De sleepwet, het Facebookschandaal, de nieuwe Europese privacywetgeving (AVG). Een serie aan gebeurtenissen en verordeningen die de burger steeds meer met zijn neus op de feiten drukt: privacy waarborgen wordt steeds moeilijker. “Er wordt tegenwoordig overal data over je verzameld, het is aan de overheid te zorgen dat deze gegevens in goede handen zijn”, aldus fractievoorzitter van SP Hilversum, Bianca Verweij.

Het doel van de lokale privacyverordening is meer bewustwording creëren onder de raadsleden en burgers omtrent hun privacy. Een mooi voorbeeld hiervan is Smart City. Dit is een systeem in Hilversum wat grootschalig data verzamelt in de stad. Denk hierbij aan prullenbakken die registeren hoeveel er wordt weggegooid of lantaarnpalen die stadsbezoekers monitoren. Handig natuurlijk, om via de technologie overzicht te krijgen van de stad waarin je leeft en op basis daarvan de handhaving uit te voeren. Maar hoe ethisch verantwoord is dit eigenlijk? In de media rijst tegenwoordig dan ook vaak de vraag hoe burgers zich vrij kunnen bewegen in een stad waar alles wordt gemonitord. Volgens Verweij wordt daar vaak te makkelijk over gedacht door zowel de inwoners als de raadsleden. “Mensen zijn zich vaak niet bewust van het feit dat ze gewoon in een systeem zitten en hun gegevens zomaar in handen kunnen komen van private bedrijven met verkeerde intenties”, constateert Verweij. “En dat is de taak van de overheid: maak kenbaar dat het zo is”.

Ook de 19-jarige fractieassistent Juri Sampieri ziet veel ruimte voor verbetering. Zo wijst hij op de kritiek van inwoners op de zogenaamde plus-min-mee-aanpak die ook in Hilversum wordt gehanteerd. Dit is een door de gemeente opgestelde lijst van jongeren die vaak op straat te zien zijn. Door middel van een plusje of minnetje achter hun naam wordt aangegeven of ze een goede of slechte invloed op straat hebben. Staat er ‘mee’ achter je naam, betekent dat dat je een meeloper bent. “Dit is eigenlijk ook puur het in kaart brengen van hangjongeren in de stad en over de privacyschending in dit geval bestaat veel discussie.”

Dat dit soort methodes snel fout kunnen gaan, heeft de gemeente Amsterdam recentelijk bewezen. Om de hangjongeren in de gemeente beter in kaart te kunnen brengen heeft de gemeente een stiekeme analyse uitgevoerd. Hierbij heeft zij Facebook-gegevens verzameld van ruim 65.000 mensen die voorkwamen in vriendenlijsten van Amsterdamse hangjongeren. “Dit zijn doemscenario’s die we met een lokale verordening in Hilversum met alle macht willen”, aldus Verweij. 

Om deze redenen achten Verweij en Sampieri het van groot belang om bij ieder toekomstig raadsvoorstel goed te kijken hoe de privacy van de inwoner daarmee wordt gewaarborgd. “Natuurlijk moeten we niet alleen kijken naar waar het fout gaat, het gaat ook vaak goed”, vindt Verweij. Toch was de privacyverordening van SP volgens haar noodzakelijk. “Mensen zijn er gewoon nog niet voldoende mee bezig, maar ik denk toch dat iedereen het wel belangrijk vindt, met deze voorbeelden, dat zijn of haar privacy goed gewaarborgd is.”

Alles bij de bron; H'sum.hu.nl