De Europese Commisie geeft, voor het eerst, inzicht in alle geldende Europese surveillancemaatregelen en bindt zich bovendien aan criteria voor nieuwe privacy beperkende plannen. De Nederlandse overheid lijkt echter geen opvolging te geven aan dit goede initiatief. Vindt onze regering dat wij geen recht hebben om te weten welke persoonlijke gegevens de overheid over ons opslaat of laat opslaan? 

De Europese Commissie lanceerde in juni vorig jaar haar eerste ‘Overzicht van het informatiebeheer op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht’, met daarin een volledig overzicht wie welke informatie over de burgers verzamelt, opslaat en uitwisselt en voor welke doeleinden dat gebeurt. ‘Citizens have a right to know’, schrijft de Commissie.

Nederland geen vooralsnog geen navolging aan dit initiatief. Vreemd, want het kritisch toetsen van surveillancemaatregelen staat deels  in het regeerakkoord. Bovendien is het noodzakelijk om helder te krijgen onder welke voorwaarden de overheid onze grondrechten mag schenden want Nederland heeft, als een van de weinige Westerse democratieën, geen constitutionele rechter die nieuwe wetten aan de Grondwet kan toetsen.

Lees alles bij de bron; bof