Slimme Energiemeters

De komende jaren moet je kiezen: wel of geen slimme energiemeter in je huis. Een energiemeter die zelf de meterstanden voor gas en elektriciteit doorgeeft aan de netbeheerder en het energiebedrijf.

Consumenten mogen de slimme energiemeter weigeren, bepaalde de Eerste Kamer in 2009. Ze kunnen het hele apparaat weren, of ervoor kiezen de dataverzending uit te schakelen. Nog geen 2,5 procent van de consumenten kiest voor een van die opties. Waarom zou je zo’n apparaat wel of niet gebruiken?

Waarom wel ? .....Geld !!

Uit een schatting door adviesbureau Kema blijkt dat tweemaandelijks inzicht in het energieverbruik jaarlijks tot besparingen van 3,2 procent voor gas en 3,7 procent voor elektriciteit kan leiden. Bij een overheidsonderzoek onder 670 huishoudens waar de slimme meter al is geïnstalleerd, is echter sprake van besparingen van maar 0,9 en 0,6 procent.

Meer winst valt te behalen door de slimme meter te koppelen aan een display, waarmee je voortdurend het energieverbruik kunt bijhouden. De privacy blijft gewaarborgd, want de data blijven binnen het huishouden. Daarnaast zijn er apps waarmee je je energieverbruik kunt meten. Soms kun je er op afstand ook de thermostaat mee bedienen. Handig, want zo kun je alvast het huis warm stoken voor je thuis komt.

Waarom niet ? .....Privacy !!

Wat betreft privacy zijn deze apps weer minder aantrekkelijk. Internetdiensten lezen je meter voortdurend uit. Je gegevens over je energieverbruik zijn dus op ieder moment bekend bij bedrijven die de diensten aanbieden, zoals Slimmemeterportal.nl. De data kunnen mogelijk in handen komen van hackers, die zo precies kunnen zien wanneer je van huis bent.

Verder bestaat het risico dat bedrijven die de gratis apps aanbieden je gegevens doorverkopen aan adverteerders. Gegevens over energieverbruik kunnen namelijk veel verklappen over een huishouden. In tijden waarin bedrijven in ‘big data’ een nieuwe inkomstenbron zien, is dat interessante informatie.

Met de intrede van de slimme meter en daaraan te koppelen gadgets wordt de burger dus opnieuw een stukje transparanter voor bedrijven én de overheid. Zo mogen ook opsporingsdiensten de gegevens soms opvragen. Nu al zijn er gemeenten die waterverbruik controleren op adressen van mensen in de bijstand, om te kijken of er wel zoveel mensen wonen als opgegeven. Precies vanwege dit soort privacykwesties kregen burgers de keuze om zelf te bepalen of ze wel een slimme meter willen. Niet gek dus om daar over na te denken voordat de installateur voor de deur staat.

Alles bij de bron; NRCQ

Een journalist slaagde er deze week in om de gegevens van een bepaald adres te verkrijgen door zich voor te doen als klant. De branche neemt dit hoog op. Hieruit blijkt immers dat het mogelijk is om onder een valse naam gegevens van anderen op te vragen. 

Lid van de Tweede Kamer voor D'66 Stientje van Veldhoven is geschrokken van het nieuws en wil ook een debat over de zaak: "Het zou niet mogelijk moeten zijn om zomaar bij anderen in te kunnen zien wat hun energieverbruik is. Het is belangrijk dat als mensen een slimme meter hebben, hun gegevens goed zijn beveiligd.'' 

D'66 wil van minister Henk Kamp (Economische Zaken) weten hoe het kan dat deze gaten in de beveiliging zijn ontstaan en hoe hij met het bedrijfsleven gaat regelen dat de privacy wordt gewaarborgd.

Alles bij de bron; AutomGids

De energiegegevens van consumenten die een slimme meter gebruiken, kunnen eenvoudig door door derden worden opgevraagd. Door naam, adres en telefoonnummer van bijvoorbeeld de buurman in te vullen, kunnen online zijn verbruiksgegevens worden ingezien.

Een journalist slaagde er deze week in om de gevens van een bepaald adres te verkrijgen door zich voor te doen als klant. Netbeheer Nederland (netbeheerders) en Energie-Nederland (leveranciers) 'nemen dit hoog op en nemen extra maatregelen om ervoor te zorgen dat de veiligheid van de klantgegevens door de aanbieders van apps en websites gewaarborgd blijft'.

Alles bij de bron; Telegraaf

De komende jaren moet je kiezen: wel of geen slimme energiemeter in je huis. Sinds 1 januari wordt hij namelijk ‘grootschalig uitgerold’, zoals de overheid dat noemt. Een energiemeter die zelf de meterstanden voor gas en elektriciteit doorgeeft aan de netbeheerder en het energiebedrijf. 

