Slimme Energiemeters

De Autoriteit Persoonsgegevens is van plan om de gedragscode voor het verwerken van persoonlijke meetgegevens afkomstig uit slimme meters geldig te verklaren, zo heeft de privacytoezichthouder aangekondigd. De gedragscode is door de Vereniging Meetbedrijven Nederland (VMNED) en de Vereniging Dienstenaanbieders Energiedata Kleinverbruik (VEDEK) opgesteld.

De gedragscode is bedoeld voor Overige Diensten Aanbieders (ODA's) en stelt regels voor het verwerken van meetgegevens die als persoonsgegevens zijn aan te merken en zijn verkregen door middel van het op afstand uitlezen van een slimme meter. De gedragscode is beperkt tot de P4-poort van de slimme meter, aangezien de toegangsverlening tot de meetgegevens via de netbeheerders loopt, die de meters op afstand uitlezen...

...Voordat ze dit mogen doen moet de Autoriteit Persoonsgegevens verklaren dat de gedragscode aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) voldoet Dit houdt in dat de ODA's ondubbelzinnige toestemming van de betrokkenen moeten hebben voordat hun gegevens voor marketing gerelateerde doeleinden mogen worden verwerkt.

Ook moeten particulieren de mogelijkheid hebben om hun toestemming weer in te trekken. Verder mogen de persoonsgegevens alleen door medewerkers van de ODA's worden verwerkt die gezien hun taak daartoe toegang dienen te krijgen. Het ontwerpbesluit van de gedragscode (pdf) is onlangs in de Staatscourant gepubliceerd (pdf), waarbij de Autoriteit Persoonsgegevens heeft aangegeven dat het die wil goedkeuren. Belanghebbenden kunnen echter nog drie weken op het ontwerpbesluit van de gedragscode bij de toezichthouder reageren.

Alles bij de bron; Security


Huishoudelijke apparaten worden steeds slimmer, de voornaamste eis aan apparatuur lijkt de wifi-connectie. Deze apparaten creëren data, data die interessant zijn voor een heleboel partijen. Maar wie beheren eigenlijk deze data? En vooral, waarom halen we hier onze schouders over op?

Klantenservice Energiebedrijf X: “Goedemiddag met Ria, waarmee kan ik u helpen?”
Ik: “Goedemiddag. Die slimme thermostaat die jullie aanbieden, waar worden de data daarvan opgeslagen?”
Klantenservice: “Uh.. Geen idee.”
Ik: “De slimme thermostaat heeft veel data, over wanneer ik thuis ben, wanneer ik douche, hoe laat ik ga slapen etc. Waar worden deze data beheerd?”
Klantenservice: “Meneer, niet bij ons…”
Ik: “Ok, maar waar dan wel? Die data worden ergens opgeslagen.”
Klantenservice: “Poeh, geen idee meneer. Misschien bij de fabrikant van de slimme thermostaat. Anders moet u maar even Googlen.”

Dit gesprek heeft letterlijk plaatsgevonden met een aantal verschillende grote Nederlandse energiebedrijven. Van andere energiebedrijven kreeg ik een standaardmail met een privacyverklaring waar overduidelijk de juridische mensen erg content mee zijn, voor een doorsnee klant is het een nietszeggende tekst...

...Een slimme thermostaat is een thermostaat die het energieverbruik afstemt op het leefgedrag van de bewoners. Zo’n thermostaat volgt het leefpatroon met als doel energie en dus kosten te besparen.

Er bestaan verschillende soorten slimme thermostaten met verschillende functies. Over het algemeen hebben ze de volgende kenmerken:

  • Lichtsensor: Deze sensor detecteert wanneer het licht is uitgegaan en zorgt ervoor dat de verwarming uitschakelt.
  • Aanwezigheidsdetectie: De aanwezigheidsdetectie controleert of je thuis bent en zet de verwarming aan of uit.
  • Op afstand bestuurbaar: via een smartphone bijvoorbeeld.

Bijna elke energiebedrijf levert een slimme thermostaat. Een ronkende privacyverklaring moet zorgen dat de klant zich geen zorgen hoeft te maken dat dit energiebedrijf iets doet met de data afkomstig uit de thermostaat. Dit geloof ik ook tot op bepaalde hoogte, de wetten rondom privacy waar deze partijen zich aan moeten houden zijn streng. Het risico zit aan de achterkant van de slimme thermostaat, namelijk de fabrikant.

Toon, Anna, Nest, Tado, ICY, achter deze lieve namen blijkt een groot netwerk van onbekende bedrijven te zitten dat toegang heeft tot een gigantische berg waardevolle data. De Toon van energiebedrijf Eneco wordt gemaakt door het bedrijf Quby uit Amsterdam. Eind vorig jaar nam Eneco Quby volledig over. Al snel kwam ik in contact met een van de eigenaren van Quby. Hij gaf aan dat data uit de slimme thermostaat alleen lokaal wordt opgeslagen op de slimme thermostaat zelf en wordt uitgelezen door het energiebedrijf. De bijbehorende app slaat de data ook (encrypted) op.

Het bedrijf achter Anna, van energiebedrijf Nederlandse Energie Maatschappij (NEM), is Plugwise. Dit bedrijf heeft dus serverruimte gekocht bij Amazon, een behoorlijk betrouwbare partij als het om data-opslag gaat, maar ergens begon het te wringen toen Plugwise aangaf dat…

“Indien u de Anna bij ons koopt zal de data alleen door u èn door ons worden ingezien. Indien u deze via een energiebedrijf aanschaft zullen ook zij inzicht hebben.”

Alle partijen hebben dus ineens toegang tot data afkomstig van een thermostaat die in iemands huis hangt?...

...De data worden dus ergens opgeslagen, maar waar dan en wie beheren deze data? Opvallend is ook dat geen enkele energiebedrijf of fabrikant de mogelijkheid geeft tot het persoonlijk archiveren van de historische data en deze data wellicht kunnen overhandigen aan een nieuwe partij. Bij elke nieuwee slimme thermostaat in huis wordt er opnieuw begonnen met het verzamelen van data. De historische data blijven bij de fabrikant...

...Ik heb niets tegen slimme thermostaten. Sterker nog, ik wil ook echt geloven dat energieleveranciers niets met mijn data doen, ik wil ook geloven dat de fabrikanten van die thermostaten (de zogenaamde ODA’s) zuinig zijn op deze data. Mijn zorg zit in het onzichtbare gedeelte van de data. Als klant met een slimme thermostaat weet je niet waar jouw data op worden geslagen, wie er wat mee doet en of er andere partijen aan kunnen of mogen komen. Dit gedeelte blijft onderbelicht, en hoe onschuldig data uit een slimme thermostaat ook lijken, het is dat niet. Persoonlijke data is geld waard, veel bedrijven kunnen hier ook weer veel geld aan verdienen, zonder dat je hier als gebruiker iets van terug ziet.

Het blijft moeilijk inschatten hoe we onze privacy moeten verdedigen tegen boven genoemde zaken. Zo lang we onze schouders ophalen over onze data, zal de grens elke keer weer wat verder worden opgerekt en zullen bedrijven de mazen in de wet blijven opzoeken. Waar veel geld in omgaat, worden bepaalde zaken niet geschuwd.

Alles bij de bron; AdFormatie


 

Netbeheerder Stedin heeft slimme software ontwikkeld om op afstand hennepkwekerijen in het elektriciteitsnet te vinden, zo heeft het bedrijf vandaag bekendgemaakt. Exacte details over de werking van de slimme software kan Stedin naar eigen zeggen niet publiceren.

Wel laat het bedrijf weten dat tienduizenden elektriciteitsstations die stroom over wijken en buurten verdelen de komende jaren allemaal worden voorzien van slimme, digitale energiemeters. Deze slimme meters zijn uitgerust met geavanceerde software. Zodra deze software detecteert dat er in het elektriciteitsnet van de wijk een hennepkwekerij aanwezig is, geeft de meter automatisch een signaal af waarna politie en Stedin een onderzoek instellen. 

Door nieuwe digitale technieken toe te passen en slim gebruik te maken van ons energienetwerk verwachten we in 2016 nieuwe stappen te maken in de bestrijding van energiefraude." In 2015 zijn er 2,5% meer gevallen van energiediefstal ontdekt.

Alles bij de bron; Security


Smappee heeft een energiemonitor gebouwd die een nieuwe manier biedt om je energieverbruik in kaart te brengen. Je moet het apparaatje vlak bij je meterkast installeren, en vervolgens een sensor om de hoofdkabel klemmen. Daarna kan je het exacte energieverbruik van al je elektrische apparaten monitoren.

De sensor herkent de verschillende apparaten aan de elektrische sporen die ze nalaten. Die apparaten en hun verbruik worden continu gemonitord, en de gegevens worden in real timedoorgestuurd naar een gratis app die beschikbaar is voor iOS en Android. De app toont het totaalverbruik én het sluimerverbruik. Met een tijdslijn kan je ook zien wanneer een toestel aan- en uitschakelt.

"Uiteindelijk zal je Smappee dienst doen als verkeersleider tussen je zonnepanelen, je elektrische apparaten en je thuisbatterij", vult ceo Stefan Grosjean aan. "Het apparaat zal je vriezer zeggen om harder te werken wanneer je zonnepanelen elektriciteit produceren, en minder hard wanneer de zon niet schijnt. Het apparaatje zal ook weten hoe laat je 's morgens warm water nodig hebt voor de douche. We zullen de scope ook uitbreiden tot andere energiebronnen zoals aardgas en water en de opkomende energietransitie naar slimme energienetten en energieopslag bevorderen."

Smappee komt uit België maar wordt in meer dan 60 landen verkocht en zou op steeds meer belangstelling uit zowel de nuts- als de telecommunicatiesector kunnen rekenen. "Momenteel ligt de focus vooral op Europa, maar Smappee zal zijn activiteiten blijven uitbreiden in de VS en de APAC-landen", besluit de coo.

Alles bij de bron; Knack [Thnx-2-Luc]


In het vragenuur van 3 februari 2015 heb ik met uw Kamer gesproken over het bericht ‘Slimme energiemeters gevoelig voor fraude’. Dit bericht verscheen eind januari 2015 in de media, nadat een journalist door identiteitsfraude inzicht verkreeg in de energieverbruiksdata van diverse consumenten zonder dat zij hiervoor toestemming hadden gegeven. Ik heb toen toegezegd dat ik uw Kamer zal informeren over de uitkomst van mijn overleg met de toezichthouders ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens afkomstig uit slimme meters...

...Consumenten met een slimme meter kunnen een marktpartij toestemming geven de meter uit te lezen, bijvoorbeeld om meer inzicht te krijgen in het eigen energieverbruik teneinde energie te besparen. Het uitlezen van de slimme meter en het verstrekken van deze gegevens aan marktpartijen mag alleen met ondubbelzinnige toestemming van de consument, het zogenoemde klantmandaat. Op basis van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet mogen netbeheerders voor gas en elektriciteit alleen verbruiksdata uitlezen ten behoeve van hun wettelijke taken, bijvoorbeeld voor de periodieke verbruiks- en kostenoverzichten. 1 Daarbij moet de netbeheerder de verbruiksdata vertrouwelijk behandelen...

...De netbeheerders hebben voor de slimme meter een controle- en beheersorganisatie ingericht inzake de bescherming van persoonsgegevens. Hierin werken netbeheerders, onder coördinatie van Netbeheer Nederland, samen aan privacy- en securityrichtlijnen, technische veiligheidseisen voor de meters en achterliggende systemen, audits en kwetsbaarheidstesten. Daarnaast hebben de netbeheerders en marktpartijen concrete procesafspraken gemaakt over het verkrijgen en toetsen van een juist klantmandaat...

...De toezichthouders concluderen dat er met name een knelpunt zit in de praktische uitwerking van de procesafspraken (gedragscodes) en dat deze kwetsbaar zijn voor onrechtmatige privacy inbreuken. Er moet een goede balans gevonden worden tussen de bescherming van de persoonsgegevens en het laagdrempelig kunnen aanbieden van besparingsdiensten op de slimme meter. Daarbij wordt de gedragscode van de onafhankelijke dienstaanbieders momenteel getoetst door de Autoriteit Persoonsgegevens, voordat deze in gebruik kan worden genomen. De toezichthouders hebben de netbeheerders en marktpartijen erop gewezen dat de geheimhouding van de bij hen in beheer zijnde persoonsgegevens en de bijbehorende praktische uitwerking ervan hen wettelijk verplichtzijn en zij hiervoor adequate maatregelen moeten nemen. Hiervoor hebben zij de netbeheerders en marktpartijen verschillende actiepunten meegegeven...

...Onder andere naar aanleiding van het signaal van de toezichthouders werkt de sector aan procesverbeteringen ten behoeve van de bescherming van de energieverbruiksdata van consumenten. De toezichthouders onderschrijven dit en monitoren het verbeterproces, door in contact te blijven met de sectoren en klantsignalen op dit gebied te volgen.

Alles bij de bron;  RijksOverheid


Sinds 1 januari 2016 geven sommige slimme gasmeters de standen niet meer door aan de energieleverancier. Dit komt door een storing in de doorgifte van zogeheten P4- en P1-standen. De fout treft in Nederland vermoedelijk zo'n 400.000 adressen. De meter zelf werkt wel goed.

Dat laatste houdt in dat het actuele gasverbruik wel wordt bijgehouden, maar niet wordt doorgegeven aan de energieleverancier, aan apps van derden of aan eigen smarthome-inrichtingen. De storing doet zich voor bij een combinatie van een Iskra-type 382 DSMR 2.2+-elektrameter met een Flonidan- of Landis&Gyr-gasmeter. Deze meters zijn volgens Netbeheer Nederland vooral geplaatst in de periode 2011-2013.

De storing werd opgemerkt door enkele tweakers op GoT. Al snel was duidelijk dat het geen enkeling betrof.

