Het kabinet wil dat inlichtingendiensten AIVD en MIVD de bulkdatasets die ze verzamelen langer kunnen bewaren dan nu het geval is, maar de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) is op meerdere punten kritisch en pleit voor aanpassingen aan het plan.

Dat blijkt uit een reactie van de toezichthouder op de nota van wijziging bij het wetsvoorstel Tijdelijke wet onderzoeken AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma...

...Het TIB stelt dat bulkdatasets voor het merendeel gegevens bevatten van personen of organisaties die niet in aandacht van de geheime diensten staan en daar ook nooit zullen staan. "Door een voortdurende opslag van gegevens van deze personen of organisaties wordt hun privacy blijvend geschonden", aldus de toezichthouder. Het is dan ook belangrijk om snel te beoordelen of verzamelde bulkdatasets relevant zijn.

De nota van het kabinet laat de eis om bulkdatasets zo snel mogelijk te beoordelen echter vallen. De TIB vreest dat dit in de praktijk zal betekenen dat de beoordeling van de relevantie van bulkdatasets in de praktijk helemaal niet meer zal plaatsvinden. 

Een ander punt dat de TIB graag veranderd ziet is de mogelijkheid om de termijn voor de beoordeling van bulkdatasets op relevantie te verlengen. Er is geen maximum gesteld op deze mogelijkheid. De TIB is bang dat bulkdatasets waarschijnlijk jarenlang zullen worden bewaard door de diensten. 

De AIVD verwacht dat de wijziging op het wetsvoorstel in het tweede kwartaal bij de Tweede Kamer kan worden ingediend.

Alles bij de bron; SecuritySchrijf je in op onze wekelijkse nieuwsbrief!