De tijdelijke Wiv-regeling die per 1 januari 2016 wordt ingevoerd in verband met het afluisteren van advocaten blijkt ook voor journalisten te gelden. Dat blijkt uit een brief van minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) aan de Tweede Kamer. Bij een consultatieronde rond het wetsvoorstel in september stuitte de nieuwe afluisterwet op veel bezwaar. De NVJ gaf toen al aan dat het het vertrouwen tussen potentiële bronnen en journalisten ondergraaft...

...Otto Volgenant van Boekx Advocaten zegt hierover, mede namens de NVJ: “In het verleden is de AIVD in de fout gegaan door allerlei opsporingsmiddelen in te zetten om bronnen van De Telegraaf te achterhalen, zonder zich om de bijzondere positie van journalisten te bekommeren. Nederland is daarvoor in 2012 stevig op de vingers getikt door het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Het wachten is al jaren op een goede wettelijke regeling voor journalistieke bronbescherming. Er zijn momenteel twee wetsvoorstellen in behandeling. Daarin is de rechtbank Den Haag aangewezen voor toetsing van een doorbreking van het brongeheim. In deze tijdelijke regeling wordt dat nu neergelegd bij de voorzitter van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD), Harm Brouwer. Het EHRM heeft een duidelijke voorkeur voor onafhankelijke toetsing door de rechter. De NVJ deelt die voorkeur. De regeling die per 1 januari 2016 wordt ingevoerd is een tijdelijke regeling. Het moet niet de opmaat worden voor het loslaten van de eerder voorgestelde toetsing door de rechtbank.”

Alles bij de bron;  VillaMedia