De jonge liberalen (JOVD) vinden dat de VVD te weinig oog heeft voor de privacy van burgers en hebben kritiek op het verkiezingsfimpje dat de VVD deze week uitbracht. Daarin staat het begrip vrijheid centraal. Maar vrijheid is meer dan alleen lage lasten, zegt JOVD-voorzitter Christiaan Kwint. 'Veel belangrijker is een overheid die de privacy van haar burgers respecteert. De VVD lijkt dit door een verlangen naar veiligheid en controle te zijn vergeten.'

De JOVD maakte hierop een parodie op de video, waarin wordt gewezen op het belang van het kunnen e-mailen zonder dat de overheid meeleest en het kunnen bellen zonder afgeluisterd te worden. Of kunnen joggen zonder id-bewijs. 'De JOVD staat voor een overheid die mensen niet wantrouwt, maar vertrouwt', aldus de JOVD versie.

Alles bij de bron; Volkskrant