams regeerakkoord. Van den Bossche sluit niet uit dat slimme meters wel vrijwillig worden ingevoerd, bijvoorbeeld bij een groot bedrijf, of op wijkniveau worden geïnstalleerd. Op die manier wordt het regeerakkoord toch gerespecteerd.

Alles bij de bron; destandaard [Thnx-2-liga4mensenrechten

Een aantal hacks van slimme meters zou een energiebedrijf in Puerto Rico honderden miljoenen dollars hebben gekost, aldus een waarschuwing van de FBI. "Dit is de eerste melding dat criminelen de slimme meters hebben gehackt en de eerste keer dat de FBI meterfraude onderzoekt", aldus een inlichtingenbulletin van de FBI. Daarin waarschuwt de opsporingsdienst verder dat insiders en individuen met beperkte kennis de meters kunnen hacken. Er zou namelijk niet meer nodig zijn dan via het internet verkrijgbare software en wat goedkope tools.

De FBI denkt dat de aanvallers de slimme meters via een optische converter hackten die met een laptop was verbonden. Zo kan de slimme meter met de computer communiceren. Na het opzetten van de verbinding werden de instellingen voor het stroomverbruik aangepast via software die via het internet is te downloaden.

Een andere methode die zou worden toegepast is het plaatsen van een sterke magneet op het apparaat. Daardoor stopt de meter met het meten van het stroomverbruik, maar krijgt de klant nog steeds stroom. Uit een kleine test zou blijken dat 10% van alle slimme meters waren aangepast.

Alles bij de bron; security 

Het CBP heeft een aanvraag ontvangen tot het afgeven van een verklaring met betrekking tot het ontwerp Gedragscode Verwerking van Persoonsgegevens door Netbeheerders in het kader van Installatie en Beheer van Slimme Meters bij Kleinverbruikers van Netbeheer Nederland.

Het CBP is voornemens te verklaren dat de Gedragscode, gelet op de bijzondere kenmerken van de sector, een juiste uitwerking vormt van de Wbp en andere wettelijke bepalingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

Hier de verklaring [pdf] 

Hier de ontwerp gedragscode [pdf] 

Bron van dit alles het CBP 

 Minister Verhagen heeft donderdag in de Amsterdamse wijk Watergraafsmeer het startsein gegeven voor de installatie van de eerste slimme energiemeters in een landelijke uitrol. 

Daarvoor zijn een aantal criteria vastgesteld: nieuwe meters worden alleen geinstalleerd als de huidige meter vervangen moet worden, als er sprake is van nieuwbouw of grootschalige renovatie, of op aanvraag van de gebruiker zelf. In dat laatste geval zijn er wel installatiekosten. Vanaf 2014 worden de slimme meters aan alle huishouden aangeboden, maar het is mogelijk om een dergelijke meter te weigeren.

Volgens de richtlijnen die door de overheid zijn vastgesteld, mogen netbeheerders elke twee maanden alleen het totale verbruik uitlezen.  Ook mag een energiebedrijf de verzamelde gegevens niet doorverkopen of doorspelen aan andere partijen  zonder toestemming van de afnemer.

Alles bij de bron; tweakers 

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha