De Nederlandse overheid heeft in de eerste zes maanden van dit jaar negen keer een verzoek om gebruikersgegevens bij internetgigant Yahoo ingediend en negen keer werd het verzoek afgewezen. Dat blijkt uit het nieuwe Yahoo Transparantierapport.

De negen verzoeken hadden betrekking op negen gebruikersaccounts. Er werden echter geen data overhandigd. Yahoo weigert dataverzoeken als er problemen met het verzoek zijn, bijvoorbeeld als een overheidsinstantie informatie buiten de jurisdictie zoekt of er om gegevens worden gevraagd die niet rechtmatig via het gekozen juridische proces zijn te verkrijgen. Verzoeken worden ook als geweigerd omschreven als de betreffende overheidsinstantie ze zelf intrekt nadat ze door Yahoo zijn ontvangen.

In totaal ontving Yahoo in de eerste helft van dit jaar zo'n 18.500 verzoeken, een daling ten opzichte van de ruim 21.000 verzoeken uit de tweede helft van 2013. Zo'n 1800 verzoeken werden uiteindelijk afgewezen.

Alles bij de bron; Security