Mensen die deel uitmaken van een terroristische organisatie moeten automatisch hun Nederlandse nationaliteit kwijt kunnen raken. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven (VVD) heeft een wetsvoorstel hiervoor ingediend bij de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken.

Alleen mensen met een definitieve strafrechtelijke veroordeling kunnen hun paspoort kwijtraken. "Met een strafrechtelijke veroordeling staat de feitelijke grondslag die het verlies van het Nederlanderschap rechtvaardigt, voldoende vast", zegt het ministerie. Behalve het deelnemen aan een terroristische organisatie kan ook het voorbereiden van een terroristisch misdrijf leiden tot het intrekken van het Nederlanderschap. 

Alleen mensen met een andere nationaliteit naast de Nederlandse kunnen hun Nederlandse nationaliteit verliezen. Het afnemen van het Nederlanderschap mag volgens de staatssecretaris namelijk niet leiden tot stateloosheid.

Alles bij de bron; NRC [Thnx-2-Niek]