Slimme Energiemeters

Niet alleen in Vlaanderen groeit de twijfel en weerstand tegen ‘slimme meters’. Kosten, baten, security, privacy en zelfs gezondheidszorgen blijken heikele munten. 

Ondertussen blijken op heel wat plaatsen, ook buiten België de kosten en mogelijke baten in vraag te worden gesteld. De Amerikaanse staat Vermont stelde recent dat consumenten zonder de verplichting tot meerbetaling een slimme meter mogen weigeren. In Canada hebben haast 6 procent van de consumenten in de staat British Columbia gesteld geen slimme meter te willen. Ook in Groot Brittannië zijn er ‘counties’ waar de bewoners protesteren tegen de invoering van de deze systemen. 

Concreet wordt in het buitenland ook gewezen op de allicht kortere levensduur van dergelijke meters, zodat sneller dan verwacht vervangingskosten zich aandienen. Zo rekende men in het Canadese British Columbia uit dat de kosten al tot 1,6 miljard Canadese dollars stijgen, met op 20 jaar een besparing ten bedrage van 560 miljoen dollar, terwijl de meters wellicht al na 15 tot 20 jaar moeten worden vervangen. 

Alles bij de bron; knack 

De slimme elektriciteitsmeter is een Europees stokpaardje. Een Europese richtlijn geeft de opdracht om 80 procent van alle consumenten met een slimme meter uit te rusten. Die meters kunnen op afstand uitgelezen worden. Maar daar is een kostprijs aan verbonden, liefst twee miljard euro.

Minister van Energie Freya Van den Bossche zegt dat het sop de kool voorlopig niet waard is. De baten zijn vandaag zeer moeilijk in te schatten. Volgens een studie zou er in dertig jaar een maatschappelijke opbrengst zijn van 144 miljoen euro, maar de garanties daarop zijn vaag. De kosten zijn wel duidelijk. Een Vlaams gezin zou twintig jaar lang veertig euro betalen via de distributienettarieven.

'Dat is een avontuur waar ik me niet aan wil wagen', zegt Van den Bossche. Tijdens hoorzittingen in het Vlaams Parlement gisteren waren trouwens ook heel wat adviesorganen en de distributienetbeheerders erg voorzichtig tot negatief. Slimme meters hebben vandaag nog niet bijster veel toepassingen.

Met de juiste argumentatie kan Vlaanderen onder de Europese richtlijn uit komen, maar de slimme meters staan ook in het Vlaams regeerakkoord. Van den Bossche sluit niet uit dat slimme meters wel vrijwillig worden ingevoerd, bijvoorbeeld bij een groot bedrijf, of op wijkniveau worden geïnstalleerd. Op die manier wordt het regeerakkoord toch gerespecteerd.

Alles bij de bron; destandaard [Thnx-2-liga4mensenrechten

Een aantal hacks van slimme meters zou een energiebedrijf in Puerto Rico honderden miljoenen dollars hebben gekost, aldus een waarschuwing van de FBI. "Dit is de eerste melding dat criminelen de slimme meters hebben gehackt en de eerste keer dat de FBI meterfraude onderzoekt", aldus een inlichtingenbulletin van de FBI. Daarin waarschuwt de opsporingsdienst verder dat insiders en individuen met beperkte kennis de meters kunnen hacken. Er zou namelijk niet meer nodig zijn dan via het internet verkrijgbare software en wat goedkope tools.

De FBI denkt dat de aanvallers de slimme meters via een optische converter hackten die met een laptop was verbonden. Zo kan de slimme meter met de computer communiceren. Na het opzetten van de verbinding werden de instellingen voor het stroomverbruik aangepast via software die via het internet is te downloaden.

Een andere methode die zou worden toegepast is het plaatsen van een sterke magneet op het apparaat. Daardoor stopt de meter met het meten van het stroomverbruik, maar krijgt de klant nog steeds stroom. Uit een kleine test zou blijken dat 10% van alle slimme meters waren aangepast.

Alles bij de bron; security 

Het CBP heeft een aanvraag ontvangen tot het afgeven van een verklaring met betrekking tot het ontwerp Gedragscode Verwerking van Persoonsgegevens door Netbeheerders in het kader van Installatie en Beheer van Slimme Meters bij Kleinverbruikers van Netbeheer Nederland.

Het CBP is voornemens te verklaren dat de Gedragscode, gelet op de bijzondere kenmerken van de sector, een juiste uitwerking vormt van de Wbp en andere wettelijke bepalingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

Hier de verklaring [pdf] 

Hier de ontwerp gedragscode [pdf] 

Bron van dit alles het CBP 

 Minister Verhagen heeft donderdag in de Amsterdamse wijk Watergraafsmeer het startsein gegeven voor de installatie van de eerste slimme energiemeters in een landelijke uitrol. 

Daarvoor zijn een aantal criteria vastgesteld: nieuwe meters worden alleen geinstalleerd als de huidige meter vervangen moet worden, als er sprake is van nieuwbouw of grootschalige renovatie, of op aanvraag van de gebruiker zelf. In dat laatste geval zijn er wel installatiekosten. Vanaf 2014 worden de slimme meters aan alle huishouden aangeboden, maar het is mogelijk om een dergelijke meter te weigeren.

Volgens de richtlijnen die door de overheid zijn vastgesteld, mogen netbeheerders elke twee maanden alleen het totale verbruik uitlezen.  Ook mag een energiebedrijf de verzamelde gegevens niet doorverkopen of doorspelen aan andere partijen  zonder toestemming van de afnemer.

Alles bij de bron; tweakers 

De opkomst en snelle ontwikkeling van smartphones en tablet-pc’s bieden energiemaatschappijen mogelijkheden voor het ontwikkelen van nieuwe slimme producten voor consumenten, die voorheen minder in trek waren. Zo liep de consument tot nu toe niet echt warm voor slimme energiemeters, maar de apps lijken aantrekkelijke speeltjes.

Deze week is bij Essent de E-thermostaat campagne van Essent gestart. De E-thermostaat is een kamerthermostaat die met een smartphone of tablet-pc op afstand hoger of lager gezet kan worden. De VerbruiksManager app is een gratis online dienst waarmee alle klanten van Essent kunnen controleren of hun voorschot nog op schema ligt met hun energieverbruik.

Volgens Hammer worden de data uit deze apps nog niet door Essent geanalyseerd. “De grote belangstelling heeft ons wel verrast en nu kijken we wat er allemaal nog meer mogelijk is.” Nieuwe klanten ontvangen de E-thermostaat gratis en bestaande klanten betalen 119 euro.

Alles bij de bron; emerce 

Binnen drie jaar kan heel Nederland zijn elektriciteits- en gasverbruik, zoals de verwarming, douche en de energierekening, controleren vanaf zijn pc of telefoon. Netbeheerders, de eigenaren van het stroom- en gasnet, gaan de komende jaren bij iedere Nederlander aanbellen met een daarvoor benodigde slimme meter.

Alleen consumenten die pertinent weigeren, omdat ze een paard van Troje in de meterkast vrezen, mogen hun oude meters houden.

Alles bij de bron; telegraaf 

De slimme energiemeter komt er nu toch echt aan. Op 1 januari 2012 worden de wetswijzigingen rond de slimme meter van kracht. Met de meetwaarden uit de slimme meter kan een nauwkeurig beeld worden geschapen van het energieverbruik 'achter de voordeur'. Hoe kleiner het tijdsbestek waarbinnen wordt gemeten, hoe nauwkeuriger het energieverbruik kan worden weergegeven.

Nu mag de consument de slimme meter weigeren. En mocht er al eentje in huis hangen (meestal is dat zo bij jonge nieuwbouw huizen), dan mag de consument nu bovendien aan de netbeheerder vragen deze 'administratief uit' te zetten. Dit betekent dat de netbeheerder niet langer gegevens uit de meter mag ophalen. Let op: de netbeheerder mag het niet, maar kán het nog wel. Administratief uit is dus ook echt niet meer dan administratief uit.

Maar daar blijft het niet bij: als de consument de slimme meter accepteert, dan heeft hij nog de mogelijkheid om een 'opt-in regime' te kiezen bovenop het 'standaard regime'. Het standaard regime houdt kort gezegd in dat energieleveranciers de meetgegevens mogen opvragen mits dat noodzakelijk is voor hun wettelijke taken. In de wet staat verder dat de netbeheerder aan de leverancier uitsluitend toegang kan geven tot meetgegevens die betrekking hebben op een kleiner bestek dan een dag wanneer daarvoor de ondubbelzinnige toestemming ('opt-in') van de afnemer is gegeven. Dit is opvallend omdat dagwaarden feitelijk ook een beeld kunnen geven van de leefwijze van de bewoners.

Alles bij de bron; webwereld 

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha