Overheden houden zich nog steeds niet aan de in Nederland geldende privacywetgeving. Dat wordt duidelijk uit een rapport van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC).

In het 162 pagina’s tellende rapport wordt onder meer beschreven dat overheden openbare bronnen, zoals social media als Facebook en Twitter, op internet monitoren. Een klein deel (14%) slaat hierbij ten minste maandelijks online berichten op. Een groter deel (44%) slaat jaarlijks online berichten op, waarbij doorgaans ook persoonsgegevens zoals IP-adressen of nicknames worden opgeslagen.

In oktober werd uit onderzoek van AG Connect met dagblad Trouw al duidelijk dat overheden op grote schaal tweets aftappen om te achterhalen hoe burgers tegen hun beleid aankijken. Toestemming van Twitteraars ontbreekt en dat is een probleem, stellen experts destijds. Onder meer het ministerie van sociale zaken, de Belastingdienst en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaan op die manier te werk.

Het rapport noemt ook diverse andere privacy-overtredingen zoals het gebruik maken van trackingsoftware door DUO in 2019. “Bij de inzet van trackingsoftware worden meerdere persoonsgegevens verwerkt, zoals het IP-adres, het e-mailadres en tijdstip van opening. Ook valt op dat met name gemeenten veelvuldig en veel persoonsgegevens verzamelen terwijl er niet altijd een duidelijk beeld bestaat van de relevante regelgeving.

De rapporteurs stelden ook vast dat uitvoeringsorganisaties diverse vermeende overtredingen maakten op privacy-gebied, waarbij de AP geen formeel handhavingsbesluit nam.

In maart komt het kabinet met een reactie op het rapport.

Alles bij de bron; AGConnect