Twee jaar geleden deed de CTIVD onderzoek naar geautomatiseerd openbronnenonderzoek van de AIVD en MIVD. Bij "‘automated Open Source Intelligence" (OSINT) worden gegevens uit open bronnen doorzocht en geraadpleegd, waaronder van sociale mediadiensten. De toezichthouder concludeerde toen dat de diensten de werking van de tools voor automated OSINT in onvoldoende mate hadden doorgrond om aan de bepalingen omtrent gegevensverwerking te voldoen.

Om ervoor te zorgen dat de AIVD en MIVD de werkwijze en (zo goed als mogelijk) de achterliggende bronnen van de tools in kaart brachten, en daarop mitigerende maatregelen zouden nemen om onrechtmatigheden in de toekomst te voorkomen, werd vorig jaar een pilot gestart.

Volgens de CTIVD heeft deze pilot geleid tot meer bewustzijn binnen de diensten over eventuele risico’s die kunnen ontstaan bij de inzet van tools in het inlichtingenproces. Voor een aantal tools zijn de risico's in kaart gebracht en mitigerende maatregelen genomen.

De CTIVD stelt dat het noodzakelijk is om dit voor alle tools in het inlichtingenproces te doen. Daarnaast wil de toezichthouder ook een overzicht van alle tools die de diensten gebruiken. "De AIVD en de MIVD zijn verzocht op korte termijn verbeteringen door te voeren. Dit betekent dat er binnen twaalf weken een sluitend overzicht dient te zijn en het wegingskader op alle tools uit dat overzicht (dus niet enkel die uit de pilot) dient te zijn toegepast."

In een reactie op de brief van de toezichthouder stellen De Jonge en Ollongren dat het afwegingskader voor alle tools zal worden toegepast. Ook zal er een sluitend overzicht worden aangeleverd. Of dit binnen twaalf weken zal zijn laten de ministers niet weten. De diensten zullen namelijk met de CTIVD in gesprek gaan over een haalbare uitvoeringstermijn, aldus de reactie van de bewindslieden (pdf).

Alles bij de bron; Security