Alles bij de bron: Tweakers

Via de mail ontving ik de vraag of je een slimme meter weigeren mag. Na die vraag beantwoordt te hebben kreeg ik een update via de mail waarin de vraagsteller  kon melden dat hij de slimme meter inderdaad heeft kunnen weigeren. Hij heeft van deze ervaring een kort verslag gemaakt dat ik met zijn toestemming hier op de site mag zetten.
 
Ik weet niet wat voor artikel je wilt schrijven, maar mijn ervaring met Enexis is dus positief. Zij werken actief mee in het meedenken over het plaatsen van een nieuwe meter en laten je zelf de keuze of je een slimme meter wil of niet. Ik vind wel dat de aanzet tot het plaatsen van de slimme meter anders kan.
Allereerst kreeg ik in een enveloppe een soort van kleurige informatie folder over de slimme meter met de mededeling dat er eentje bij mij geplaatst zou worden.
Men presenteerde het in die folder als iets positiefs. Ook verwees men naar de website van Enexis voor meer informatie over de slimme meter.

Een week daarna, gisteren dus, kreeg ik de officiele mededeling dat er bij een slimme meter geplaatst zou worden. Enexis beriep zich op het vervangen doordat Verispect een meter had afgekeurd en deze dus niet meer voldeed aan de vereisten van meten. (Even een opmerking van mij, maar zover ik weet is geen enkele gas of electra meter is geijkt! ook de stadverwarming meters die gebruikt worden in de warmtewisselaars die hangen in de huizen van mensen om hun verbruik te meten zijn niet geijkt! U kunt dit eventueel nazoeken.)
 
Verispect is het bedrijf wat is aangewezen door het Minesterie van Economische zaken als toezichthouder op de metrologiewet. In die brief van Versipect staat bijvoorbeeld en quote;

Quote: De metrologiewet is de wet die er onder andere voor zorgt dat de weegschaal bij bijvoorbeeld de kaasboer goed weegt en dat de benzinepomp het juiste aantal getankte liters weergeeft... Einde qoute. (Dit gegeven wordt een beetje wrang als je weet dat een heleboel meters gewoon niet geijkt zijn.)
 
De brief van Verispect heeft het over het vervangen van een meter. Het is onduidelijk welke meter. Ook de brief van Enexis geeft daar geen duidelijkheid over.
In de brief van Verispect staat dat ik moet meewerken aan het plaatsen van een nieuwe meter door de netwerkbeheerder. Zij zeggen niets over een slimme meter.

Enexis heeft het konstant over de slimme meter beginnend met de frase dat ik een slimme meter krijg. Op de achterkant van de brief van Enexis staat echter; dat als je de slimme meter niet wilt er mogelijkheden zijn om hem niet geplaatst te krijgen.
 
Na telefonisch kontakt met Enexis bleek de gas meter afgekeurd te zijn en na mijn motivaties uitgelegd te hebben over het weigeren van mij van een slimme meter werd er een notitie gemaakt en werd mij de mogelijkheid geboden een traditionele meter te laten plaatsen.
 
Ik denk dat ik zo wel een beetje het geheel uitgelegd heb. Mocht je meer informatie willen dan kan je altijd mailen. Ik vind het positief aanprijzen van de slimme meter in folder, en op de website, en in de eventuele brieven van Enexis niet geheel eerlijk. En dat is erg storend.
 
Tot zover het ontvangen verslag. Voor een ieder .... je mag het omruilen van een 'domme' meter door een slimme meter dus altijd weigeren. Hangt er al een slimme in je woning dan kun je alsnog de communicatie van die meter met je leverancier uit laten zetten.
 
Update...
 
Hier de follow up over het plaatsen van de nieuwe gasmeter. Ze zouden de derde komen, maar door een fout van de administratieve medewerkster hadden ze die datum geannuleerd. Ik heb ze de volgende dag gebeld en toen kwamen ze de 5e. De monteur van Enexis heeft een gewone meter geinstalleerd, wat hun een domme meter noemen, en er waren verder geen problemen. Dus het is naar mijn volle tevredenheid afgehandeld.

De haast die het ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft om de slimme meter versneld uit te rollen geeft te denken...

...Nog even terug naar de start van de slimme meter: het was in 2008 nog een verplichting waar een behoorlijke boete op stond bij weigering. Ik dacht toen dat Rusland ons land was binnengevallen. Het is geen slimme meter, maar een slimme minister die geld wil ophalen. Ik begrijp de plotselinge haast van Henk Kamp. Marleen Stikker pleit er in het februarinummer van De Ingenieur voor de slimme meter fair te  laten produceren. Hoezo fair, Marleen?  Weiger die meter, dat is pas fair!

Alles bij de bron; pdfdeIngenieur

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha