Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) bereidt een wetsaanpassing voor die het mogelijk maakt om bij acute zorg zonder toestemming van de patiënt gegevens beschikbaar te stellen in een elektronisch uitwisselingssysteem. Tenzij de patiënt vooraf bezwaar heeft gemaakt (opt-out) tegen het delen van data, wordt uitwisseling in die situatie de norm. In 2025 moet de regeling ingaan.

Dat staat in een conceptversie van het Integraal Zorgakkoord (IZA). In die afspraken tussen zorgaanbieders, verzekeraars, patiëntenverenigingen en VWS proberen genoemde partijen huidige en toekomstige problemen in de zorg aan te pakken...

...Zo moet er onder regie van VWS in 2022 een nationale visie en strategie over elektronische gegevensuitwisseling in de zorg komen.  Ook moet er in 2025 een set van kerngegevens zijn die uiterlijk binnen 24 uur na registratie beschikbaar is voor elke zorgverlener met een behandelrelatie met een patiënt. Verder moeten er in 2025 generieke afspraken zijn rondom lokalisatie, identificatie, authenticatie, autorisatie, toestemming en adressering. Deze komen onder regie van het ministerie van VWS. 

Alles bij de bron; Computable