Handig natuurlijk. Maar wacht eens. Was er niet ooit veel discussie over die slimme meter? Dat was toch dat apparaat dat, eenmaal gehackt, door inbrekers gebruikt zou worden om te zien wanneer je van huis bent? En dat de netbeheerder en het energiebedrijf nauwkeurig inzicht in je leefgewoontes zou geven? Hoe kan die omstreden meter nu alsnog bij nagenoeg alle Nederlandse huishoudens worden geïnstalleerd?

..In de wijk van Diederick is de slimme energiemeter al geïntroduceerd, maar bij hem komt de meter er niet in. Het viel nog niet mee om de meter buiten de deur te houden. In een brief uit 2012 van netbeheerder Liander, waarin vernieuwing van de gas- en elektriciteitsleidingen werd aangekondigd, werd met geen woord over de slimme meter gerept. Wel in een algemene folder over de meter die bij de brief zat. Een mogelijkheid om te weigeren werd, ondanks de wettelijke verplichting daartoe, niet geboden.

„Het stond wel ergens op hun site, maar ik moest er zelf achteraan. Pas na veel gebel kreeg ik een nieuwe meter die geen data kan verzenden”, zegt Diederick. Brancheorganisatie Netbeheer Nederland erkent de fout en garandeert dat in alle brieven sindsdien de mogelijkheid om te weigeren wordt geboden...

...Met de intrede van de slimme meter en daaraan te koppelen gadgets wordt de burger dus opnieuw een stukje transparanter voor bedrijven én de overheid. Zo mogen ook opsporingsdiensten de gegevens soms opvragen. Nu al zijn er gemeenten die waterverbruik controleren op adressen van mensen in de bijstand, om te kijken of er wel zoveel mensen wonen als opgegeven. Precies vanwege dit soort privacykwesties kregen burgers de keuze om zelf te bepalen of ze wel een slimme meter willen. Niet gek dus om daar over na te denken voordat de installateur voor de deur staat.

Alles bij de bron; pdfNRC [AboVersie]

De Nest-thermostaat en de slimme Nest-rookmelder Protect kunnen meer dan alleen de temperatuur regelen. De apparaten hebben namelijk ook bewegingssensoren om te kijken of de gebruiker thuis is of niet. Dat kan worden gekoppeld aan een koelkast - die kan dan bijvoorbeeld op de energiebesparende stand als de gebruiker niet thuis is.

Ook werkt de rookmelder nu samen met de slimme Hue-lampen van Philips. Zodra Nest Protect brand of koolmonoxide detecteert, gaan dan de lampen rood knipperen. Zo kan ook een telefoon worden gekoppeld aan de Protect, waardoor die automatisch het alarmnummer belt bij tekenen van koolmonoxide.

In totaal werkt de Nest-apparatuur nu met 15 nieuwe partners. De apparaten werken samen via het 'Works With Nest'-programma, een setup waarbij andere fabrikanten zich kunnen aanmelden om samen te werken met Nest.

Alles bij de bron; CompIdee

Per 1 januari 2015 kunnen we van de netbeheerders verwachten dat ze massaal slimme meters aan elk huishouden in Nederland gaan aanbieden. Dit doen ze enerzijds om de consument inzicht te geven en daarmee besparingen en milieudoelstellingen te realiseren, anderzijds heeft de EU uitgesproken dat in 2020 80% van de huishoudens aangesloten moet zijn op een slimme meter. Dus we geven minder geld uit, sparen het milieu en werken alvast mee om EU doelstellingen te halen. Wie kan daar nou tegen zijn? 

Onze verantwoordelijk bestuurders zeggen er in de officiële communicatie over dit 'democratische' besluit het volgende over: 

''Een aantal burgers heeft aangegeven behoefte te hebben om in dit besluit meer duidelijkheid te verschaffen over de weigeroptie. Hiervoor wordt verwezen naar artikel 26ae, lid 11 van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 13d, lid 10 van de Gaswet, waarin staat dat indien een op afstand uitleesbare meetinrichting door de netbeheerder ter beschikking wordt gesteld, een afnemer deze meetinrichting kan weigeren.''

Wees zelf slim: weiger de slimme meter, betaal je niets extra's voor je stroom en laat niemand meekijken in je verbruik én in je huis!

Alles bij de bron; StopUMTS 

PS;

Op wijvertrouwenslimmemetersniet.nl staan een aantal voorbeeldbrieven ter voorkoming van het plaatsen van ongewenste 'slimme'meters of het laten verwijderen ervan

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha